Stres nelze paušálně vnímat jako jednu z „civilizačních“ diagnóz, ale spíš jako součást našeho každodenního života. Přiměřený stres nám pomáhá nabudit organismus na zvládání obtížných, krizových i prekérních situací. Problémem je však chronický stres se všemi jeho negativními důsledky, včetně nervozity, podrážděnosti, ale také únavy, vyčerpanosti a problémů se spánkem.

Reklama: Sédatif PC

Antistresový zázračný lék zatím neexistuje, proto je důležité znát jakékoliv funkční a osvědčené metody zvládání, nebo eliminace nadměrného, chronického stresu. O tom, jak se nad stresem dá zvítězit tak, aby to nebylo Pyrrhovo vítězství, a o mnohém jiném jsme si promluvili s Ilonou Ludvíkovou.

Jedinou cestou k dlouhodobé dobré kondici je naučit se žít ve svých přirozených dimenzích, to znamená vnímat své predispozice (tedy to, co zdědíme) a balancovat podle toho svůj životní styl. Každodenní životní pohoda je tedy neustálé hledání rovnováhy mezi genetickými předpoklady a epigenetikou (aktuálním životním stylem). Právě správné uchopení rytmu spánku a bdění, výkonu a relaxace, jídla a půstu, pohybu a klidu, to jsou zdánlivé drobnosti, které jsou stěžejní pro náš každodenní komfort.

Vaši přednášku na konferenci Pro zdraví ženy jste nazvala: Jak odstranit stres, nervozitu, podrážděnost a mít dobrý spánek. Nebudeme samozřejmě prozrazovat předem, o co vše se na konferenci chcete se ženami podělit. Ale přece jenom: na co se můžou ve Vaší prezentaci obzvláště těšit?

Rozhodně v úvodu připomenu obecně známá doporučení, jak se stresem pracovat. Ale můj fokus pak nasměřuji na momenty, kdy tzv. ztrácíme pevnou půdu pod nohama, kdy na nás, naše dříve naprosto „poslušné“ tělo, začne mluvit pomocí příznaků. To je zcela nová zkušenost, kterou navíc nedokážeme vůbec ovlivnit vůlí. Je to totiž moment, kdy k nám začne promlouvat náš autonomní nervový systém. Vnitřní orgány, které inervuje, začnou špatně fungovat, necítíme se dobře. Máme pocit, že neřídíme tělesné procesy my, ale zcela nevyzpytatelný „záškodník.“

V ten moment se lidé rozdělí do dvou skupin: jedni spěchají k lékaři, chtějí najít a pojmenovat příčiny těchto symptomů. Klasická medicína prokáže relativně zdravého jedince, který se vejde do všech statistik jako naprosto zdravý. Ale v reálu se ten objektivně zdravý člověk necítí subjektivně v pohodě. Dostává se pod ještě větší tlak, často je odeslán k psychologovi či psychiatrovi. Ti jsou aktuálně tak přetížení, že pacient zůstane třeba i půl roku bez jakékoli pomoci. Druzí tyto symptomy ignorují. Tím se tedy zařadí na „čekací“ listinu pacientů, kteří pasivně vyhlížejí propuknutí nemoci.

Srdečně vás zveme na naši konferenci již 26. března 2022 do hotelu Grandior v Praze

Klinická homeopatie představuje ideální řešení této rozhodovací fáze. Umí pomoci pacientům s funkčními potížemi, které vznikají na základě psychosomatického propojení. Tato léčebná metoda je jedinečná. Učí člověka, aby uměl uchopit svou jedinečnost, aby pochopil, kde má slabá místa, aby vnímal propojení svého fyzického, mentálního a emočního světa. Homeopatický léčivý přípravek je pak nositelem informace, která vrátí člověku životní rovnováhu a sebedůvěru. Koordinuje přirozené mechanismy organismu. Díky tomu zastavíme „tvorbu“ pasivního pacienta a nastartujeme „tvorbu“ svobodné bytosti, která využívá svůj potenciál na maximum. V současnosti tohle zajímá spíše sportovce a manažery, ale naprosto každý obyčejný člověk by měl pochopit, že zdraví je osobní věc. Lékař se v ten moment stává koučem. Pacienta podporuje, hlídá jeho aktuální zdravotní rizika.

