Začal nový školní rok a řada dětí šla poprvé do mateřské školy. Tato událost je velice významným milníkem pro celou rodinu. Není tedy divu, že je spojena se silnými emocemi všech zúčastněných.

Reklama: Oscillococcinum

Osobnost dítěte, tedy to, jaké celý život bude, se tvoří v prvních letech života. Jako rodiče se přirozeně snažíme našemu potomkovi dát to nejlepší, co umíme. První roky společného života jsou ale velice náročné. Je to období, kdy se musíme, kromě starosti o nově příchozího, vyrovnat i s velkou únavou z nedostatku spánku a minimálního času pro sebe. A za těchto náročných podmínek od nás příroda očekává, že své ratolesti předáme to hlavní, co jí máme do života dát. Nástup do mateřské školy pak můžeme vnímat jako první zhodnocení našeho úsilí.

Dítě jde do světa. Jak obstojí? Jak si poradí? Neselhali jsme jako rodiče?

Tyto úvahy mohou vést k pocitům viny a soustředění se na sebe víc, než na podporu dítěte, které čeká nový životní úkol. Setkat se můžeme i s pocity smutku. Končí období života, kdy dítě bylo jenom s námi. Mohou se vynořit i vzpomínky na naše odloučení od rodičů a bránit nám v plném prožívání přítomnosti. Pokud je to možné, odložme pátrání po našich zásluhách a zklamáních a soustřeďme se plně na podporu našeho potomka v jeho prvních samostatných krocích.

Pro dítě, které se ocitá v neznámé situaci, je zásadní, jak se chovají jeho rodiče. Pokud vyzařují jistotu a klid, nemá důvod pochybovat ani samo o sobě a je vyšší pravděpodobnost, že se se situací vypořádá dobře. Rozhodující je naše neverbální komunikace. Rozpory mezi tím, co říkáme, a jak se chováme, ihned odhalí a velice je znepokojí. Je proto důležité, abychom dítěti vždy sdělovali pravdu. Pokud máme pochybnosti, jak to ve školce zvládne, považuji za dobré mu svou obavu sdělit a pokusit se společně najít řešení, jak překonat překážky. Dospělý by vždy měl být tím, kdo „najde cestu ven“. Dítě samo se mnohdy nedokáže ve svých prožitcích, zvláště když jsou silné, orientovat. Je proto dobré mu pomoci nápovědou, z čeho si myslíme, že má největší obavy, nebo co by mu mohlo pomoci. Nikdy by však dítě nemělo utěšovat maminku!

Z výchovy máme často naučené, že prožívání emocí je špatné: „Ale to nebude tak zlé, přeci to není takové neštěstí, ty toho naděláš!“ To vede k pocitu viny za své prožitky. Ve skutečnosti nám však nevadí, že dítě prožívá emoci, ale jeho chování. Od nás pak potřebuje naučit, jak své citové výlevy kultivovaně uklidnit.

Když je dítě v nepohodě:

1. Pokusíme se zjistit, proč: „Vidím, že pláčeš. Je možné, že se bojíš jít do školky? Že tam nechceš jít sama/sám? Bojíš se, že se Ti bude stýskat? Že tam nebudeš mít své hračky?“

2. Zkusíme najít reálné řešení: „Napadá tě, co by ti pomohlo, aby ses nebál/a, aby se ti méně stýskalo? Pomohlo by ti, kdyby tě tam odvedl táta? Kdyby sis vzala s sebou naší fotku? Kdyby sis vzal svého oblíbeného plyšáka? Kdybys u jídla seděla vedle Mařenky? Kdybys šel dřív domů?“

Pro dítě je důležité, že ho jako rodiče neopustíme, když mu není dobře, že s ním zůstaneme v jeho smutku, strachu, vzteku apod. a ukážeme mu, jak najít řešení a tím emoci uklidnit. Přestože nám to někdy může přijít nekonečné, i ty nejintezivnější pocity časem odezní. Dítě tím naučíme, jak se dostat do kontaktu se svými potřebami a jak je naplňovat, což je důležitým uměním pro spokojený život.

Prožití pocitů spojených se životním přechodem je dobré věnovat dostatek prostoru. Jsou-li však natolik intenzivní nebo dlouhodobé, že nám významně narušují běžný život, je na místě zvážit pomoc. Rychlejšímu přijetí nové situace může napomoci i homeopatie:

  • U maminek bych mezi prvními léky zvažovala Ignatia amara 15 C na potíže s opuštěním minulosti, plačtivost.
  • U dětí bych pak myslela na Natrium muriaticum 15 C, jehož hlavním tématem je smutek z nepřítomnosti matky.

Dávkování: 5 granulí 1x denně. Je-li problém závažnější, je vhodné se obrátit na odborníka psychoterapeuta nebo homeopata. I jediná konzultace může přinést velkou úlevu.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.