Keř vyskytující se ve vlhkých oblastech Evropy, Asie a Ameriky.

CHARAKTERISTIKA OBTÍŽÍ:

Rohovník bahenní

  • postižení krevních vlásečnic (kapilár): fialové nebo načernalé krevní podlitiny po poranění (např. tupý úder do oka), po bodném zranění (hřebík, trn, ostrý hrot) nebo po bodnutí hmyzem či hadem
  • postižení kloubů s otokem, který se zlepšuje ledovým obkladem
  • zhoršení obtíží teplem (v posteli)


INDIKACE:

Poúrazová podlitina, která vznikla poraněním krevních vlásečnic, zejména v oblasti oka. Poraněné místo je fialové a oteklé (tzv. monokl).

Dávkování: 9 C, 5 granulí bezprostředně po úraze společně s lékem Arnica v hodinových intervalech; další dny 4x denně, podle stavu postupně prodlužovat intervaly a lék vysazovat

Bodná poranění (trny, hřebíky) s fialovým nebo načernalým zbarvením poraněného místa, které nekrvácí vůbec nebo velmi málo.

Dávkování: 9 C, 5 granulí 4x denně

Bledá kůže s mramorovou kresbou jako následek poštípání hmyzem nebo hadem. Místo je chladné a necitlivé.

Dávkování: 9 C, 4x denně 5 granulí střídavě s lékem Apis.

Zvýšená citlivost na komáří píchnutí nebo při pobytu v místech s velkým výskytem komárů – lék působí jako prevence píchnutí.

Dávkování: 15 C, 5 granulí 2x denně.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.