Vývoj na poli mobilních technologií je stále rychlejší, mobilní telefony stále více ovládají náš život. Nejde jen o telefonování a psaní zpráv, na což máme dnes už mnoho nejrůznějších platforem, které neustále přitahují naši pozornost. Prostřednictvím mobilních telefonů platíme, ovládáme bankovnictví, máme informace o pohybu a prospěchu dětí i o spotřebě energií v domácnosti a i v zaměstnání díky mobilním aplikacím máme neustále přístup k nekonečným informacím.

Reklama: Sédatif PC

Mobilní telefony by nám měly usnadnit a zpříjemnit život, nicméně vše má i své stinné stránky. Nejen mladá generace se naprosto stala závislou na mobilních telefonech, proto se pak můžeme dostat do situace, že vypadne signál, vybije se mobil, nemáme k dispozici wifi apod. a rázem z toho může být docela velký nápor na psychiku. Nemluvě o tom, když jako rodiče sebereme dítěti mobil za trest.

To, že nemáme přístup k mobilu a jeho funkcím, pak může vyvolat celou škálu psychických reakcí. V moderním slovníku máme pro tuto situaci již nové slovo – NOMOPHOBIA (z anglického NO Mobile PHOne foBIA). Někdy se toto slovo vykládá jako složenina slov Nomos = konkrétní věc, phobia – strach. Je to dokonce již samostatná jednotka v DSM-IV, čili manuálu psychiatrických onemocnění.

Nomophobia se považuje za variantu jiného fenoménu moderní doby a tím je „Overconnectedness syndrom“. Díky mobilu jsme neustále spojeni s kdekým, ale ve skutečnosti to nevede ke zlepšení sociálních interakcí. Hlavním momentem pro tyto situace byly mimo jiné i lockdowny v souvislosti s COVIDem atd.

Nicméně, diagnóza nomophobie není tak jednoduchá, protože v celé škále psychických potíží, které se objevují, když nemáme mobil k dispozici, je řada různých aspektů. Fenomém nomophobie se objevuje více u osob, které i jinak mají sklony k úzkosti a panice. Podle studií jsou to i osoby s nízkým sebehodnocením, pochybnostmi a velkým podílem impulzivity, ale i extroverze či naopak introverze.

Co tedy patří k příznakům nomophobie?

 • Úzkost a obavy
 • Podrážděnost
 • Lenost
 • Agitovanost
 • Pohlcenost v myšlenkách
 • Mentální pomalost
 • Zmatenost
 • Tělesné příznaky jako jsou ztížený dech, třes, pocení či bušení srdce

Terapie

Léčba tohoto stavu začíná, jako u každé závislosti, uvědoměním si samotné závislosti a také jejích dopadů.
U dětí to samosebou musí regulovat a řešit rodiče, případně škola.

Je potřeba motivovat (sebe, děti) k využívání i jiných aktivit, než jen těch spojených s mobilem, jako například:

 • Podporovat venkovní aktivity, procházky do přírody, sport
 • Podporovat sociální aktivity a pěstování kontaktů na fyzické rovině, ne jen ve virtuálním prostředí
 • Podporovat a zaměřit se na aktivity jako je čtení a využívání analogových zdrojů informací
 • Vytyčit si situace, kde budete bez technologií – například v ložnici, během spánku atd.

Homeopatie nenabízí žádné konkrétní léky přímo na léčbu nomophobie, ale má ve svém repertoáru řadu léků na určité specifické situace, které s častým a intenzivním užíváním mobilu mohou být spojeny. Zde jsou uvedeny jen některé nejdůležitější léky, spíše vztažené na přetížení nervového systému používáním mobilů a informačních technologií. Nicméně pro určité situace, jako je úzkost, strach, vyčerpání či vzteku je potřeba hledat léky spíše podle těchto příznaků.

