Nemoc není nic jiného než narušení toku energie. Pokud je nějaký orgán oslabený, energie se v něm mění, slábne a necirkuluje dál tak, jak by měla. Člověk, který praktikuje bdělost a vnímání přítomnosti (svého těla), to obvykle pozná dřív, než se nemoc somaticky projeví.

Reklama: Sédatif PC

Může dané místo ihned začít ošetřovat a léčit. Tím eliminuje další stadia nemoci a správným zaměřením mysli a své duše se zcela uzdraví. Proto je potřebné meditační praxi cvičit pravidelně, resp. denně. Nejen kvůli nemocem, ale v první řadě kvůli svému duchovnímu rozvoji. Člověk není jenom tělo, zdraví není toliko otázka správně nastaveného stroje a náš život není jenom hmota. To, co je nad námi, a to, co nás přesahuje, je základem toho, co se děje v nás a kolem nás.

Nemoc se hlásí

Minule jsme si ukázali, jak pěstovat a udržovat svou imunitu pomocí meditace dechu. Končili jsme otázkou, ale co když se nemoc již projeví? Ani tak není pozdě, protože největší vliv na její průběh má pořád naše mysl a naše duše. To, jak se k nemoci postavíme a jaké impulsy tělu budeme posílat, rozhoduje do velké míry o jejím dalším průběhu.

Co dělat, když jsme nemocní?

  1. Zrušíme naplánované schůzky a jednání. Jdeme do samoty a ticha. Nejlepší je příroda (chata, obydlí v přírodní oblasti), ale může to být i naše oblíbené místo doma, kde nás nikdo neruší (s možností vycházek do přírody). Tato izolace může trvat v rozmezí od několika hodin do několika dní a nelze ji vynechat, je velmi důležitá.
  2. Když jsme v klidu, soustředíme se na své tělo, vnímáme ho.
  3. Zaměříme svou mysl na místo, kde je problém, kde cítíme bolest, resp. kde je zdroj našeho trápení. Pokud chceme, můžeme si dlaní chytit dané místo a ruku na něm držet, nebo místo hladit.
  4. Vnímáme bděle a intenzivně nemocné místo a celou svou myslí jsme na něj soustředěni.
  5. Nahlas nebo v mysli říkejme nemocnému místu (orgánu): „Miluji tě... Mám tě moc rád... Jsem vděčný za to, že mi tak sloužíš...“  Někomu vyhovuje vizualizace světla, nebo toku léčivé energie v daném místě. Někdo jenom soustředí svou mysl do nemocných oblastí a pozorností v nich setrvává – obě varianty jsou v pořádku.
  6. Spojíme se s vnitřní radostí, štěstím a vděčností. Naladíme se na myšlenku, že jsme šťastní a vděční za to, co máme. Nemyslíme na to, co nemáme, co nám schází, nebo nás bolí – je to důležité.
  7. Celý proces absolvujeme několikrát denně, vyhradíme si na něj dostatek času a soustředění.
  8. V době svého léčení praktikujeme také meditaci léčivého dechu, jak byla popsána v minulém článku.

Důležité poznámky

I když duchovní proces léčení vypadá velmi jednoduše a někdo možná nad ním mávne rukou, je velmi účinný. Ale samozřejmě není všemocný, tak jako nic pod sluncem. Nicméně platí, že čím jsme ve svém životě vnitřně tišší a duchovně bdělejší, tím větší duchovní energii máme – protože může nerušeně a v čisté formě proudit skrze nás. Díky tomu pak umíme snadněji a rychleji uzdravit své tělo – tzn. vyladit ho a navrátit do původní harmonie. Buďme za to Božímu Duchu vděční. Vděčnost jako vnitřní nastavení je sama o sobě uzdravující.

Také platí, že popsaná duchovní léčba je výborným doplňkem k léčbě fytoterapií, homeopatií nebo klasickou alopatií. Jsme-li víc usazení „sami v sobě“ a dokážeme-li dosáhnout vnitřního klidu a vitalizace svou myslí a duší, pomáháme tím výrazně všem dalším léčebným metodám.

Vnitřní souvislosti

Nezapomeňte, přátelé, že každá nemoc má vždy své vnitřní souvislosti, proto je důležité jí naslouchat. Většinou nám chce říct: Zastav se, člověče, není kam spěchat! Tvé tělo je již přepjaté a nemůže dále snášet takovéto tempo. Vyjdi si na pár dní do přírody, utřiď si myšlenky, upokoj svou duši. Nadýchej se čerstvého vzduchu, pohlédni na hvězdný prostor i na slunce, na řeku, na louku plnou květin, proběhni se bosky ranní rosou. Poděkuj Nejvyššímu za dar života, uvědom si, odkud jsi přišel a kam máš jít. Neskrbli laskavým slovem pro své bližní, buď soucitný a pravdivý a budeš v harmonii s matkou Zemí, s přírodou i s Nejvyšším.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.