Na začátku listopadu si připomínáme památku zesnulých. Smrt a truchlení je v dnešní společnosti tabu, proto bych se nad tímto tématem ráda na chvilku zastavila.

Reklama: Sédatif PC

Roli rodiče vnímám jako průvodce dítěte vším, co život přináší. Když mi zemřel dědeček, rozhodla jsem se proto, že svému dvouletému synovi umožním, aby všechno, včetně pohřbu, prožil se mnou. Věděla jsem, že pro rozloučení je důležité, abychom si oba smutek plně prožili. Hodně jsme spolu mluvili o tom, proč dědeček zemřel, že byl nemocný, že už ho nikdy neuvidíme, že je nám to líto, že na pohřbu budou všichni smutní a budou plakat, budeme se tam muset chovat ohleduplně a tiše. Přestože jsem pak pohřeb prožívala kvůli jeho přítomnosti napůl, mám radost, že se mohl všeho zúčastnit. Kvůli němu samotnému, a ostatně i kvůli dědečkovi, který ho měl moc rád.

Smutek a pláč často vnímáme jako slabost a snažíme se mu vyhnout. Jenže slzy obsahují řadu látek, jejichž vyplavení z těla vede k uvolnění. Pokud si pláč nedovolíme, tyto působky se v nás hromadí a my zůstáváme v napětí. Tradice „držení smutku“ umožňovala lidem, kteří ztratili někoho blízkého, aby si mohli loučení v klidu v soukromí prožít. Ženy nosily černé závoje, aby jim nebylo vidět do obličeje, rodina se neúčastnila společenského života. Pohřební rituál byl pak příležitostí ke sdílení smutku s ostatními. Sdílené emoce jsou silnější, než když je prožíváme o samotě, navíc se objevuje pocit sounáležitosti - „nejsem na to sám“.

V této souvislosti by se dalo Natrum muriaticum nazvat lékem naší doby. Je vyrobeno z mořské soli, jeho tématem je zakonzervovaný smutek. Společnost předpokládá, že budeme stále „happy“. Smutku se bojíme a vyhýbáme, mnoho lidí proto užívá i antidepresiva. Nadměrné solení, které je také symptom Natria muriatica, se dává do souvislosti s vysokým krevním tlakem, kterým dnes trpí velká část populace. Že by se za obojím skrývaly ony nevyplakané slzy?

Nesete v sobě neprožitý smutek? Čas dušiček může být ta správná příležitost jej uvolnit!

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.