Hyperaktivní děti a děti se senzorickým postižením - s poruchami pozornosti (ADD) a poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD) – patří k náročným pacientům, s nimiž se ovšem pediatr ve své praxi setkává celkem běžně.

Při konvenčním léčení farmaky se používají stimulanty jako Ritalin, Concerta a podobně – tedy léky, které v mnoha zemích spadají pod zákon o narkotikách. Mnoho rodičů se zdráhá svým dětem podobné léky podávat. Náš švýcarský výzkumný tým provedl dvojitě slepou studii ADD/ADHD, v níž jsme za dodržení přísných vědeckých podmínek dokázali, že u hyperaktivních dětí dobře účinkuje homeopatie [Eur J Pediatr: 164 (2005): 758-767]. Kromě toho ukazuje dlouhodobé, více než pětileté, sledování účastníků studie, že 75% z celkového počtu pacientů lze s odpovídajícími výsledky léčit pouze homeopaticky, a že dlouhodobá homeopatická léčba snižuje intenzitu symptomů o asi 50% a to dokonce i poté, co je léčení zastaveno.

(Pozn. překl.: Tabulka uvádí Connerův globální index pro kategorie: homeopatie, bez léčby, methylphenidát a počáteční hodnota na začátku léčení).

Obrázek 4: Studie ADHD/ADD, použité metody léčení 5 let po začátku studie a CGI dlouhodobého vývoje. Connerův globální index (CGI) hodnotí intenzitu symptomů ADD/ADHD.

Homeopatické léky se vybírají pomocí dotazníků zaměřených na poruchy vnímání, ADD/ADHD a ostatní potíže. Při kontrole výsledků léčby používáme dotazník hodnocení léčby ADD/ADHD.

  • Disturbances of Perception, ADD / ADHD (Poruchy vnímání, ADD/ADHD)
  • ADHD Assessment (Hodnocení ADHD)
  • Additional Complaints (Ostatní potíže)

Více informací k této klinické studii: https://www.researchgate.net

Překlad: Bc. Eva Leňová

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.