 • Phosphorus – lék pro jedince vnímavé, citlivé, kteří se ale vlivem přetížení nervového systému stávají unavení a apatičtí, ztrácejí zájem o svoje nejbližší. Mysl mají zamlženou, na otázky odpovídají pomalu.
 • Kalium phosphoricum – opět po přetížení nervového systému se cítí slabí, unavení, pokus i jen o čtení u nich vyvolá silnou bolest hlavy. Nechtějí s nikým mluvit, pokusy o přemýšlení a vyrušení u nich vyvolají podrážděnost a vztek. Každý úkol se jim zdá obrovský. Stav zlepší procházka na čerstvém vzduchu.
 • Phosphoricum acidum – lék pro naprosté duševní vyčerpání, kdy dotyčná osoba není schopna ani přemýšlet a mluvit. Ztrácí zájem o cokoliv, jen mlčí a sedí. Když odpovídají, nemohou najít správná slova. Ve dne jsou ospalí, v noci nespí pro bolesti hlavy. Spánek je ale zlepší.
 • Anacardium – lék vyčerpání nervového systému, které vede k oslabení paměti, je vhodný pro osoby přecitlivělé, urážlivé a vnitřně rozpolcené. Často se smějí vážným věcem a zoufají z banalit. Mají velký problém se sebedůvěrou. Všechny potíže se u nich zlepší jídlem.
 • Arsenicum album − určeno pro osoby velmi úzkostné, pečlivé a svědomité, zejména co se týče zaměstnání či studia. Jejich strachy a obavy se týkají hlavně témat jistoty, bezpečí a zdraví. Veškeré tyto potíže se u nich zhoršují v noci a tehdy, když jsou o samotě. Pak ale mohou být podráždění a kritičtí.
 • Natrum muriaticum – lék pro osoby zesláblé, nejhůř se cítí po ránu v posteli. Potíže vyvolané a nebo zhoršené emocemi jako je zklamání, zármutek, ztráta něčeho. Chtějí být sami a nesnáší nějaké utěšování a vyrušování.
 • Nux vomica – lék pro osoby, které díky mobilům, studiu či práci mají nezdravý životní styl, často si dopřávají alkohol, cigarety atd. Jsou nervózní, přecitlivělí na jiný názor, hluk, průvan, pachy. V noci nespí, často se zabývají svými záležitostmi. Přes den jsou ve špatné náladě, ale krátké zdřímnutí je zlepší.
 • Calcarea carbonica − hodí se pro osoby, které trápí hlavně strach ze ztráty kontroly. Jsou přetížení prací, zodpovědností a povinnostmi. Věci dělají rutinně a velmi lpí na jejich dodržování. Nemají rádi výčitky.
 • Pulsatilla − homeopatický lék pro jemné a citlivé osoby, jejichž úzkostné stavy jsou doprovázeny pláčem. K jejich zvládnutí potřebují většinou intenzivní utěšování. Vyvolávajícím momentem může být například to, že dítěti mobil odeberete.
 • Lycopodium – lék pro osoby, jejichž úpadek duševních sil je vyvolán pracovním přetížením a pracovními záležitostmi. Vnitřně jsou nejistí, úzkostní, ale maskují to dominantním až diktátorským chováním.
 • Zincum metallicum – opět lék přetížení nervového systému. Zhoršené chápání, otázky se jim musí opakovat, mají slabou paměť. Jsou snadno unavitelní a bývají ospalí i přes den. Charakteristickým znakem jsou neustálé záškuby nohou, musí s nimi neustále hýbat. Zhorší je sebemenší množství alkoholu.
 • Silicea – pomáhá u jedinců křehkých, kteří mají nedostatek fyzické i psychické energie. Unavení jsou například z neustálého čtení. Mají problémy se soustředěním a pamětí, ale záleží jim na dobrých výsledcích a v tomto směru bývají i hodně tvrdohlaví a snaží se být pečliví.
 • Cocculus indicus – lék pro ty, kteří u mobilů a počítačů ponocují a celé noci probdí. Pak se dostanou do stavu, který charakterizuje otupělost, kdy jen obtížně loví správné myšlenky. Vypadají, jako by měli každou chvíli usnout a přepadá je neodolatelná potřeba zívat. I u nich můžeme vidět to, že přes velkou únavu se jim nedaří usnout. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.