Je vědecky dokázáno, že přiměřený stres má pozitivní vliv na naši imunitu a zdraví. Pokud však stresu musíme čelit dlouhodobě, pravidelně, jde o distres s negativními vlivy na naše fyzické i duševní zdraví. Čím vším nám může stres uškodit?

Každý z nás vnímá úroveň stresu přes svůj subjektivní filtr. To, co je pro někoho neúnosný stres, může být pro druhého motivační moment. Je tedy naprosto zásadní respektovat své osobní limity, které v každém momentu našeho života tvoří balancování mezi zděděnými predispozicemi a životním stylem, jinými slovy: rovnováha mezi genetikou a epigenetikou. Moje praxe potvrzuje, že stres se projevuje v našich predispozičně slabších orgánových systémech. Například mám v péči jednu rodinu, kde je veliká tendence k potížím se žlučníkem. Babička je po operačním odstranění žlučníku ve 42 letech, její dcera má žlučníkové potíže při pracovním stresu, čerstvě narozená vnučka má protrahovanou novorozeneckou žloutenku. Všem třem generacím dokáže klinická homeopatie podat pomocnou ruku.

Který ze způsobů eliminace nadměrného či chronického stresu – distresu – považujete za nejdůležitější?

Podle mého názoru je zásadní držet se dvou pilířů: Hledat svůj jedinečný způsob, jak stres zvládat. Najít si pohybovou aktivitu, denní rytmus a stravovací návyky, které mi vyhovují. Vnímat a respektovat svou individualitu. To, že sousedka uběhne maratón a září štěstím, nemusí znamenat, že pro mne samotnou bude zdolání maratónu cestou k radosti... Druhým opěrným bodem je pochopit, že život i zdraví jsou dynamické, tedy mění se
každým okamžikem. Takže časté drobné pozitivní kroky jsou mnohem účinnější než drastická krátkodobá opatření. Ale to všichni dobře známe ze svých „dietních období“.

Má podle Vás smysl i eliminace psychických samostresujících faktorů jako jedna z technik zvládání stresu? Tedy zbytečně se nestresovat čímkoliv, co nemáme šanci ovlivnit?

Dnešní doba je zahlcena informacemi, první, co bychom měli naučit sebe i své děti je umět s nimi pracovat ve svůj prospěch. Během své práce jsem pochopila, že zásadní je: 1. NEPANIKAŘIT - propadání panice je určitou formou oddalování řešení problémů (je to taková společensky tolerovaná prokrastinace). 2. PRIORITY - stanovit si své osobní priority. K tomu potřebujete velmi dobře znát své cíle (krátkodobé, dlouhodobé a životní). 3. AKCE - jednat, uvádět věci do pohybu, reagovat na konrétní situaci reálnou akcí, jinak nám zůstane kolem určitého problému jen neustálý tok myšlenek.

Uvedu aktuální situaci: vypuknutí války na Ukrajině velmi silně destabilizovalo každého z nás. Řešením je podat pomocné ruce tam, kde to umím (finanční dar, dobrovolnická činnost, vykonáváním své profese nebo obyčejné vyslovení přání, aby opět zavládl mír). Nejhorším stresem je neudělat nic konkrétního, a tiše se bát, co nastane...

Odborníci vědí a běžní lidé by měli také vědět, že i malý spánkový deficit má výrazný vliv na naši imunitu. Dokonce když málo a nekvalitně, tedy nezdravě spíme, riskujeme i vážné, kupříkladu kardiovaskulární onemocnění. Podle exaktních studií nesprávné spací návyky přímo ovlivňují i metabolismus glukózy v krvi, což může vést až k diabetu. Jaké jsou Vaše základní rady pro zdravý spánek?

