„Jsem ve stresu.“ Kdo z nás si takto občas (nebo i často) nepovzdechne? Stresu se nedá vyhnout. Jde koneckonců o zcela přirozenou reakci organismu, která má za úkol nás ochránit v ohrožující situaci. Problém však nastává, pokud tělo neustálým napětím reaguje i na podněty, které vůbec tak závažné nejsou, nebo překročí-li hladina stresu určitou subjektivní míru. To má pak výrazný dopad na kvalitu našeho života a negativní projevy stresu můžeme pocítit na těle i na duši.

Reklama: Sédatif PC

Kdysi jsem se setkal s teraupeutem, jehož popis stresu mě velmi zaujal: „Stres je obrovský lán, ale které je to naše políčko v něm, to si musíme nejdřív ujasnit.” Teprve až odhalíme příčiny našich problémů, tzv. stresory, můžeme se stresem začít pozitivně pracovat. Vítaným pomocníkem může být právě homeopatie. Homeopatické léky mohou pomoci zklidnit rozjitřené emoce a získat na problémy jiný náhled. Některé se hodí spíše na akutní potíže a jiné odpovídají více trápením dlouhodobým. Vybraný lék lze podávat i několikrát denně v obvyklé dávce 5 granulí. V případě pochybností ohledně nasazení přípravku i dávkování se prosím vždy obraťte na odborníka.

Aconitum napellus 15 C
Hodí se na vše, kde je klíčovým slovem šok. Šokující zpráva, vážná diagnóza, vše, kde jde doslova o život. Na emoční rovině se objeví strach ze smrti s úzkostí a neklidem, na tělesné rovině se projeví sucho v ústech, bušení srdce a vysoký tlak. A také zrychlení činnosti střev, které má za následek průjem.

Ignatia amara 15 C
Jde o hlavní přípravek na akutní emoční potíže, které mohou být vyvolány neshodami, smutkem či špatnými zprávami (např. nečekaným rozchodem či propuštěním z práce). Projevují se velmi proměnlivou náladou, která kolísá od tichého smutku až k hysterickým výlevům. Lidé, pro které je vhodnou volbou právě Ignatia amara 15 C, chtějí být sami a společnost druhých nesnáší. Vadí jim pokusy o utěšování. Úlevu jim přináší spíše aktivní činnost a rozptýlení. Na tělesné rovině si mohou stěžovat na pocit knedlíku v krku, ztížené dýchání, stažený žaludek a bolesti hlavy.

Gelsemium sempervirens 15 C
Přináší úlevu při emocích, které dotyčného doslova paralyzují a roztřesou. Tento třes je pociťován vnitřně, ale může být patrný i navenek. Přípravek může být vhodný po sdělení špatných zpráv, emocionálním šoku, konfliktu či při trémě z očekávané události. Dotyčný je ve stavu otupělosti, je slabý a neklidný. K doprovodným příznakům patří potíže s pamětí a nesoustředěnost. Člověk si nemůže vzpomenout ani na dobře známé, naučené věci. Doslova mu to v tu chvíli nemyslí. Stav může doprovázet i tupá bolest hlavy v týle, průjem a častá potřeba močit.

Argentum nitricum 15 C
Hodí se pro osoby, které jsou pod vlivem stresu neklidné, úzkostné a zbrklé. Mají pocit, že jim čas ubíhá příliš rychle a začnou jednat chaoticky. Tento lék je ideální pro léčbu úzkosti, která je způsobena očekáváním velké události (např. zkoušky nebo veřejného vystoupení). Stav může doprovázet závrať a průjem, a to zvláště po ránu. Charakteristická je u těchto osob velká touha po sladkostech, které ale jejich potíže spíše zhoršují.

Staphysagria 15 C
Lék pro lidi, kteří skrývají své emoce. Navenek jsou milí a jemní, nicméně uvnitř to vře a ukrývají silný hněv. Jejich základním pocitem je totiž ponížení, pokoření, zneužití či poranění cti. Ve skrytu duše mohou snít o pomstě, nebo někde v ústraní a o samotě krátce nechat hněv vybuchnout. Nevyjádřené emoce se pak často projeví na tělesné rovině, např. nezvladatelným svěděním či bolestmi bederní páteře.

