50 cm vysoká trvalka z čeledi lilkovitých se zvonkovitými květy, které se mění zpočátku na zelené a poté na černé, lesklé bobule. Bylina je silně jedovatá.
 

CHARAKTERISTIKA OBTÍŽÍ:

Rulík zlomocný

 • náhlý, rychlý nástup obtíží (horečky, bolesti),
 • tepavá (pulzující), pálivá bolest (uší, hlavy, očí, krku apod.),
 • překrvený a horký obličej, lesklé oči, pulzující karotidy, rudé rty (když se nemocný postaví, může obličej zblednout),
 • hojné pocení v obličeji při teplotách, které kolísají; při vysokých teplotách mohou být halucinace či febrilní křeče,
 • horká, suchá, citlivá kůže,
 • přecitlivělost na světlo, chlad, otřesy, hluk,
 • suchost a horkost sliznic (suchá pokožka, suchost v ústech, v očích, v krku); silná žízeň.


INDIKACE:

Akutní horečnaté stavy jakéhokoliv původu (bakteriální či virové) charakteristické prudkým nástupem a výše uvedenými charakteristikami.

Například:

 • kolísavá teplota, která může být i velmi vysoká, horký, zpocený a překrvený obličej,
 • tepavá bolest hlavy, světloplachost a citlivost k hluku,
 • záněty nosohltanu s rýmou,
 • angíny a bolesti v krku s oteklými, rudými mandlemi a suchostí v krku,
 • záněty středního ucha s tepavými prudkými bolestmi, které jsou horší teplými obklady,
 • katary horních cest dýchacích se suchým kašlem, kolísavou teplotou a pocením; 0kašlem se zhoršují bolesti hlavy.

Dávkování: 9 C, 5 granulí co hodinu, intervaly postupně prodlužovat.

Prevence febrilních křečí, které mohou být doprovázené halucinacemi či zmateností.

Dávkování: preventivě při sklonech ke křečím podáváme při teplotě lék
v potenci 15 C, 5 granulí co hodinu, v případě křečí i co 10-15 minut.

Kožní obtíže

 • popáleniny I. stupně s červenou, horkou kůží a tepavými bolestmi,
 • bodnutí hmyzem s rudým otokem, tepáním, horkostí v místě bodnutí
  Dávkování: 9 C, 5 granulí co hodinu, intervaly postupně prodlužovat.
 • kožní vyrážky různého původu (spalničky, spála, ekzém) s horkou, červenou, bolestivou a oteklou kůží, která je napjatá, lesklá a pulzující.
  Dávkování: 9 C, 5 granulí 4 x denně.


Bolesti hlavy s tepáním a horkostí; světloplachost, velká přecitlivělost na hluk, otřes či dotek.

Dávkování: 9 C, 5 granulí co hodinu, intervaly postupně prodlužovat.

Záněty s horkostí a tepavou bolestí (zánět kůže, spojivek, záněty v ústech, záněty prsou) – může být přítomna kolísavá (i velmi vysoká) teplota, otok postiženého místa.

Dávkování: 9 C, 5 granulí co hodinu, intervaly postupně prodlužovat.
 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.