V době, kdy se šířila epidemie koronaviru, bylo na místě zamýšlet se, co taková mimořádná situace může provést s našimi emocemi. Asi nejvíce skloňovanou emocí byl strach. Podívejme se tedy na něj zblízka. 

Reklama: Sédatif PC

Strach a hněv patří ke dvěma nejstarším, život zachraňujícím emocím. Jsou řízeny nervovým jádrem zvaným amygdala, které na základě podnětu zvenčí dává podnět dalšímu jádru v mozku – hypotalamu – a ten pak spouští poplachovou stresovou reakci na nevědomé úrovni. Vědomí pak následně kompletně vyhodnotí celkovou povahu podnětu a i následnou reakci na stres.

Krásně tuto reakci popsal MUDr. Radkin Honzák v knize Psychosomatická prvouka: „Pojďme si představit, že na tý louce zelený, pasou se tam jeleni, když náhle něco zapraská. Co se stane? Jeleni se přestanou poklidně pást (útlum pohodové reakce), přestanou přežvykovat, mírně napnou svaly a začnou větřit (aktivace pohotovostních mechanismů, která je označována jako nabuzení…), tedy proběhne orientační reakce… Pokud jeleni zjistí, že hluk způsobila veverka, pokračují dále v poklidné pastvě, pokud však existuje nebezpečí, pokračuje tato reakce dál směrem k poplachové fázi stresu.“

Poplachová stresová reakce má za úkol připravit organismus na útok, nebo útěk. Aktivuje se tudíž sympatický nervový systém, který způsobí vyplavení stresových hormonů. V důsledku těchto dějů dochází k napětí příčně pruhovaných svalů, zvyšuje se srdeční činnost, prohlubuje se dýchání, rozšiřují se zornice, zbystřují se smysly, ale zastavuje se trávení, dochází ke zúžení periferních cév, což pociťujeme jako studené ruce, začínáme se potit. Nucení na močení, i když je v močovém měchýři pouze malé množství moči, má za cíl vyloučení odpadních látek a také přispívá k odlehčení tělesné váhy pro snadnější útěk. Na psychické úrovni a při narůstání stresových vlivů pak dochází k tomu, že člověk má pocit, že se zblázní, což umocňuje úzkostný prožitek.

Po stresové reakci, která je zakončena na fyzické úrovni útěkem, či útokem, pak dochází naopak k aktivaci tzv. parasympatického nervového systému, který má zcela opačné účinky. Dochází k uvolnění svalů, smysly nejsou tak zbystřeny, zklidňuje se tep i dech, nastává i pocit hladu, začíná dobře fungovat trávení. Následuje pocit úlevy…

Trvá-li však stresová reakce nepřiměřeně dlouhou dobu, vzniká tzv. distres, který již může mít na organismus škodlivé účinky.

„Stejně tak hněv může být destruktivní, ale také konstruktivní,“ uvádí Radkin Honzák. „Pokud s ním umíme dobře zacházet a udržet v rozumných mezích, je emocí stenickou, to znamená nabuzující a posilující. Do jisté míry zlepšuje pozornost, vštípivost i výbavnost paměti, teprve nad ní se stává doslova oblbujícím a mysl zatemňujícím. Projeví-li se však kultivovaně, jak se to například ukázkově stalo v listopadu 1989, poslouží dobré věci.“

Při zvládání stresu nám velmi může pomoci homeopatie. Řada homeopatických léků má ve svém psychickém obraze strach, úzkost či vztek nebo hněv.

Zajímavé je, že léky vybíráme na základě individuální reakce pacienta, která se může lišit.

  • Arsenicum album 15 C nebo 30 C – pacient je velmi úzkostný, má strach z nemoci, v noci se probouzí okolo 1.–2. hodiny ranní, je spíše zimomřivý. Podávejte 5 granulí 2x denně a můžete si dát i noční dávku, probudíte-li se okolo jedné hodiny.
  • Aconitum napellus 15 C nebo 30 C – pocit paniky, náhlá ztuhlost, pocit, že se nemůže ani pohnout, není žízeň a pacient se ani nepotí – tento lék se užívá velmi často při pocitech paniky – klidně po 15 minutách 5 granulí do odeznění panické ataky.
  • Argentum nitricum 15 C nebo 30 C – lék obav o budoucnost, stále přemýšlíme, jak to bude např. se zaměstnáním, obava ze ztráty peněžních prostředků či pracovní pozice. Projevuje se náhle chaotickým myšlením, nemožností soustředit se na úkoly, přeskakováním z jedné činnosti na druhou. Říkáme tomu anticipační úzkost. Často se objevují i závratě, především z výšek, pocit bolestí hlavy, jako když máte v hlavě hřebík. Velmi častý je nutkavý průjem a syndrom dráždivého tračníku. Užívejte 2x denně 5 granulí.
  • Gelsemium 15 C nebo 30 C – při strachu máte pocit vnitřního stresu, v hlavě máte „prázdno“ a musíte chodit velmi často močit na toaletu. Užívejte 2x denně 5 granulí.
  • Stramonium 15 C nebo 30 C – v noci vás budí noční děsy, máte pocit, že vás někdo honí. Děti potřebují k usínání světlo. Užívejte 5 granulí před spaním.
  • Nux vomica 15 C – máte velký stres hlavně v práci, hodně starostí, které musíte vyřešit, a pak se probouzíte okolo 4. nebo 5. hodiny ranní a v hlavě máte plno myšlenek, co je třeba udělat. Někdy se mohou projevit až výbuchy vzteku. Máte tendenci zajídat stres jídlem, zklidnit se cigaretou. Mohou vás bolet záda v bederní oblasti, také máte spíše sklon k průjmu a zácpě v podobě pocitu, že se pořádně nevyprázdníte. Užívejte 5 granulí 2x denně.
  • Ignatia amara 15 C nebo 30 C – máte pocity knedlíku v krku, bušení srdce, staženého žaludku a celkově je vám na omdlení. Ve stresu pak máte blízko až k hysterickým projevům. Užívejte 5 granulí 2x denně.

Nezapomeňte vědomě zapojovat tzv. parasympatický nervový systém – zařaďte si uklidňující procházky, různá relaxační cvičení, jógu. Pomůže i pomalý běh, kdy se krásně synchronizuje dýchání se srdečním oběhem. Na noc si můžete pomoci čajem z bylinných směsí např z meduňky či máty.

Přes limbický systém působí uklidňujícím dojmem různé vůně např. levandule, nebo směsi relaxačních vůní od různých výrobců.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.