Tento článek patří všem našim věrným čtenářům a tazatelům v naší Rehabilitační poradně. Velmi často se setkávám s prosbou o doporučení cviků pro některé z vašich konkrétních potíží. Proč je to tak těžké?

Poruchy funkce pohybového systému se často týkají změny pohybového stereotypu.

Co je pohybový stereotyp?

Je to takové naše individuální provedení určitého pohybu, které by mělo proběhnout podle určitých pravidel a zákonitostí v pohybovém i nervovém systému tak, aby byl výsledný pohyb pro tělo co nejefektivnější a nejekonomičtější. Základní pohybové stereotypy se učíme především už jako malé děti zhruba do 1,5 roku a dá se říci, že později si je už jen kazíme.

Postačí nedostatečná kondice, nebo jednostranná nevyvážená zátěž a některé svaly se přetíží a zapojují se přednostně, jiné se zase utlumí a porucha pohybového stereotypu je na světě. Laik takovou poruchu obvykle okem nepozná. Jedná se často o chybný časový sled zapojení svalů, či některého svalu příliš velkou silou, apod. Fyzioterapeut by měl chybný stereotyp poznat a jeho snahou je především jej „přeprogramovat“, což obvykle vůbec není jednoduché, obzvlášť, když pacient v činnosti, která jeho stereotyp modifikuje stále pokračuje. Např. administrativní pracovníci přetěžují dominantně ruku při práci s myší, apod. a na rehabilitaci dochází z pracovního procesu a ihned se vrací zpět.

Korekce takových poruch vyžaduje dlouhodobou kontrolu. Pro každého pacienta je potřeba vybrat jiný cvik a modifikovat jej podle potřeb právě jeho pohybového systému. Často, i když se pacient velmi snaží, není v první fázi schopen vůbec svou poruchu vnímat. Její součástí je totiž často i útlum zpětné vazby z této oblasti.

Pokud bude pacient provádět i sebelépe doporučený cvik bez úvodní kontroly, nemá možnost jej provést dobře. Naopak si chybný stereotyp ještě více posiluje.

Proto i jednoduchý, dobře míněný cvik doporučený psanou formou bez kontroly, může stav pacienta zhoršit. Při individuálním výběru má i fyzioterapeut občas co dělat, aby cvik dobře zacílil a přizpůsobil co do výchozí pozice, rychlosti provedení, frekvence opakování apod. To vše je velmi individuální.

Cviky doporučené na internetu jsou obvykle cílené na zdravou populaci v oblasti prevence vzniku potíží pro určité profese či onemocnění. Při již vzniklých potížích je téměř nezbytné kontaktovat fyzioterapeuta a dopřát si individuální dohled.

Tímto se omlouvám všem, kteří se na mne obrací s prosbou o doporučení konkrétních cviků pro určité potíže a má odpověď je neuspokojí. Věřte, že pokud existuje možnost a mohu poradit, vždy se snažím jak nejlépe umím.

S přáním pěkných dnů Vaše Radana

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.