Jak banální otázka, řeknete si a rovnou se ptáte: „ A proč bychom nechtěli být?“ Shodneme se tedy na tom, že tento atribut je přáním téměř všech lidí na světě. Výjimky pomineme a dovolíme si jimi se nyní nezabývat. 

Reklama: Sédatif PC

V životě si postupným zráním, vývojem a zkušeností docházíme k vlastnímu přístupu ke všemu, co je pro nás podstatné. Na základě výchovy v dětství, vlivu rodičů, přístupu učitelů a později přátel a partnerů či osobností, které nás formují, si vytváříme vlastní systém hodnot a přesvědčení. Ke vzniku nemocí či tendencí k nim pak mnohdy přispívají právě nejen vnitřní vlivy, ale také z pohledu epigenetiky, podoboru genetiky, všechny zmíněné vlivy zevní, které nás od dětství formovaly.

V okamžiku, kdy nám chybí zmíněný atribut, tedy zdraví, je nasnadě ptát se, jak být opět zdravý a žít spokojený život? A pokud máme to štěstí, že se vydáme pátrat po příčině a rozhodneme se něco změnit, nechat si poradit, či odborně pomoci, pak si můžeme gratulovat, že jsme učinili jeden z nejdůležitějších kroků v době naší nemoci či disharmonie, tedy převzetí zodpovědnosti za svůj život, za své zdraví. Ať už jsme konfrontováni s jakoukoliv výzvou, uzdravení začíná již pouhým připuštěním a pojmenováním si problému sami v sobě. Přes proces jeho přijetí může dojít také k jeho řešení, respektive vyléčení. Díky převzetí osobní zodpovědnosti za vše, co se mi v životě děje, a obrácení pohledu dovnitř, mám v rukách i mocný nástroj uzdravení. Zní to banálně, je to opravdu proces, pro každého jinak dlouhý, ale pátrání po svých zdrojích, či doposud skrytých rezervách a jejich objevování může být očistným procesem nejen z hlediska fyzického zdraví, ale také z pohledu zdraví duševního.

Toto potvrzuje i závěr studie amerických lékařů, kteří v úseku několika let pozorovali a vyhodnocovali vlivy a důležitost vybraných prvků, které lidé vykonávali, pro proces uzdravení se nemocných. Všechny následující výstupy studie mají svou důležitost. Jsou jimi:

  • přijetí zodpovědnosti za své zdraví,
  • vědomá přítomnost,
  • změna životosprávy a úprava stravy,
  • zavzetí členů rodiny do procesu uzdravení nemocného,
  • cvičení doma,
  • udržování sebereflexe,
  • mentální hygiena
  • dotek.

Zde je tedy odpověď a náznak cesty k uzdravení a současně možný návod, jak se mohu ke kýženému stavu zdraví a rovnováhy v životě dostat. A o síle doteku si povíme více příště.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.