#zdraví (2)

Ilustrační foto
Léčivý dotek

V minulém článku "Chceme být zdraví a žít spokojený život?" jsem zmínila důležitost vlastního aktivního přístupu nejen k nemoci,…

Ilustrační foto
Chceme být zdraví a žít spokojený život?

Jak banální otázka, řeknete si a rovnou se ptáte: „ A proč bychom nechtěli být?“ Shodneme se tedy na tom, že tento atribut je přáním…