Obdobně jako přichází u žen menopauza, což se někdy označuje jako velká změna v životě ženy, tak i u mužů v určitém věku dochází k větší či menší změně v jejich životech. Někdy se to označuje jako krize středního věku, ale někdy se tyto změny nazývají mužským přechodem. Jak může mužům v tomto pomoci homeopatie?

Reklama: Sédatif PC

Ač se to nezdá, tělo muže stárne rychleji, než ženské, což ve finále dokládá prostý fakt, že muži mají menší průměrnou délku života než ženy.

Syndrom stárnoucího muže, čili andropauza, má mnoho synonym. Někdy se plete s krizí středního věku a dodnes to není všeobecně uznávaný syndrom. V roce 1946 vyšla v časopise JAMA práce s názvem "Mužské klimakterium", která popisovala příznaky jako je nervozita, snížení potence, snížení libida, podrážděnost, únava, deprese, problémy s pamětí, poruchy spánku a návaly horka spojené s androgenním deficitem. Od té doby se setkáváme s mnoha termíny jako je mužská menopauza, mužský přechod či pokles androgenů. Na rozdíl od ženské menopauzy, což je vlastně skokový pokles tvorby ženských pohlavních hormonů, je to u mužů pokles spíše postupný, hladina klesá o 1% ročně asi od 20. roku věku a problémy se objeví, až když testosteron klesne pod „kritickou hodnotu“.

Andropauza není krize středního věku, andropauza má původ v hormonálních hladinách, kdežto krize středního věku pramení spíše v emocionálních faktorech (odchod dětí, smrt rodičů, přátelé mají první infarkty atd.) a zahrnuje spíše potíže jako jsou nenaplněné ambice, uvědomění si smrtelnosti, zůstávání v manželství bez lásky a sexu, pocity opuštěnosti a zbytečnosti atd.

Symptomy andropauzy

Ač vědecky je s poklesem testosteronu spojeno pouze 9 symptomů, z různých zdrojů lze jako hlavní příznaky andropauzy považovat:

 • Snížené libido
 • Strach ze ztráty potence, fantazie o sexu s jinou partnerkou
 • Erektilní dysfunkce (ale 80% poruch erekce má jinou příčinu než pokles testosteronu)
 • Snížení objemu svalů a pokles svalové síly
 • Zvýšení tělesného tuku
 • Nárůst hmotnosti
 • Metabolický syndrom
 • Osteoporóza
 • Křehkost vlasů, vypadávání vlasů
 • Pokles vitality
 • Psychologické symptomy – deprese, podrážděnost, pocity osamělosti, nemilovanosti, neatraktivity, zapomnětlivost, problémy se soustředěním

Příznaků mužského přechodu je tedy celá řada a jejich řešení je komplexní, což velmi dobře poskytuje právě homeopatie.

Co nabízí homeopatie?

Mužům lze pomoci na mnoha rovinách, jak na úrovni jednotlivých potíží, tak i některými známými, tzv, terénními léky, které pomáhají i na rovině psychické a duševní pohody, ale i na rovině tělesné. Hlavní, které lze použít, jsou tyto:

