Dlouhodobý stres má nepopíratelný vliv na lidský organismus. Zajímavé je, že zatímco v běžné populaci se cítí být v takovém stavu až 90 procent populace, těch, kteří své problémy dlouhodobě řeší homeopatií, je více jak polovina. Jsou totiž zvyklí vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.

Reklama: Sédatif PC

Chronický podprahový stres způsobuje hodně potíží. Projevují se tím, že pacient se subjektivně cítí špatně, přestože všechna objektivní vyšetření ukazují, že je v pořádku. Pacient se dostává do nepříjemné situace, má pocit, že mu jeho lékař nevěří, že má potíže nebo že své potíže zbytečně zveličuje. Pacient je pak odeslán k psychologovi nebo rovnou na psychiatrii, a přitom stačí podat homeopatické léčivé přípravky, které funkci orgánových systémů zase upraví. V těchto situacích je homeopatická pomoc naprosto jedinečná. Zejména v primární péči přináší do vztahu lékař–pacient tolik potřebnou důvěru.

Psychická odolnost se zvyšuje prožitými zkušenostmi. Pokud totiž prožijeme emočně náročnou situaci a následně emoce, které ji provázely, pochopíme, zůstane nám pouze reálná životní zkušenost bez destabilizační emoční nadstavby.

Každý z nás má samozřejmě jiné limity svého komfortu. Krátkodobé a mírné vystoupení z naší pohody vede k pozitivnímu životnímu posunu, získáme díky tomu nové znalosti. Naopak velmi časté nebo dlouhodobé překračování vlastních limitů náš organismus velmi vyčerpává. Každý z nás by měl během svého života po svých vlastních limitech pátrat a dobře je rozpoznávat. Vzniká tím ideální komunikační linka mezi námi a naším tělem, ta je zárukou respektu k hranicím vlastního zdraví.

Jestliže například pacienta ve stresu bolí hlava, sáhne nejčastěji po konvenčním léku na bolest. Úleva přijde rychle, ale jedná se pouze o dočasné řešení – analgetikum zhasne „blikající kontrolku“, která hlásí nepohodu. V dlouhodobém horizontu pak nevyhnutelně dojde k potřebě narůstajících dávek léku. Navíc hrozí, že se bude muset potýkat s jejich vedlejšími účinky, například bolestmi žaludku. Homeopatický léčivý přípravek jde na problém jinou cestou – nasměruje organismus k reálnému uzdravení.

„Homeopatie může pacientům pomoci získat důvěru ve své tělo. Dalším nepřehlédnutelným benefitem je aktivní přístup pacienta k řešení zdravotního problému. To je cesta k větší osobní zodpovědnosti za své zdraví,“ říká MUDr. Ilona Ludvíková, lékařka, stomatoložka a předsedkyně Homeopatické lékařské asociace.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.