Úkolem tohoto životního období je darovat péči a čas sama sobě, najít odvahu projevit svůj vnitřní potenciál a užívat si bez výčitek potěšení, která život nabízí = změnit mentální vzorec přístupu k sobě, k času i k životu.

K řešení všech tzv. „přechodových“ obtíží bychom měly zvolit celostní přístup zahrnující tělo, mysl i duši. V rámci tohoto přístupu je třeba přijmout fakt, že každá fáze vývoje nás něčím novým obdarovává (něco získáváme), ale současně s tím si také něco bere (jsme zbavovány již nepotřebného a odžitého). Obtíže nastávají v okamžiku nepřijetí změny, kdy se bráníme přejít do nové životní fáze (zdráháme se přejít pomyslný most přes řeku života). Je to křižovatka, na které je třeba se rozhodnout, jaký život chci dál prožívat.

Termínem perimenopauza (synonymem je název klimakterium) je označováno individuálně dlouhé období (6−12 let), které jednak předchází menopauze a následně zahrnuje dobu zhruba jednoho roku po ní (dál mluvíme o období postmenopauzálním). Menopauza je poslední přirozená menstruace v životě ženy, tzn. ta, za kterou se po dobu jednoho roku žádné další menstruační krvácení neobjevilo (lze hodnotit až zpětně). Perimenopauza je součástí přirozeného cyklického vývoje života ženy. Představuje přechodovou fázi, které by měla žena i společnost věnovat náležitou pozornost a pochopení, a to nejenom tělesným změnám, ale také psycho-socio-spirituálnímu potenciálu tohoto období. U mužů je podobným obdobím tzv. andropauza objevující se podobně jako u žen kolem 50. roku jejich života.

Z hlediska somatického se jedná o hormonálně relativně bouřlivé období (cca od 45. do 55. roku), kdy postupně zaniká generační funkce ovaria a kdy se hormonální změny projevují typickým souborem příznaků. Objevují se výpadky funkce vaječníků – dochází k poruchám ovulace (nedostatek progesteronu) a nepravidelným, někdy silným a dlouho trvajícím krvácením (relativní nadbytek estrogenů). Současně s tím se objevují tzv. klimakterické poruchy vegetativního (zadržování tekutin, návaly krve do hlavy, pocit horka, pocení, poruchy trávení, pokles libida, větší suchost sliznic a kůže, bolest hlavy, nespavost) a psychického rázu (podrážděnost, kolísání až depresivní nálady). Poruchy cyklu se prohlubují (objevují se období zlepšení a zhoršení), následně menstruace zcela vymizí. Často také dochází k výraznějším změnám proporcí ženského těla.

Průběh „přechodu“ je podmíněn různými somatickými a psychosociálními faktory. Promítá se sem, jakým způsobem žena dosud žila. Potíže tohoto období obvykle představují vyústění již dříve existujících. Příčinou v současné době často problematického průběhu klimakteria je orientace společnosti na mládí, výkon a spotřebu. Pod vlivem tohoto tlaku se žena s přicházejícími změnami „zralosti“ obtížněji vyrovnává. Dalšími faktory, které mohou ztížit ženám průchod přechodem, nejsou jenom neinformovanost, neznalost funkce vlastního těla, nevhodný způsob života a rizikové chování, negativní životní postoje a mentální vzorce, negativní vztah k vlastnímu tělu, stres, nevyvážená strava (zejména chybění významných látek v těle), nedostatek pohybu, toxické prostředí, ale také hormonální substituce a léčba. Ta byla v duchu kultu mládí ještě před nedávnem předepisována ženám ve velkém. Po zveřejnění údajů z vědeckých studií o rozsahu a závažnosti vedlejších účinků hormonální terapie bylo její používání výrazně zredukováno.

Z hlediska psycho-socio-spirituálního významu tohoto období stojí za zmínku, že již tradiční národy jej uctívaly jako období se silně transformativním potenciálem. Například podle mexické indiánské tradice může za určitých okolností v tomto období dojít ke změně významu dělohy z původně reprodukčního na orgán evolučně transformativní, který zprostředkovává ženám přímý přístup k „univerzálnímu zdroji“. V Japonsku je menopauza znakem příchodu „druhého jara“ a u jednoho afrického kmene se s menopauzou mění postavení ženy výrazně k lepšímu.

V rámci velkého cyklu života ženy je toto období časem proměny z ženy-matky na ženu-kněžku (která už završila své mateřské poslání) a je také časem „čarodějnice“, která představuje nejvíce odmítanou podobu ženství s potenciálem ukončovat věci, které se přežily, a vytvářet prostor pro nové „projekty“. Podle toho, jak zhluboka se žena napila z poháru archetypu ženy-matky, tak obvykle umí přijmout „novou svobodu, radost a barevnost“ v čase, který z hlediska přírodního cyklu představuje podzim, tzn. období pozdní sklizně. Obdobou v rámci měsíčních fází je čas mezi úplňkem a novem (pozvolné ubývání světla). Prostřednictvím světelných frekvencí je naše tělo „informováno“. Když je světla víc, jsme směrováni k okolí, s ubývajícím světlem přirozeně směřujeme do svého nitra, čímž se nám dostává možnost introspekce (nalezení a přijetí svého místa ve hře Existence). V tomto období ideálně dochází u ženy k přijetí „bezčasovosti a tím i bezvěkosti“. V rámci cyklu menstruačního se jedná o někdy obávané předmenstruační období, které přináší psychickou očistu. Stejně tak archetyp kněžky vyzývá k odstranění všech zůstávajících energeticky negativních stop a obdarování sama sebe.

Zralost je ideální příležitostí ke zvýšení vlastní sebehodnoty. Je spojena s uměním přijmout a užívat si sílu žně podzimu života – „co jsem zasela, to sklízím“. Energie směřující dovnitř umožňují uvědomit si a propojit se s přírodou a přiblížit se univerzální pravdě. Tělesná výkonnost sice může mírně klesnout, ale na druhé straně stoupá schopnost intuice a vhledu. Sexualita ženy paradoxně může nabýt na intenzitě, smyslnosti a vášni. Žena si je obvykle vědoma síly své sexuální energie – ta je zaměřená zejména na vlastní uspokojení. Je současně výrazem propojenosti se Zemí. V tomto čase se ženy rády zabývají něčím „intuitivním“. Je to tvořivé období s potřebou aktivity, která ale často již nesměřuje pouze ke světským/materiálním cílům, ale zejména k vlastnímu duchovnímu vývoji – představuje „čas pro sebe“. Uvolněná energie může být tvůrčí, ale také (sebe)ničivá podle toho, jak se ji žena naučila ovládat. Její projev navenek je ideálně nezatížen „kulturním očekáváním“. Perimenopauza tedy představuje důležité přechodové období. Jak dobře žena prožije a pochopí „přechod" ke zralému ženství, bude (či nebude) zdrojem moudrosti svému okolí v následujícím archetypu vědmy/stařeny.

Odvážné a sebe si vědomé překonání obrazného mostu na řece života (současné životní zkušenosti) a posun na novou úroveň poznání…

…vám všem ze srdce přeje Radka Wilhelmová

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.