Calcarea carbonica 15 C
Indikujeme u lidí, kteří zažívají stres zejména v oblasti financí a osobních jistot. Lpí na stabilitě a nejsou schopni riskovat. Svou náturou jsou pomalejší, ale systematičtí a potřebují své vlastní pracovní tempo. Obrovským pozitivem těchto lidí je velký smysl pro zodpovědnost a pečlivost. Přetížení z příliš mnoha starostí a úkolů v nich vyvolává velkou úzkost.

Arsenicum album 15 C
Je vhodným lékem pro lidi, kteří jsou velmi pečliví až pedantičtí a přísní. Vše musí mít své místo, svůj pevný řád. Pokud tomu tak není, budou tito jedinci trpět velkou úzkostí a neustále se budou snažit o nápravu. Bude je stresovat nepořádek, finance či starosti o vlastní zdraví.

Nux vomica 15 C
Pomůže stabilizovat takzvané osobnosti typu A čili workoholiky, kteří jsou orientovaní na soutěž a výkon. Jejich stres bude pramenit buď ze snahy být nejlepší, z velké soutěživosti, nebo na druhou stranu z konfliktů s těmi, kteří nepodávají výkony podle jejich představ. Nesnáší odpor – ten u nich bude vyvolávat prudké výbuchy hněvu. Mají tendenci užívat nejrůznější stimulanty, jako je káva, cigarety, alkohol nebo dokonce drogy. Trpí nevyspáním, snadným nadýmáním, ospalostí po jídle a úpornou zácpou.

Lycopodium 15 C
Tento přípravek je vhodný pro lidi, kteří mají problémy s vlastním sebevědomím. Tento vnitřní konflikt pociťuje především jejich okolí. Pokud jsou tito lidé v podřízené roli, jsou ochotní a poslušní. V nadřízené pozici bývají naopak velmi direktivní a panovační. Mají strach z vystoupení na veřejnosti, ale současně jsou citliví a snadno se dojmou, když je někdo veřejně ocení. Mají slabou paměť a velké obavy ze změn a nových věcí. I jejich trávení je slabé, hodně trpí plynatostí a často si budou stěžovat na žlučníkové potíže.

Natrum muriaticum 15 C
Toto je lék jak na akutní, tak zejména na dlouhodobé smutky. Příčinou může být rozchod, zklamání, úmrtí blízkého člověka, ale i řada jiných životních potíží. Lidé, kteří budou na tento lék dobře reagovat, jsou svým založením introvertní samotáři. Jsou snadno emočně zranitelní. Dojde-li k takové situaci, jejich tendence k vyhledávání samoty se ještě zvýrazní. V duši prožívají intenzivní smutek. Trápí se minulými nepříjemnostmi a zklamáními, nejsou ale schopni plakat ani o samotě. V tělesné rovině mohou trpět na bolesti hlavy bušivého charakteru či na opary.

Pulsatilla 15 C
Přísluší lidem, pro které je i v dospělém věku charakteristická dětská jemnost a citlivost. Jsou velmi emocionální a jakýkoliv problém prožívají jako velmi smutnou událost. Lítost dávají najevo pláčem. Od svých blízkých potřebují sympatie a útěchu. Stejně dobře jejich stav zlepší i procházky na čerstvém vzduchu či nepříliš náročné cvičení. Na tělesné rovině mohou trpět na zažívací potíže, hlavně po tučných jídlech, či na opakované infekce dýchacích cest.

Výše uvedené léky jsou pouze výběrem těch, které se ve spojitosti se stresem využívají nejvíce. Individuálně mohou být potřeba i jiné, ale to už je záležitost lékaře – homeopata. Pokud si s výběrem vhodného preparátu nevíte rady, nebo se vaše potíže nelepší, neváhejte se na něj obrátit.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.