Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že nástup dítěte do kolektivního zařízení, tj. školka nebo škola, je vždy velká životní změna. Dítě se musí adaptovat v kolektivu vrstevníků, musí si tam najít své místo a zároveň se musí naučit respektovat autoritu učitele...

Reklama: Oscillococcinum

Je to doba, která vyžaduje, aby se dítě svým způsobem osamostatnilo, což pro určité typy dětí představuje poměrně velkou emoční zátěž. Z mého pohledu je velkou chybou, když nastupuje dítě do mateřské školy v době, kdy se v rodině narodí sourozenec. Dítě si pak často připadá nepotřebné, odložené a vyměněné za "to něco" malého a uplakaného, co si rodiče přivezli z porodnice.

Reakce na pocit odmítnutí může být velmi bouřlivá a různorodá. Projevit se může nejen pláčem a nechutí chodit do školky, ale také častými recidivujícími infekcemi dýchacích cest (při každém stresu dochází k výraznému poklesu hladiny protilátek, řádově 18x), nočním pomočováním nebo záchvaty agresivity. V horším případě začne dítě chřadnout, špatně jí a přestane komunikovat. Uvedené poruchy chování nemusí mít samozřejmě na svědomí jen narození sourozence. Takto může dítě reagovat i na jiné změny v rodině, např. na rozvod rodičů, úmrtí nebo stěhování...

Jedná-li se o případ, kdy potíže vznikly po narození sourozence a nástupu do mateřské školy, je vhodné kromě homeopatické léčby nechat dítě nějakou dobu doma a zaměstnat ho péčí o sourozence do té doby, než se pozice v rodině ustálí a dítě pochopí, že nebylo nikým nahrazeno. Někdy je nutné navštívit s dítětem i psychologa.

Z homeopatických léků máme poměrně širokou škálu možností při léčbě určitých typů dětí. 

