Kousání nehtů je poměrně častý problém dětí a adolescentů, který může přerůst i do závažného zlozvyku a přetrvávat až do dospělosti. Co na tento problém nabízí homeopatie?

Reklama: Oscillococcinum

Tento problém je poměrně častý u citlivých a úzkostných dětí či teenagerů a odráží často zklamání nebo hluboko ukrytou agresi. Je to jistá forma nutkavého chování a udává se, že může postihovat až 50% adolescentů. Valná většina případů odpovídá již zmíněným potížím popisovaným obecně jako nervozita, čili souvisí s úzkostí a stresem. Většina dětí a adolescentů v tomto případě z tohoto problému vyroste.

V některých případech může být ale kousání nehtů doprovodným příznakem závažnějšího psychického onemocnění, jako je velká depresivní porucha, obsesivně kompulzivní porucha (OCD), ADHD či se jedná o projev separační úzkostné poruchy. V posledně jmenovaném případě se jedná o úzkostnou poruchu, která se objeví například po odchodu jedince z domova, nebo po rozchodu s osobou, na níž má silnou emoční vazbu. Tady je nutné samozřejmě řešit komplexně toto základní onemocnění.

Typický adolescent trpící problémem s kousáním nehtů je plachý a úzkostný a nemá velkou sebedůvěru. Kousání nehtů je výrazem psychické tenze, což může odrážet touhu říct například nějaký kousavý komentář vůči okolí. Případně to může být odrazem potlačeného vzteku, kdy je okusování nehtů touhou odzbrojit sám sebe, protože na primitivní symbolické úrovni nehty reprezentují drápy.

V některých případech může být tento problém výrazem nudy a frustrace, některé osoby to ale dělají nevědomky u činností, které vyžadují velkou koncentraci.

Kousání nehtů ve většině případů nemá žádné následky či nevede k vážnějšímu poškození, nicméně v těžších případech může docházet k poškození a narušení růstu nehtů, mohou se objevit infekce okolí nehtů či nehtového lůžka a případně i zažívací potíže při přenosu infekce ze špinavých a zanícených nehtů do žaludku.

Homeopatické léky

Hlavní homeopatické léky, které pomohou zmírnit kousání nehtů jsou:

  • Lycopodium 30 C – lék pro děti či adolescenty velmi inteligentní, ambiciózní, kteří ale špatně snáší jakékoliv změny. Vnitřně je u nich přítomno napětí a úzkost, o kterých ale adolescent nemluví, obzvláště jsou to strachy z budoucnosti či obavy ze selhání. Jedinec vypadá starší a zralejší, než ve skutečnosti je. Tato jeho zdánlivá zralost jej může izolovat od vrstevníků. Za touto izolací ale může stát i určitá sociální úzkost. Osoby potřebující tento lék mají malou sebedůvěru a obavy z vystupování před lidmi.
  • Pulsatilla 30 C – podává se úzkostným, plachým a velmi vnímavým osobám. Snadno je ovlivní smutné příběhy, velmi se bojí násilí a neustále se dožadují od nejbližších podpory a ujišťování o lásce. Dobře reagují na slova útěchy, projevení účasti a citlivou společnost. Nicméně je to i lék na stavy, kdy kousání nehtů je výrazem potlačeného hněvu, či má vztah k plachosti a frustraci, obvykle se to týká nedostatku sebedůvěry s opačným pohlavím.
  • Natrum muriaticum 30 C – je určeno smutným, depresivním a citlivým dětem. Jsou smutné, okolí se jeví jako netečné, s nezájmem o okolí či nějakou činnost, nebo se nedovedou radovat. Snadno se jich dotkne i dobře míněná výtka či poznámka. Bývají osamělé, plaché a skromné. Odmítají útěchu a společnost ostatních. Mívají jen málo opravdových přátel a jejich ztrátu prožívají tragicky.
  • Arsenicum album 30 C – je to vhodný lék pro jedince nervózní, perfekcionistické a úzkostné. Jejich hlavním životním pocitem je obrovská nejistota z okolního světa. Tu kompenzují svou pečlivostí. Mají mnoho strachů, například o zdraví svoje či okolí, bojí se smrti, zlodějů a jejich úzkost je spojena s neklidem, kdy neustále přechází z místa na místo, či mají neustálou potřebu nějaké činnosti, což vede k jejich rychlému vyčerpání. Obavy a úzkosti se u nich zhoršují po půlnoci. Může to být vhodný lék pro jedince s diagnozou OCD. Většinou bývají hubené a velmi zimomřivé.
  • Cina 30 C – lék pro děti a adolescenty, kteří jsou velmi mrzutí, podráždění, tvrdohlaví a věčně nespokojení. Neustále si stěžují, na všechno odporují, nic je neuspokojí a snadno se urazí. Mají v sobě hodně vzteku, snadno vybuchnou záchvatem vzteku, kdy mají i křeče, nebo sebou bouchají o zem. Nesnáší dotyk jiné osoby. Neklidní jsou dokonce i ve spánku, kdy skřípou zuby.
  • Arum triphyllum 30 C – lék pro stavy, kdy si jedinec kouše nehty doslova do krve. Jsou to jedinci nervózní, popudliví, tvrdohlaví. Neustále se rýpou v nos, nebo si zatrhávají rty, či si koušou nehty a to až do okamžiku, že to začne krvácet. Rány jsou pak bolestivé a svědivé, což opět může provokovat kousání a zatrhávání kůže.
  • Silicea – může být indikována jako homeopatikum nebo jako tkáňová sůl. Nehty jsou hrubé, roztřepené, rozpraskané a žlutě zbarvené. Případně je jejich okolí rozbolavělé a ulcerované. Jako tkáňová sůl napomůže hojení a posílení nehtů. Na homeopatické rovině je Silicea vhodná pro nervózní jedince, s malou sebedůvěrou, kteří se bojí hlavně selhání ve škole nebo v práci. Jsou zimomřiví, potiví a snadno se unaví. Tady volíme opět ředění 30 C.
  • Baryta carbonica 30 C – lék pro děti s opožděným vývojem, které se pozdě učí chodit, mluvit atd. Jsou velmi plaché, stydlivé, bojí se cizích lidí a schovávají se za matku. Ve škole se špatně učí, novou látku chápou jen obtížně. Mají velmi malé sebevědomí, a jsou velmi nerozhodné, což je vede ke kousání nehtů. Bojí se posměchu okolí.

Zvolený lék podáváme 1x denně v dávce 5 granulí, při zlepšení potíží začneme prodlužovat intervaly mezi podáváním.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.