Autor: JENNY HOPE, Daily Mail

Homeopatie opravdu funguje a doktoři by měli uznat, že homeopatické léky léčí, říkají vědci. Nedávno provedená studie prokázala, že podá-li se alergikům homeopatický lék, je pravděpodobnost jejich vyléčení desetkrát vyšší než u pacientů, kteří dostanou placebo pilulky. Vědci říkají, že by měli být doktoři vůči alternativní medicíně vstřícnější, neboť se jedná o jedinou komplementární terapii dostupnou v rámci státní zdravotní péče (NHS). 

Studie se pokouší vyřešit kontroverze kolem homeopatické léčby, o níž kritici říkají, že nemůže být účinná, protože ve většině homeopatických léků je obsaženo jen nepatrné množství aktivní látky. Homeopatie je založená na principu, že se látka, která ve velkých dávkách vyvolává symptomy nemoci, může v miniaturních dávkách použít k tomu, aby se těm stejným symptomům ulevilo. Kritici nicméně tvrdí, že aktivní látka je natolik rozředěná, že už homeopatické léky nepůsobí jinak, než jako placebo nebo šidítko.

Studie testovala skupinu 50 pacientů, kteří trpí alergiemi projevujícími se v nosní dutině. Pokusným osobám se podávaly homeopatické léky nebo placebo. Pacienti z běžných praxí všeobecných lékařů a nemocničních ambulancí v Londýně si po dobu čtyř týdnů denně měřili průtok vzduchu nosní dutinou a vedly záznamy o svých symptomech jako plný nos, rýma nebo svědění v nose, kýchání nebo podráždění očí. U obou skupin bylo zaznamenáno zlepšení - ale pacienti na homeopatické léčbě uváděli v průměru o 28% lepší průtok vzduchu nosem ve srovnání se 3% ve skupině s placebem.

Studii prováděli lékaři pod vedením Dr. Davida Reillyho v homeopatické nemocnici v Glasgow, která patří mezi pět specializovaných nemocnic v Británii. Podle Dr. Reillyho byl rozdíl ve výsledcích mezi oběma způsoby léčby statisticky významný. Dr. Reilly uvedl, že v jeho nemocnici byly provedeny již čtyři pokusy, všechny s podobnými výsledky. Krom toho přineslo pozitivní výsledky 70% z dalších 180 klinických pokusů.

"Doufám, že naše zjištění pohnou lékaře k tomu, aby si prostudovali důkazy ve prospěch homeopatie - možná je překvapí, kolik pokusů prokázalo pozitivní výsledky," řekl. Dodal, že některé doktory přesvědčí jen dlouhodobý vědecký výzkum, ale postoje se již mění.

Homeopatický výcvik absolvovalo asi 20% doktorů ve Skotsku - oproti jednomu procentu před 15 lety. "Nejedná se jen o léky, s nimiž je možné provádět pokusy nebo testy. Důležitější je širší celostní přístup, který posílí lidskému organismu vlastní schopnost léčit nemoci a sám se uzdravovat."

Dr. Bob Leckridge, prezident Faculty of Homeopathy - instituce sdružující lékaře, veterináře, odborné sestry a další zdravotní personál - řekl: "Nejmodernější výzkumy přináší aktuální důkazy, že homeopatie funguje. Tohle už stovky doktorů a jejich pacienti vědí nějakých 200 let."

Překlad: Eva Leňová

Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/health/article-4040/Homeopathy-works.htm

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.