Vbočený palec je jednou z nejčastějších deformit v oblasti nohy. Na jeho vzniku se podílí také dědičnost. Nejčastěji však jde o kombinaci méně kvalitního vaziva a ochabnutí krátkých svalů nohy, které podporují nožní klenbu. Lze vbočený palec u nohy ovlivnit? Případně kdy a jak?

Méněcennost vaziva, tzv. zvýšená laxicita vaziva, nebo laicky také jeho větší protažitelnost a měkkost se dnes v poměrně velké míře dědí. Zvýšená laxicita vaziva je normálním stavem např. v období těhotenství, kdy se pohybový systém ženy připravuje na porod a dochází k rozvolnění vazů především v oblasti pánve. O dalším významném vlivu na vznik této situace se dnes uvažuje u pravidelného dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce, hormonů štítné žlázy, ale i jiných léků. Stejně jako se zde uplatňuje pravděpodobně i vliv hormonů, které získáváme z potravy například jezením hormonálně stimulovaných zvířat apod.

Dalším dílem, který přispívá ke vzniku vbočeného palce je ochabnutí krátkých svalů plosky, které mají za úkol klenbu nožní podporovat. V dnešním civilizovaném světě si zcela systematicky potlačujeme funkci nohy jako dalšího senzoru lidského těla – „čtečku terénu“, kterému se potom zcela přizpůsobuje náš pohybový systém při držení těla vůči gravitaci. Na poklesu klenby nožní se podílí časté nošení obuvi, málo stimulace pro kožní receptory, nošení nevhodné obuvi, ale také například neustálé zvyšování průměrné hmotnosti člověka v naší populaci.

Kombinací těchto faktorů dochází k poklesu podélné a příčné klenby nožní. Změněné biomechanické poměry vedou k tomu, že palec začne zaujímat vbočenou polohu a přední část nohy se rozšiřuje. Toto rozšíření se později fixuje a dochází také ke kostní přestavbě.

Vznik vbočeného palce lze ovlivnit v době jeho vývoje, kdy ještě není přítomna definitivní kostěná přestavba, a to vhodným cvičením zaměřeným na zlepšení vnímání z plosek, na ovlivnění správného postavení nohy a funkce klenby nožní. Velmi často pramení pokles klenby z vadného držení těla, pracovat se musí i v oblasti páteře a trupu.

Pro podporu rehabilitace je možno použít také různé tvarovací pomůcky – ortopedické vložky do bot nebo pomůcky, které se vkládají mezi prsty. Ty však samy o sobě bez cvičení obvykle nebývají efektivní.

Při definitivní přestavbě lze cvičení také aplikovat a může pomoci, protože lze docílit změny směru tahu svalů, které svým přetížením působí bolest. Tedy ne každý vbočený palec je nutno operovat.

Krásné dny všem přeje Radana

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.