V minulém článku "Chceme být zdraví a žít spokojený život?" jsem zmínila důležitost vlastního aktivního přístupu nejen k nemoci, ale i ke všemu, co se nám v životě děje. Formativní vliv rodiny můžeme, myslím, směle označit jako klíčový ve vývoji budoucí osobnosti člověka.

Reklama: Sédatif PC

Dnes se například nikdo nepozastaví nad komunikací maminky s ještě nenarozeným miminkem v bříšku, nad jejich silným poutem vyjádřeným jak slovně, tak i dotekem. To, co nám pak po narození skýtá pocit bezpečí, je opět dotek. Hlas maminky, dotek, milující náruč a péče s uspokojením všech potřeb, které jsou nutné pro správný vývoj psychomotorický i citový, to vše přispívá k důležitému pocitu bezpečí, které malé děti od narození potřebuji vnímat.

Jak se říká „pohyb je život“, tak lze parafrázovat „dotek je udržení a sdílení života“. Američtí lékaři označili ve své studii dotek jako jeden z klíčových momentů pro uzdravení nemocných. V průběhu let pozorovali a zkoumali pozitivní vliv vybraných aspektů na uzdravení skupiny nemocných. Zkusme si nyní sami položit otázku a odpovězme si na ni – kolikrát se během dne dotknu blízkých, kolik doteků věnují oni mně, kolik já sám sobě? Odpovědí nám může být například i zjištění, že ač se partnera dostatečně dotýkám, nemám sama dostatek fyzického kontaktu od něj. Ať už si odpovíme jakkoliv, nevzdávejme se onoho mocného nástroje, který máme každý k dispozici, vzájemné formy komunikace – doteku, který léčí. Ve své fyzioterapeutické praxi se setkávám s lidmi s potížemi pohybového aparátu a nedovedu si také představit, že by léčení mělo proběhnout bez vyšetření a terapeutického postupu s využitím doteku.

Mimo jiné i toto téma propracovali G. Chapman a R. Campbell ve své knize Děti a pět jazyků lásky a také ve verzi pro dospělé Pět jazyků lásky. Když budeme mít dále na zřeteli důležitost vztahu rodiče a dítěte, pak lze z knihy vyčíst nejen zmíněnou důležitost vlivu rodiny na vývoj osobnosti, ale také dostaneme nástroj, jak můžeme vhodně naplnit pomyslné poháry lásky svých dětí. Můžeme vypozorovat a zjistit, zda jsou oním jazykem pro ně:

  • slova ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu,
  • pozornost, kdy se dokážeme vcítit do jejich nejhlubších vnitřních prožitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost,
  • jazyk darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi, které je potěší,
  • skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí,
  • fyzický kontakt, kterým můžeme vyjádřit svou fyzickou blízkost a něhu.

Téměř všichni máme dvě až tři klíčové potřeby – citové poháry. Pokud jsou naplněny, navodí nám pocit, že jsme přijímáni a milováni, což je důležité nejen pro vztah mezi rodičem a dítětem, ale i pro spokojené partnerské soužití dospělých. Zkuste si tedy opět odpovědět na otázku, jak to mám já s dotekem a se svými poháry lásky, zda jsem citově či jinak naplněn a zda o mých potřebách ví okolí, aby se to mohlo dít vzájemně. Přeji štěstí a radost při objevování.    

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.