  • Nejčastěji mívají adaptační problémy ve školce i ve škole děti typu Lycopodium. Jedná se o dítě, které má velký problém s jakoukoliv změnou. Bojí se nových lidí, věcí a situací; má rádo sladké, může mít sklon k zácpě. Je to dítě, které má tzv. „odjakživa“ problémy s jídlem – špatně jí, nedojídá nebo vůbec o jídlo nemá zájem, takže je to téměř vždy dítě hubené. Dítě Lycopodium nepřijímá rozkazy, vše potřebuje srozumitelně vysvětlit a teprve pak je ochotno spolupracovat. Je velice žárlivé, a to nejen na sourozence, ale i na úspěchy druhých. Potřebuje být v čele, chce být první, všechno vyhrát a za každou cenu být nejlepší. Když se mu to nedaří, může upadnout opravdu do těžké deprese, která často vyžaduje i medikamentózní léčbu. Dítě Lycopodium začne mít také problémy, pokud si nerozumí s učitelem, pokud je někdo ve třídě lepší, když zklame samo sebe, nebo když se mu narodí sourozenec, o kterého rodiče pečují více (z pohledu dítěte). Pak začne tvrdošíjně odmítat pobyt v kolektivním zařízení (školka i škola). Pokud nejsou jeho potřeby vyslyšeny, uchyluje se do nemoci. Často to bývají záněty horních cest dýchacích, průdušek, ale také záněty močových cest a ledvin.
  • Jiné dítě, které může mít problém s nástupem do kolektivu, je dítě typu Pulsatilla, které je výrazně fixované na rodiče a zvláště na matku. Nechce se od matky odtrhnout, pláče, při odchodu matky se jí drží za ruku, nebo jí visí na noze, a srdceryvně pláče. Poté, co matka odejde, pokračuje v pláči tak dlouho, dokud se matka nevrátí. Pokud se tento stav opakuje, začne dítě Pulsatilla chřadnout. Mívá téměř chronickou rýmu, opakované záněty středního ucha, záněty spojivek, záněty nosohltanu nebo zánět průdušek. Pokud dítě něco chce, vymáhá to slzami. Celkově je to dítě citlivé, stydlivé, touží být milováno a často vyžaduje ujištění o tom, že ho mají rodiče opravdu rádi.
  • Dítě typu Argentum nitricum miluje sladkosti a je velmi netrpělivé. Trpí neustálým strachem, že nic nestihne, že nezvládne to, co ho čeká. Má strach z blízké budoucnosti, z cestování. Trpí trémou, při které může mít průjem, třes, je neklidné a potřebuje se pohybovat. Často mívá trávicí obtíže po sladkostech a nechce nikde veřejně vystoupit.
  • Úplně odlišným typem dítěte je Calcarea carbonica. Je to dítě usměvavé, klidné, pomalé a nekonfliktní. Vše si dělá podle sebe a svým tempem. Pokud rychlost jeho práce není pro pedagoga problémem, nebude mít dítě žádné potíže. Ve chvíli, kdy ho kdokoliv začne nutit, aby zrychlilo, a bude nad ním stát, začnou problémy. Dítě bude odmítat účast na veškerém dění, bude stresované, nervózní a nakonec i nemocné. Nejčastěji trpí na opakované katary horních cest dýchacích, záněty průdušek a ekzémy. Dítě Calcarea carbonica velmi rádo a dobře jí, nikdy není hubené. Velmi špatně snáší náhlou neavizovanou změnu – např. přeřazení do jiné třídy.
  • Podobným typem dítěte je typ Baryta carbonica. Je to človíček, který je zpomalený ve vývoji. Pozdě začíná chodit, později mluví, je zapomětlivý, špatně se soustředí, má nedostatek sebedůvěry, nevěří si a bojí se neznámého prostředí i cizích lidí. To může být příčina, proč dítě nechce do kolektivu. Pokud není v pohodě, trpí často na záněty nosohltanu a angíny, zvětšené nosní i krční mandle a zduřelé uzliny. Baryta carbonica je vynikající lék i pro děti s mentálním postižením, s Downovým syndromem, pro děti s poruchou řeči nebo dětskou mozkovou obrnou. Lék pomůže zharmonizovat a zrychlit jejich vývoj.
  • Dítě typu Silicea je drobné, bázlivé a nejisté. Je velmi šikovné a chytré, ale nevěří si a tak potřebuje ujišťování okolí o své šikovnosti. Hodně se potí, zvláště na šlapkách, hodně pije a bývá často nemocné (záněty průdušek, záněty středního ucha, zápaly plic, lomivé a štěpivé nehty, nekvalitní zuby). Má velice zpomalené regenerační procesy, proto po nemoci potřebuje mnohem delší rekonvalescenci než ostatní děti. Pokud jde znovu do kolektivu ne zcela doléčené, je okamžitě znovu nemocné. Potřebuje mít i dostatek času k odpočinku mezi jednotlivými činnostmi - když se vyčerpá, což není těžké, velmi snadno onemocní.
  • Phosphorus je typ dítěte, které je velmi senzitivní, má bujnou fantazii. Snadno se pro něco nadchne, ale také se rychle unaví a vyčerpá. Toto dítě je velmi oblíbené v kolektivu, je příjemné, milé, často má umělecké sklony a skvělý vztah ke zvířatům. Trpí různými druhy strachů – například z bouřky, ze tmy, z hluku, ze samoty a bojí se také o ostatní. Mívá ale velké problémy s koncentrací - neustále bloumá v myšlenkách ve svém světě. Velmi snadno se rozptýlí, a i když ho nějaká činnost baví, poměrně rychle se unaví. Pokud mu někdo dostatečně nehlídá kvalitní odpočinek, snadno onemocní. Nemoc může být způsobená i dlouhodobějším trápením nebo strachem z nemoci. Bojí se agresivních kamarádů.

Všechny uvedené léky používáme v ředění 15 C, každý den ráno a večer 5 granulí. Po zlepšení stavu nejprve ubereme večerní dávku a pak postupně ubíráme dny v týdnu do úplného zlepšení. Dále podáváme lék ještě 1 měsíc 1x týdně a během dvou měsíců lék vysadíme.

Samozřejmě existuje celá řada dalších homeopatických léků pro jiné typy dětí a jejich potíže. Pokud jste ve výčtu léků své dítě nenalezli, doporučuji navštívit lékaře homeopata, který lék vybere cíleně, po komplexním vyšetření.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.