Kvalitní spánek je opravdu pro fungování našeho těla naprosto zásadní. Obecná doporučení lze shrnout tak, že je třeba naše tělo na spánek připravit postupně. Myslet si, že zaklapneme pracovní notebook a v ten moment usneme, je opravdu naprostý nesmysl. K tomu pomáhá celá řada rituálů, které jsou obecně známé. Když však nezabírají, pomáhám lidem pomocí jednoduchých homeopatických doporučení překlenout fázi stresové nespavosti pomocí homeopatik.

Například pro dospělé je první pomocí homeopatický léčivý přípravek SEDATIF PC, pro děti dělá velmi účinnou službu SEDALIA sirup. Člověk tak pomocí homeopatik překlene náročné období a nepropadne se směrem k chronické nespavosti. Pokud stresová náročnost našeho života trvá delší dobu, je třeba na základě osobní konzultace nastavit homeopatická doporučení na míru. Vnímám jako zásadní, že právě lékař či lékárník má odborné předpoklady jasně vidět, kde se pacient v momentu konzultace svého problému se spánkem nachází. Pak je konkrétní doporučení účinné a z pohledu zdraví bezpečné.

Podle expertů na výživu patří krátký a nekvalitní spánek k nejvýraznějším faktorům vzniku obezity, prý doslova likviduje hormonální rovnováhu s přímým vlivem na chuť k jídlu. Když k tomu přidáme noční nájezdy na lednice a spižírny, není se moc čemu divit. Jaká jsou další rizika nekvalitního a nezdravého spánku a co s tím můžeme dělat?

Těch rizik je celá škála. V podstatě každý z nás předvede svůj naprosto „originálně zabalený balíček“. Je to vždy jedinečný mix našich predispozic a aktuálního životního stylu. U někoho to může být zvýšené kardiovaskulární riziko (otec zemřel na infarkt + nezdravá strava s vysokým podílem tuků), riziko trávících potíží (od zácpy po karcinom střeva), problémy s pohybovým aparátem apod. Takhle bychom mohli probrat mapu celého našeho těla.

Zkusme být více osobní: po letech lékařské praxe jste se intenzivně začala věnovat poradenství životního stylu se zaměřením na homeopatii. Přednášíte, publikujete, píšete knihy, vedete Homeopatickou lékařskou asociaci a její lektorský tým. Kdy, proč a jak nastal ten životní a profesní zlom, kdy jste „přešaltovala“ od stomatologie k homeopatii?

Na to mám velmi jednoduchou odpověď. Zastávat tři pracovní pozice znamená naprosto ztratit volný čas a rodinu?! Takže před pár lety nastal čas stanovit si životní priority. Stomatologii jsem se věnovala 25 let, z toho 20 let jsem ji obohacovala o homeopatický přístup. Předávání zkušeností kolegům pro mne bylo a stále je součástí mého životního poslání. Aktuálně je vzdělávání zdravotních odborníků v klinické homeopatii mou prioritou. Přijala jsem tedy roli předsedkyně HLA.

Naše Homeopatická lékařská asociace (HLA, založená 2.7.2007) je velmi kvalitní vzdělávací platformou, která obohacuje zdravotní profesionály (lékaře, lékárníky, veterináře, porodní asistentky, fyzioterapeuty, psychology...) o novou léčebnou metodu. Zapracovává do terapie komplexní přístup a individuální pohled na pacienta. Je přesně tím chybějícím článkem našeho zdravotního systému (zdravý člověk-špatně fungující organismus-nemocný člověk, tedy pacient), který je nejúčinnější na psychosomatické potíže. Jsme součástí mezinárodního konceptu francouzské školy klinické homeopatie CEDH, která má dlouholetou tradici a funguje ve 28 zemích světa, vzdělává ročně tisíce odborníků. Bohužel se před svými zahraničními kolegy často stydím.

