Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA

Hodnocení pracovního výkonu – na co se připravit a co nepodcenit?

Autor: Ing. Mgr. Lenka Vajsarová

Pravidelné hodnocení pracovního výkonu je nedílnou součástí moderní personalistiky. Cílem hodnocení je poskytnutí zpětné vazby k výkonu zaměstnance a vyhodnocení tzv. Key Performance Indicators (KPI's). 

Ilustrační foto
Zdroj: Freeimages

Hodnocení ve firmách probíhá nejčastěji 1−2x ročně. Princip spočívá v tom, že na začátku hodnotícího období jsou definovány cíle, které jsou na konci období následně vyhodnoceny. Tyto cíle se jednak týkají konkrétních pracovních úkolů, tzn. určitých měřitelných výsledků či výstupů práce daného zaměstnance. Dále se cíle týkají způsobu chování či jednání, které je v dané firmě preferováno. Jedná se o neměřitelné charakteristiky určitého přístupu zaměstnance k úkolům, za které má zodpovědnost. Třetím okruhem cílů jsou schopnosti a pracovní potenciál daného pracovníka. Tento okruh cílů je také kvalitativní a slouží jako podklad pro další rozvoj a kariérní růst pracovníka.

Co vnímám jako nejdůležitější, aby hodnocení pracovního výkonu skutečně sloužilo k hodnocení, rozvoji a poskytnutí efektivní zpětné vazby, je to, aby právě na začátku hodnotícího období byly cíle a klíčové ukazatele výkonu (KPI's) jednoznačně definovány a aby jim jak nadřízený, tak i zaměstnanec jasně rozuměli a vzali je za své. Je totiž těžké a v podstatě nemožné dělat efektivní hodnocení, když některá ze stran obsahu jednotlivých ukazatelů nerozumí, špatně je vykládá nebo je nepřijala za své.

Správně nastavené cíle tvoří určité „noty“ pro zaměstnance, který tak ví, na co se zaměřit, jaká jsou očekávání i jaký způsob chování je v dané firemní kultuře žádoucí. Cíle stanovené pro konkrétního zaměstnance podporují celofiremní cíle, a proto by měl zaměstnanec porozumět i cílům celé společnosti a také jejím hodnotám. Získává jasný signál, co je důležité pro dlouhodobě úspěšné působení ve společnosti, a zároveň má možnost ztotožnit se s firemními cíli.

Soulad s firemními cíli a hodnotami je klíčový i pro manažera, protože jen tak může být pro své podřízené skutečným leaderem, oporou a podporou.

Následuje období pracovního výkonu. V této fázi bych doporučovala každému zaměstnanci a zvláště těm, kteří procesem hodnocení procházejí poprvé, aby se čas od času podívali na své ukazatele výkonu. Protože tím si mohou připomenout, co je důležité, jaká jsou očekávání managementu a čemu se v rámci své pracovní pozice mají věnovat. A podle toho si určit priority.

Na konci každého období probíhá samotné hodnocení pracovního výkonu, které probíhá v několika fázích. Nejprve proběhne sebehodnocení, v rámci kterého si pracovník sám sebekriticky zhodnotí své KPI's podle dané škály. V této fázi doporučuji každému podle jeho přístupu něco jiného.

  • Těm, kteří jsou hodně sebekritičtí, hledat své úspěchy a připravit se na jejich „prodej“ svému nadřízenému.
  • A naopak těm, kteří až tak sebekritičtí nejsou, jít více do sebe a hledat oblasti, které je třeba rozvíjet.

Dalším krokem hodnocení je setkání s přímým nadřízeným, v rámci kterého zaměstnanec prezentuje své sebehodnocení a získává od svého manažera zpětnou vazbu. Klíčové je, aby se jednalo opravdu o otevřenou diskusi s cílem najít to pozitivní, co se povedlo, a to pracovníkovi pochválit a také to, co je potřeba dále rozvíjet. Zaměřit se jednak na minulé úspěchy a analýzu toho, co se podařilo (a za to pracovníka pochválit), ale zároveň také definovat oblasti, které je třeba dále rozvíjet. Tyto oblasti dalšího rozvoje by měly být jasně vydiskutovány, oboustranně pochopeny a následně pak písemně formulovány v hodnotícím systému.

Pokud byste před setkáním s přímým nadřízeným pociťovali stres či strach, jak to všechno říci, aby vás nadřízený pochopil a abyste dokázali jasně a konstruktivně formulovat své připomínky a komentáře a předešli tak případným nedorozuměním, může vám být nápomocná homeopatie:

  • Gelsemium 15 C (2−3x denně 5 granulí), které vám přinese úlevu od paralyzujícího pocitu, který ve vás představa hodnotícího rozhovoru s nadřízeným přináší.
  • Argentum Nitricum 15 C (2−3x denně 5 granulí), pokud při přemýšlení o hodnotícím pohovoru zažíváte pocit úzkosti, nervozity a unáhlenosti, které vás nenechají ani fyzicky sedět na místě.

Co je podle mě nejdůležitějším výsledkem hodnocení?

Aby zaměstnanec na jedné straně obdržel zpětnou vazbu od svého nadřízeného a také ji mohl nadřízenému opětovat. Tedy aby došlo k otevřené komunikaci a ujasnění toho, co je žádoucí, a osvětlení toho, co je třeba změnit.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Ing. Mgr. Lenka Vajsarová

Autor: Ing. Mgr. Lenka Vajsarovápsycholožka, homeopatka, www.HarmonieCelku.cz

Homeopatii vnímám jako úžasnou metodu pro celostní práci s jednotlivcem v rámci psychologicko-koučovacích sezení, které se zaměřují jak na pracovní oblast jedince, tak i na řešení individuálních psychických či psychosomatických záležitostí.

Mým pracovním mottem je pracovat s člověkem v jeho celistvosti. Zastávám názor, že pouze změna celku může vést ke změně částí.

V první části svého profesního života jsem se věnovala především firemnímu poradenství a psychologii v oblasti personálního řízení. Pro celostní pohled na jedince jsem později začala používat homeopatii a další metody pro odblokování stresu. V současnosti pracuji ve své soukromé psychologicko-homeopatické poradně www.HarmonieCelku.cz.

Vystudovala jsem ekonomii na ČVUT a psychologii na FFUK a později homeopatii na mezinárodní škole klinické homeopatie CEDH.

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 19.8.2022 12:41

COPYRIGHT © 2010 - 2022 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze