Samovolný únik moči je velkým psychosociálním problémem, především žen. Něco, o čem se ví, ale málo mluví. Pojďme to změnit…   

Inkontinence moči může mít několik příčin i typů. Ty nejčastější, se kterými se můžeme setkat jsou dva – stresová a urgentní inkontinence.

Stresová inkontinence moči označuje samovolný únik moči při zvýšení intraabdominálního tlaku – při zvedání těžkých břemen, při sportování, někdy i jen při banální změně polohy. Příčinou je většinou oslabení svalů pánevního dna. Každá žena dává kousek své krásy a zdraví na oltář při narození miminka, jak malá daň za ten úžasný pocit stát se maminkou.

V období těhotenství jsou na oblast pánevního dna kladeny větší nároky a nezřídka se stává, že se močová inkontinence projeví. Během porodu pak často dochází k poranění měkkých tkání, jejichž hojení probíhá vždy jizvou. Jizva je vazivová a nemá už tak ideální vlastnosti pro funkci v pohybovém systému jako sval. V těhotenství se dále mění vlastnosti pojivových tkání vůbec. Dochází k rozvolnění vazů, což je přirozená příprava celého těla na porod, především však příprava pánve na průchod miminka. Stejné působení na vazivovou tkáň, ve směru rozvolnění mají také některé hormonální přípravky, např. antikoncepce nebo substituční hormonální terapie v období přechodu. Tím bych nerada nabádala ženy k přerušení užívání těchto přípravků, jen je nutné vzít při hodnocení celkové situace tyto věci v potaz.

Zatímco jizvy ve svalech pánevního dna již nemůžeme zrušit, svaly pánevního dna posílit můžeme. Dnes, v období přístupu na internet a k různým typům literatury, najdeme mnoho doporučení, jak cvičit při inkontinenci i s fotodokumentací. Pro komplexní terapii je ale dobré si uvědomit, že jen odborník je schopen vyhodnotit rozsah postižení a doporučí pacientovi vhodnou léčbu. Kromě fyzioterapie se totiž tento druh inkontinence moči může léčit také operačně. Většinou se však doporučuje začít léčbou konzervativní, tedy rehabilitací.

Dalším překvapením ženy často bývá, že se rehabilitační cvičení v takovém případě zaměřuje nejen přímo na aktivaci svalů pánevního dna, ale na držení celého těla. Pro správnou aktivaci svalů je totiž potřeba se nejdříve naučit, jak zaujmout správnou výchozí polohu.

Urgentní inkontinence moči se projevuje častým a intenzivním pocitem nutkání na močení, které nemusí být vždy nutně provázeno únikem moči. Na rozdíl od inkontinence stresové je zde operační léčba méně běžná. Naopak se zde často uplatňuje léčba psychologická. K urgentní inkontinenci totiž velkou měrou přispívá dnešní uspěchaný způsob života, kdy často nemáme čas vždy respektovat své základní fyziologické potřeby.

Základem každé léčby inkontinence moči je vždy především důvěra mezi pacientem a terapeutem. Vůbec nejdůležitější je právě v této oblasti si připustit: „Ano, mám problém. Chci a jsem připravena o něm mluvit a řešit jej!“ Vždyť jste pořád ženy, ženy s inkontinencí, problémem, který se dá řešit a na vašem ženství nic nemění.

Možnosti léčby inkontinence nabízí i homeopatie:

Stresová inkontinence:

  • Arnica montana 9 C – 5 granulí 3x denně v průběhu rehabilitace
  • Rhus toxicodendron C – 5 granulí 2x denně v průběhu rehabilitace

Urgentní inkontinence:

  • Argentum nitricum 30 C – 5 granulí 2x týdně

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.