Může se homeopatie uplatnit i u této diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby?

Syndrom karpálního tunelu je stav, při kterém dochází k útlaku nervu procházejícího oblastí zápěstí. Zápěstí je tvořeno velmi malými kůstkami, které jsou přiloženy těsně k sobě, přesto je velmi důležité, aby byl mezi nimi zachován minimální pohyb, který neovládáme vůlí. Tyto kůstky tvoří dohromady plochý oblouk, jehož okraje jsou navzájem spojeny silným vazem. Pro představu bychom jako přirovnání mohli uvést např. mírně napnutou tětivu luku. Tímto vzniká v oblasti zápěstí ohraničený prostor, tzv. karpální tunel (z latiny zápěstí = karpus). Tímto prostorem prochází šlachy svalů, které ovládají pohyb našich prstů, dále nervové a cévní zásobení pro ruku.

Protože zápěstí jako takové je kloub s velkou volností pohybu, je nezbytné, aby byly šlachy při svém průchodu karpálním tunelem chráněny proti poškození třením o kost. Ochranu šlachám poskytují tzv. šlachové pochvy. Šlacha je uložena v podélném obalu. Tento obal si představte jako uzavřený polštářek naplněný tekutinou, který šlachu obemyká.

V ideálním stavu je šlachová pochva naplněná tekutinou „tak akorát“. Pokud ale dojde k přetížení šlachy, respektive svalu, ke kterému šlacha patří, pak jako reakce na přetížení přichází nebakteriální zánět v oblasti šlachové pochvy. Vnitřní vrstvou šlachové pochvy je produkováno více tekutiny a celkový objem šlachové pochvy se tak zvyšuje. Karpální tunel je tuhá struktura a nemůže tedy svůj obvod přizpůsobit změněné situaci. Proto automaticky dojde k útlaku všech struktur procházejících touto anatomickou oblastí.

Nejcitlivější strukturou na útlak jsou velmi drobounké cévky, které vyživují nerv procházející karpálním tunelem. Z tohoto nervu jsou zásobeny některé svaly ruky. A problém je na světě. K útlaku struktur v karpálním tunelu může dojít i z jiných příčin, například poúrazových, apod. Výše uvedená možnost je ale zřejmě nejčastější. A také stále častější.

Proč dojde k přetížení svalů zajišťujících hybnost prstů?

Většinou proto, že sval nemá zajištěny optimální podmínky pro svou činnost. Aby mohl sval dobře pracovat, musí mít dobré stabilizační zázemí. Laicky řečeno, když chci dobře pracovat v oblasti ruky, musím mít dobré postavení v loketním kloubu a v rameni. A pro práci ramene je zase nesmírně důležité napřímení hrudní páteře a funkce stabilizačního systému páteře. Pokud kterýkoliv z vyjmenovaných článků nefunguje, může dojít k přetížení svalů pro hybnost prstů na ruce. Ke stále častějšímu výskytu těchto potíží jistě přispívá nevhodná pracovní poloha, obzvlášť při dlouhodobé práci na počítači. Tam působí nejen nesprávná poloha celého těla, ale také samotné přetížení svalů rukou při trvalé práci v držené pozici rukou.

Co s tím?

V počáteční fázi onemocnění jsou změny na strukturách zápěstí vratné a je potřeba začít ihned pracovat na optimalizaci podmínek pro práci postiženého zápěstí. Rehabilitace může pomoci „opravit“ články pohybového systému, změnit špatné pracovní stereotypy. Fyzioterapeut může také zkontrolovat pracovní prostředí, doporučit jeho úpravu, či kompenzační pomůcky. V pozdějších stadiích onemocnění je nutné operační uvolnění karpálního tunelu přetětím tětivy – karpálního vazu.

Z homeopatie je možno současně s rehabilitací užívat:

V akutním stadiu:

  • Apis mellifica 30 C – 5 granulí 4x denně, případně i při probuzení v noci,
  • Hypericum perforatum 15 C – 5 granulí 2x denně.

Dlouhodobě – alespoň tři měsíce:

  • Arnica montana 9 C – 5 granulí 2x denně,
  • Rhus toxicodendron 15 C – 5 granulí 2x týdně.

Vaše Radana Poděbradská

Další články o Arnice a jejím využití naleznete na webu: ARNIKA - MOJE HOJIVÁ POMOCNICE.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.