V souhře s konvenční léčbou je terapie jmelím pravděpodobně nejvýznamnější metodou, jak zbavit v budoucnu lidstvo hrůzy z onemocnění zvaného rakovina. Léčba vychází z antroposofické medicíny, která se opírá o vědění rakouského duchovního vědce Dr. Rudolfa Steinera (1861–1925) a švýcarské lékařky Ity Wegmanové. Antroposofické kliniky a instituty jsou dnes rozšířeny po celém světě, nejvíce však ve Švýcarsku a Německu.

Terapie jmelím je komplementární s konvenční medicínou, její metody však rozšiřuje. Lékař se při léčbě pacientů s rakovinou nechává vést vědeckými poznatky, navíc však bere v úvahu individualitu pacienta a jeho duševní a emocionální stav vždy s cílem posílit jeho životní síly (člověka). Přitom pacient není jen objektem lékařského umění, je také partnerem lékaře, zodpovědným sám za sebe.

Podle antroposofického poznání jsou účinné látky této zvláštní rostliny snad nejsilnějším lékem proti rakovině. Na základě tohoto poznání se od roku 1920 rozvíjela terapie jmelím, která se během let prosadila jako významný doplněk ke konvenční léčbě rakoviny.

V západní Evropě dostanou mnozí onkologičtí pacienti ke klasické léčbě navíc léky (preparáty) ze jmelí, které jsou v určitých onkologických indikacích hrazeny zdravotními pojišťovnami.

V klinických studiích bylo prokázáno, že extrakty ze jmelí zřetelně zvyšují kvalitu (pacientova) života:

  • zlepšují spánek, chuť k jídlu, fyzickou výkonnost,
  • snižují nežádoucí účinky chemo- a radioterapie, náchylnost k infekcím a depresivnímu ladění.

Bylo pozorováno i zmenšení nádorů a prodloužení délky života působením účinných látek ze jmelí.

Jak tedy jmelí vlastně funguje?

Vyvolává zpočátku určitý druh horečky a dráždí organismus, který následně stimuluje své samoléčící síly. V nádoru samotném brzdí divoký růst rakovinných buněk, může také často způsobit jeho zmenšení, nebo dokonce úplné vymizení.

Jmelí, stejně jako chemoterapie, ničí nádorové buňky – ale jeho výhodou je, že zdravé buňky a tkáně ochraňuje a pozitivně stimuluje celý imunitní systém. Potencuje tak konvenční onkologickou léčbu, během níž jsou pozorovány menší nežádoucí účinky a pacient se cítí výrazně lépe jak po psychické, tak fyzické stránce.

Lékař indikující léčbu vybírá jmelí ze 13 hostitelských stromů:

  1. dle postiženého orgánu,
  2. dle konstituce pacienta – podobně jako homeopatický konstituční lék. Můžeme také říci, že tento způsob léčby je analogií Bachovy květinové terapie, avšak hlouběji působící.

Zvláštní přednost terapie jmelím spočívá také v tom, že je pacienty mimořádně dobře snášena. Nežádoucí účinky vyskytující se u chemoterapeutik nejsou u léčby jmelím známé. Přísné testy podle platných mezinárodních standardů prokázaly, že preparáty se jmelím je možné nasazovat bez obav z nežádoucích účinků.

Co je cílem této terapie?

  • Kontrola růstu nádoru,
  • podpora konvenční terapie a její snášenlivosti,
  • posílení celého organismu,
  • zlepšení kvality života.

Věřím, že informace o této netoxické přírodní léčbě zaujmou jak odborníky, tak pacienty a pomůžou rozšířit povědomí o této u nás zatím tak málo známé možnosti terapie onkologických onemocnění. Na svých stážích v zahraničí jsem s obdivem pozorovala, jak významný může být přínos této léčby v komplexním přístupu u pacientů s nádorovým onemocněním. Tyto osobní zkušenosti jsou pro mě motivací k hledání možností, jak zpřístupnit validní informace pro veřejnost u nás. Prvním plánovaným krokem bude vydání knihy Dr. med. Johanesse Wilkense o léčivých účincích jmelí.

V textu byly použity materiály z knihy Dr. med. Johanesse Wilkense „Misteln – Kraftvolle Krebsheiler aus der Natur“.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.