Existuje mnoho různých názorů na protahovací cvičení, jak se k nim postavit?

Účelem protahovacího cvičení by mělo být obnovení možnosti dosažení optimální délky svalu pro zabezpečení našeho „fungování“ v gravitačním poli. Jednoduše, abychom mohli provést pohyb, který potřebujeme v plném rozsahu. V průběhu našeho života se náš pohybový systém přizpůsobuje našim nejčastějším pracovním polohám, a jelikož musíme prakticky neustále bojovat se zemskou přitažlivostí, čím dál tím více se předkláníme a krčíme. Proto mezi jedny z nejčastěji zkrácených svalů patří např. svaly prsní. Protahovací cvičení je v takovém případě vhodná kompenzace.

Protahovací cvičení by mělo být součástí celé cvičební jednotky. Není úplně vhodné se pouze protáhnout, ale ihned po protažení ukázat protaženým svalům jejich nové možnosti a aktivovat je v různých svalových délkách. Po protažení by mělo přijít lehké posilování. Někteří autoři se přiklání k názoru, že po cvičení by se měly svaly opět protáhnout, někteří protažení po cvičení nedoporučují a argumentují tím, že posilování některá svalová vlákna přetrhá a protažením se toto mikrotrauma ještě zvýší. Místo závěrečného protažení se někdy doporučuje spíše masáž svalů a protažení až s časovým odstupem.

Pro správné protahování je potřeba zajistit optimální nastavení nejen protahovaného svalu, ale celého těla, proto i zde je vhodné poradit se s odborníkem, jinak bude protahování neefektivní. Tah při protahování by měl trvat minimálně 20-30 sekund, pro protahování se nedoporučují hmity ani švihové pohyby.

Pokud jste se zrovna pustili do cvičení a začali také s protahováním, můžete cvičení podpořit užíváním homeopatického léku Rhus toxicodendron, který se může podílet na optimální hydrataci vazivové tkáně.

Aby bylo protahování efektivní, musí být pravidelné a vytrvalé.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.