 • Nux vomica – velký lék pro přetížené podnikatele a manažery. Osobnosti, které budou dobře reagovat na tento lék, jsou energičtí lidé, kteří hodně pracují a chtějí být ve všech ohledech nejlepší. Nicméně neustálé napětí, ve kterém žijí, vede k tomu, že jsou netrpěliví, a pak podráždění a ze sebemenších příčin snadno vybuchnou. Nesnáší selhání, prohru, odporování či jiný názor. Jsou velmi soutěživí, chtějí být za každou cenu nejlepší, a pak mohou být i dominantní a agresivní. Mohou si jít tvrdě za svým a okolí nutit až násilně k tomu, aby dělalo to, co oni chtějí. Pro udržování „výkonu“, ale i jako ventil psychického přetlaku rádi používají alkohol, kávu či cigarety. Nicméně, tyto stimulanty (alkohol, káva, cigarety, ale i léky či drogy) jsou často vyvolávajícím, ale i zhoršujícím faktorem jejich potíží. Na tělesné rovině se pak objeví tendence k hypertenzi, vředové chorobě či infarktům. Na sexuální rovině je jejich touha zvýšená, z toho pramení tendence k excesům a promiskuitě. Nicméně mohou trpět tím, že erekce rychle opadne už během „předehry“.
 • Arsenicum album – je to lék pro osobnosti rigidní, které mají vysoké standarty a očekávání jak stran výkonu (sebe i ostatních), tak ale i pořádku a čistoty. Ve své nejhlubší podstatě jsou to ale lidé velmi nejistí a pečlivost a lpění na detailech je způsob, jak tuto nejistotu kompenzovat. Jejich úzkost se může týkat výsledků jejich práce, protože chtějí, aby vše bylo dokonalé do nejmenšího detailu. Neustále vše kontrolují, což může mít až ráz pedantičnosti. Úzkostí a strachů mají mnoho, nejvýraznější je ale strach o zdraví svoje či nejbližších. Znepokojí je sebemenší problém, hned se obávají, že se může jednat o nějakou vážnou nemoc a hned to chtějí řešit a vyhledávají lékaře. Další výrazný strach je strach ze smrti, ten souvisí s již uvedeným strachem o zdraví a tím, že i při mírných potížích se bojí vážné či přímo smrtelné nemoci. Tyto strachy a úzkosti jsou nejvýraznější v noci, což s sebou nese samosebou problémy se spánkem. I v sexu potřebují mít všechno „v řádu“.
 • Argentum nitricum – je to úžasný lék pro plaché, úzkostné a nervózní muže. Čas jim tíká příliš rychle, jsou zbrklí a chaotičtí. Mají sklony k trémě a mívají strach z toho, co přijde - z vystoupení, zkoušek a podobně, což je doprovázeno onou velkou úzkostí a neklidem a vede to k překotnému a zbrklému chování. Myšlenky a impulsy přichází jeden za druhým a dotyčný neví, kterou z nich zachytit dřív. Mají obavy samosebou i ze sexuálního selhání, což se pak často stane i skutečností.
 • Hyoscyamus – lék pro upovídané extroverty, kteří dovedou navazovat snadno sociální kontakty. Mají tedence k hledání potěšení až s rysy erotomanie a chlípnosti. Rádi si pohrávají s vlastními genitáliemi. Nicméně může se u nich objevit i velká podezřívavost vůči druhým a žárlivost. Pak se mohou objevit i pocity pronásledování a perzekuce. Případně mají tendence k chybné interpretaci činů ostatních – vykládají si je jako naschvály a nepřátelské či si mylně vykládají, co jim kdo říká.
 • Staphysagria – lék pro navenek jemné muže s tichou náturou, kteří jsou ale velmi citliví na to, co o nich kdo říká. Uvnitř mohou skrývat spoustu vnitřních zranění, zejména těch, které pociťují jako ponížení či urážku vlastní hrdosti. To pak mohou ventilovat výbuchy vzteku ve skrytosti. Špatně spolupracují v kolektivu, destabilizují jej. Jsou podráždění a hádaví, když se po nich něco chce, co nechtějí dělat. Mají ale stále sexuální myšlenky a tendence k osamělé masturbaci. Problémy s impotencí se objevují po ponížení a nebo v důsledku plachosti. Sex ale mohou pociťovat jako něco špinavého, co je spojeno se zármutkem a pocitem ponížení.
