Měsíc květen je už teplý, příroda srší energií. Energeticky začíná dominovat prvek ohně a horka. Ten v našich životech vytváří teplo, barvu – k prvku ohně patří červená – a také s sebou přináší vášeň.

Energeticky nejoslabenějším orgánem v tomto měsíci je srdce. V čínské medicíně je srdce označováno jako „císař těla“, protože kromě toho, že je nezbytné pro život, určuje i stav a sílu naší konstituce a je také sídlem duše Shen, což se překládá jako duch či vědomí. Pokud je srdce silné a krev v těle volně obíhá, je člověk zdravý a silný. Zdravá duše Shen zajišťuje naši dobrou mentální kondici, dobrou paměť, zdravé myšlení a dobrý spánek.

Srdce mohou do nerovnováhy uvést, stejně jako je tomu i u ostatních orgánů, nezpracované emoce. Emocí, která se k prvku ohně vztahuje, je radost, ale s ní souvisí i láska a vášeň. I nadbytek těchto emocí může škodit, ale škodlivější je, když se jedná o nedostatek lásky, sebelásky a obecně potíže ve vztahu s rodiči či milovanou osobou. A poraněné emoční srdce se pak může projevit i potížemi fyzickými. Podle čínské medicíny také platí, že pokud dlouhodobě nezpracováváme negativní emoce, které se vztahují k ostatním prvkům a orgánům (smutek, vztek, přemítání apod.), nakonec tyto emoce vždy postihnou srdce.

K fyzickým potížím, které odpovídají oslabení srdce, patří slabý krevní oběh, nepravidelný puls, nízký či naopak vysoký krevní tlak, návaly horka či přímo odpor k horku a samozřejmě celá škála chorob srdce až například po infarkt.

V tomto díle ze série článků o Materia medica bych chtěl zmínit lék, který má velmi blízký vztah k nemocem srdce, návalům horka a patří k lékům energickým a živelným, a tím je Lachesis mutus.

Tento lék je vyroben z jedu jihoamerického hada křovináře němého (byť osoby, které dobře odpovídají tomuto léku rozhodně němé nejsou). Hlavními sférami účinku jedu jsou krev a krevní srážlivost a především nervový systém. Zde vidíme především přecitlivělost, neurovegetativní a vazomotorické potíže, což se pak odráží na všech tělesných potížích.

Lachesis je jedním z léků, kde je výrazné stranové postižení, v tomto případě levostranné. Bolesti hlavy, bolesti v krku při angíně, bolesti kloubů – vše postihuje pacienta převážně na levé straně. Taky mu nedělá dobře ležení na levém boku. Případně potíže začínají vlevo a postupně se rozšíří i doprava. Protikladným lékem s pravostranným postižením je již dříve zde zmíněné Lycopodium, jehož potíže jsou ponejvíce pravostranné.

Z celkových velmi charakteristických příznaků pro lék Lachesis je nutno zmínit celkové zlepšení výtokem, ať již se jedná o menstruační krvácení, výtok hnisu či výtoky obecně. A pak je to nesnášenlivost sevření, což souvisí s již zmíněnou nervovou přecitlivělostí a zmíním se o tom i dále.

Bolesti hlavy jsou pulsující či jsou pociťovány, jako že jim pukne hlava a postihují temeno či levou polovinu hlavy. Jsou vyvolány teplem, sluncem nebo alkoholem a mohou se objevovat i před menstruací. Zlepšení přináší, jak jsem zmínil, výtok – menstruace, krvácení z nosu či zvracení.

Lachesis je důležitým lékem, který se používá v léčbě sinusitid, tedy zánětů dutin, jakožto lék k uvolnění výtoku. Typicky jsou to sinusitidy doprovázené bolestí hlavy. V této indikaci používáme ředění 9 C, 3x denně 5 granulí, v kombinaci s lékem Apis mellifica 15 C a s lékem, který odpovídá charakteru rýmy – například Hepar sulfur či Kalium bichromicum. Opět tady využíváme již zmíněné zlepšení výtokem.

Další indikací jsou bolesti v krku a angíny, kdy postižení je vlevo, a nebo se zánět šíří zleva doprava. Hrdlo je zarudlé, bolestivé, špatně se polykají tekutiny, kdežto pevná strava takové potíže nedělá. Bolesti vyzařují do krku či ucha. Zhoršení přináší teplo, dotyk a tlak, proto léčba angíny teplým čajem a zábalem krku těmto pacientům vůbec nedělá dobře a nesnesou to. Mimochodem typy Lachesis nesnesou kolem krku nic – šátek, rolák apod. Obdobně nesnesou těsný pásek u šatů. Opět je to ona nesnášenlivost sevření.

Potíže na úrovni srdce a oběhového aparátu jsou charakterizovány především vysokým krevním tlakem a pocity sevření a bušení srdce, které se zhoršují vleže na levé straně. Puls je slabý a nepravidelný. Někdy si tito pacienti mohou stěžovat na pocit, že jejich srdce je příliš velké.

Lachesis je velkým ženským lékem. Pomáhá při premenstruačním syndromu s podrážděností, depresí, žárlivostí a bolestmi hlavy, které se s nástupem menstruace až zázračně zlepší. Intenzitou potíží a velkými výkyvy nálad může připomínat například Ignatii, ta se ale zlepší rozptýlením, u Lachesis zlepšení přinese až začátek krvácení. Také je to lék potřebný v období menopauzy, kdy ženy trpí návaly horka, palpitacemi, migrénami, nespavostí a náhle se u nich může objevit vysoký tlak. Opět, pokud se objeví ještě nějaké krvácení, potíže se zlepší.

Po emocionální stránce jsou to lidé, kteří hodně odpovídají prvku ohně. Jsou ambiciózní, kreativní, vnímaví a upovídaní a dokážou žít život naplno. Nesnáší omezení (čili sevření) ani na této úrovni, tedy nesnesou těsné oblečení, ale nesnesou ani emocionální omezení či omezení ve vztahu. Nicméně díky svému intenzivnímu životnímu stylu mohou dospět do fyzické i mentální „kongesce“, což pak vede k tomu, že jen obtížně kontrolují své emoce. Pak se můžou stát egocentrickými, zatvrzelými, hádavými a žárlivými jedinci. To může nastat v situacích, kdy nepociťují dostatek lásky vůči své osobě, například v různých partnerských neshodách. Po rozvodu nebo po úmrtí milovaného člověka mohou naopak propadnout depresi, kdy do té chvíle upovídaná osoba prakticky úplně přestane komunikovat, začne mít sny o smrti, rakvích a pohřbech a může propadnout alkoholu.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.