Milí čtenáři, poslední dobou jsem se ve své rehabilitační poradně stále více setkávala s dotazy na cvičení. Rádi byste si nechali poradit cvičení „mailem“. Před časem jsem proto napsala na náš webový portál článek "Proč je těžké radit cviky přes internet?"

Nicméně vzhledem k opakovaným dotazům a ke – dle mého názoru – stále se zhoršující situaci v problematice zdraví a pohybového systému současné populace jsem se rozhodla připravit takový malý kompromis. Tím je ZDRAWEB – zdravotně informační web určený zejména pro laickou veřejnost. V současné době moderních technologií a elektronických informačních zdrojů může být těžké orientovat se v množství dostupných informací, především o zdraví. Věříme, že informace garantované odborníky budou pro čtenáře webu přínosem a motivací.

Proč ZDRAWEB vznikl?

Myšlenka tohoto informačního kanálu se zrodila ve zdravotnickém prostředí ordinace fyzioterapie jako přirozená reakce a potřeba zveřejnit dostupné, dostatečně a srozumitelně vysvětlené informace o možnosti terapie a autoterapie pohybového systému a zlepšení zdraví.

Co ZDRAWEB nabízí? Hlavní pilíře tvoří:

  • Základní informace o větších anatomických regionech lidského těla z hlediska pohybového systému
  • Články s užitečnými informacemi o pohybovém systému, jeho terapii a o zdraví
  • Videa se cvičením zaměřeným na ovlivnění častých poruch v pohybovém systému a jejich prevenci

Cvičební videa na www.zdraweb.cz můžete využít jednak preventivně, když vás ještě nic nebolí, ale rádi byste potížím předešli, a jednak léčebně, pokud vás již nějaké zdravotní potíže v pohybovém systému trápí.

Je dobré dbát následujících doporučení:

1. Pokud máte zdravotní potíže, měli byste být přesvědčeni, že tyto pramení opravdu z poruchy pohybového systému a cvičení může být metodou léčby. Např. bolesti v oblasti hrudní páteře mohou pramenit z onemocnění srdce nebo plic a cvičení by mohlo v takovém případě váš celkový stav zhoršit.

2. Pamatujte, že při cvičení podle videa, byť sebekvalitnějšího, vám bude chybět kontrola terapeutem. Některé poruchy pohybového systému a jejich terapie se bez kontroly neobejdou. K tomuto názoru můžete dojít také např. tím, že vyzkoušíte některé jednoduché cvičení a vaše bolesti se nezlepší, nebo naopak i zhorší. V takovém případě byste měli kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a poradit se s ním.

3. Na druhou stranu často uslyšíte z úst zdravotníků památnou větu „měl(a) byste cvičit“ a pak je lepší zvolit garantované informace zdravotního webu.

Ať se vám všem ZDRAWEB líbí a přinese vám spoustu užitečných informací.
Vaše Radana

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.