V naší republice nejsme schopni prakticky uchopit doplňkové léčebné nástroje, tak, aby je měli k dispozici právě profesionálové. Je potřeba našim lékařům a lékárníkům tyto informace nabídnout. Přitom v konceptu zdravotní péče podle EU i WHO (Světové zdravotnické organizace) je homeopatie pevně ukotvena mezi terapeutickými nástroji ke zlepšení péče o pacienty. Technologicky je dnešní medicína velmi vyspělá, ale stále zůstávají situace, kdy jen bezradně přihlížíme s prázdnýma rukama. Poslání lékaře má totiž i psychosociální přesah, žádá si komplexní osobnost. Lékař pak nebude neustále bojovat se svým profesionálním vyhořením a pacienti budou mít kvalitnější péči. Doufám, že se nám podaří situaci v České republice brzy změnit.

Jeden moudrý pán kdysi řekl: „Umění je to, co je přežité...“ Podle mě to můžeme klidně aplikovat i na umění poradenství. Máte tedy i osobní zkušenost se zvládáním nebo nezvládáním stresu a nekvalitním či krátkým spánkem?

Osobní životní zkušenosti jsou opravdu k nezaplacení. Sama jsem se dlouhou dobu učila zpracovávat neúspěch a zklamání. Jsem neustále „na cestě“. Aktuálně zpracovávám svou nerovnováhu v komunikaci, učím se pracovat s pauzou. Ten kratičký okamžik ticha má zázračnou moc. Dokáže nás připravit k zásadnímu kroku. Vlastně každodenně předávám své životní zkušenosti. Bedlivě se střežím nevyžádaných rad! Každý z nás bude tím jediným člověkem, který před svým odchodem zhodnotí svůj život.

Já potřebuji dobře spát, takže se snažím dělat svou práci s maximálním nasazením a pochopením. „Neumím kázat vodu a pít víno...“ Žiji v maximální pokoře a respektu k dění kolem sebe.

Konference PRO ZDRAVÍ ŽENY je mimo jiné i o prevenci na mnoho způsobů, která je pro náš zdravý, plnohodnotný a pohodový život nevyhnutelná. Jak vnímáte prevenci Vy a co byste v souvislosti s ní poradila všem ženám?

Prevence je v současnosti vnímána jinak, než ji vysvětluji svým pacientům já. Pro mne je opravdovou prevencí každodenní rozhodování se ve prospěch zdravého životního stylu, volba zdravější varianty. V dnešní medicíně se tento pojem přesunul hlouběji do lidského těla, soustřeďujeme se primárně na hledání nemoci. Jako zubní lékařka jsem považovala za velký benefit, že jsem dokázala své pacienty motivovat k pravidelným preventivním prohlídkám, jejichž součástí byly i na míru ušité rady ohledně péče o dutinu ústní. Současná stomatologie tohle přesunula směrem k dentálním hygienistkám.

Srdečně vás zveme na naši konferenci již 26. března 2022 do hotelu Grandior v Praze

Lékař tím ztratil velmi užitečný celkový přehled o pacientovi, jeho aktuálním zdravotním stavu. Samozřejmě dnes kolegové odvádějí technologicky precizní práci, ale současně se ochuzují o jakousi „synchronizaci“ s pacientem jako člověkem. A to je neoddělitelná součást léčebné strategie. Pomáhá nám získat pacientovu důvěru v situacích, které jsou pro něj nekomfortní, často spojené se strachem a bolestí. Celkový pohled na pacienta pomáhá předcházet nekoordinované péči. Typickým příkladem je indikace antibiotik. Pacient dostane během pár měsíců jedna antibiotika od zubaře, druhá od gynekologa a třetí od svého praktického lékaře. Ve výsledku je to naprostý chaos, neefektivní, jak pro pacienta, tak pro stále stoupající antibiotickou rezistenci. Všem ženám bych doporučila, aby respektovaly své tělo, aby naslouchaly jeho stížnostem, aby vychovávaly děti svým zdravým příkladem.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.