 • Ignatia – Je to lék pro muže, jejichž potíže by se daly charakterizovat třemi slovy a to přecitlivělost, proměnlivost a paradoxnost. Mají neúměrně velkou tendenci k předvádění emocí, jsou to trochu exhibicionisté, kteří vše dramatizují. Nicméně i když jsou jejich projevy hodně živé, emoce jsou bez hloubky, povrchní. Jejich nálady jsou velmi kolísavé a mohou se velmi rychle měnit. Od optimismu a bezstarostnosti snadno sklouznou do deprese a tichého smutku s uzavřením do sebe a vzdycháním a hned zas ke smíchu a nebo naopak k výbuchům hněvu. Jejich potíže i psychický stav se vůbec nezlepší pokusy o utěšování, ale především rozptýlením. Prvek paradoxnosti a protikladnosti se projeví například tím, že v tichu nemohou usnout, ale bez problémů usnou třeba při běžící televizi. Nebo jim nevadí tučné jídlo a naopak po lehkém jídle je jim těžko. Všemi svými projevy si hlavně vyžadují pozornost okolí.
 • Aurum – lék pro velmi zodpovědné workoholiky. Jsou to silní pesimisté, depresivní. Mívají až pocity beznaděje a vyčítají spoustu věcí sami sobě. Po tělesné stránce mívají tendence k hypertenzi a kardiálním nemocem. Opět je to lék pro muže s velkou sexuální touhou.
 • Natrum muriaticum - hodí se pro muže citlivé, vážné a spolehlivé. Navenek se snaží být milí, i když se moc neusmívají. Velký lék romantických introvertů, kteří se neustále zabývají minulými selháními a problémy. Emoční zranění u nich místo hněvu vedou spíš k tomu, že neustále přemýšlí o tom, co oni udělali špatně, jak měli reagovat, proč se k nim ostatní takto chovají a toto se jim stále dokola honí v hlavě. Svoje pocity nedovedou ventilovat a ani to nechtějí, nemluví o svých pocitech, taky mimo jiné proto, aby předešli dalšímu zranění. I když chtějí společnost, ze strachu ze zranění se jí straní a jsou spíše samotářští. Svoje slzy skrývají a rozhodně nesnáší pokusy o útěchu. Po sexu jsou slabí, depresivní a mohou si stěžovat na bolesti zad.
 • Lycopodium – odpovídá osobám, které se mohou projevovat dominantně a někdy až arogantně. Nesnáší při rozhovoru jakýkoliv odpor, oponování, což je dokáže pořádně rozzlobit. Nicméně ve skutečnosti touto fasádou jen maskují velké vnitřní strachy – z vlastní nedostatečnosti, neschopnosti a také malou sebedůvěru. V sociálních situacích jsou odměření, bojí se, že řeknou něco špatně. Díky vlastním úsudkům selhávají v emocionálních, ekonomických i sociálních rolích i v zaměstnání. Velký lék impotence mladých mužů, ale hlavní lék starších mužů s poruchami erekce. K impotenci vedou problémy, často pracovní a už zmíněné nízké sebevědomí. Sexuální touha je zachovalá, ale erekce opadne v průběhu sexu. Významný lék impotence u kuřáků.
 • Pulsatilla – je nejvhodnější pro muže jemné a mírné povahy, plaché a nesmělé. Mají nedostatek zdravého sebevědomí, pasivně plní přání druhých, nejsou schopni fungovat nezávisle. Jejich velkým problémem je nerozhodnost. Mají rádi společnost a při potížích je zlepší sympatie okolí a utěšování. Rádi si stěžují na kdejaké nepříjemnosti běžného života.
 • Calcarea carbonica – lék pro ochablé a obezní muže, kteří mají rádi svůj stereotyp a věci, na které jsou zvyklí. Nemají rádi jakoukoliv změnu, případně se této změny, pokud ji mají sami udělat, bytostně bojí. Nemají rádi hádky, i když sami dovedou být tvrdohlaví a paličatí. Mají tendence k různým metabolickým problémům a artróze. Sexuální touha u nich sice může být zvýšená, ale erekce se dostavuje jen pozvolna. Po sexu bývají úplně vyčerpaní.

Příslušný lék lze podávat v ředění 15 C či 30 C, zpočátku i 1x denně v dávce 5 granulí a při příznivé reakci lze prodlužovat intervaly mezi podáními až na dávkování 1x týdně.

Tip redakce: Poslechněte si rozhovor s MUDr. Jaroslavem Čuperou o "mužském přechodu" na Youtube kanále Na vlně zdraví.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.