Jak dávat do toho, co děláme maximum, být užitečný, cítit, že je život smysluplný a přesto nevydat víc než je zdrávo? Kde najít klíč k tomu, abychom pracovně nevyhořeli?

Reklama: Sédatif PC

Možná trochu nestandardně se v tomto článku nebudu zaměřovat na to, jaké jsou definice vyhoření, co to vyhoření je a co je příčinou tzv. vyhoření, ale spíše na to, co dělat, abychom nevyhořeli. Proč? Těm, kdo vyhoření prožívají, definice a analýza příčin není příliš užitečná. K pracovnímu vyhoření mají blíže tzv. pomáhající profese, tj. ti, kteří pracují s lidmi a pro lidi, tj. jsou v každodenním kontaktu s lidskými potřebami a potížemi. Na druhou stranu, ze své profesní zkušenosti, mám klienty, kterým se podařilo pracovně vyhořet, aniž by výše uvedené předpoklady splňovali.

Jak žít, pracovat a nevyhořet?

Myslím, že základním klíčem je rovnováha mezi výdejem a příjmem energie. Rovnováha v tom, kolik energie vydáváme a to, jak v pracovních činnostech, domácích a rodinných činnostech či v učení se na zkoušky a na druhé straně v tom, kolik energie přijímáme v podobě své regenerace, sportu či při činnostech, které nám energii dodávají zpět a prostě nás baví. Pro někoho paradoxně takovou činností může být třeba vytváření reportů a tabulek, protože si při tom „odpočine“ od jiných činností, které mu naopak energii odčerpávají. Pro jiného je naopak sport zdrojem takového stresu, že se o doplnění energie hovořit rozhodně nedá.

Navíc pro dlouhodobě fungující rovnováhu je důležité to, aby vaše činnosti a váš život plynul v pocitu vnitřní pohody a stability, což nevylučujte to, že můžete být opravdu hodně aktivní, pracovat v disponovaných profesích a dělat spoustu dalších činností. Princip je v tom, žít vnitřně stabilně a lehce, neuhonit se. Pokud jste v permanentním stresu nebo si jej sami vytváříte, nebudete mít možnost být ve svém středu a tím ani vytvářet onu klíčovou rovnováhu, která je tak důležitá.

Dalším důležitým faktorem, který je nutné zohlednit je to, že existují jedinci, kteří mají díky svému psychickému základu k vyhoření blíže. Prostě jsou více citliví, více si věci berou k srdci, více se honí a stresují nebo mají svůj záložní zdroj energie menší. V tomto ohledu je důležité si uvědomit, zda jste se již někdy k pocitu vyhoření přiblížili, protože pokud ano, dá se očekávat, že pokud zásadně nezměníte svoji energetickou bilanci, můžete vyhořet znovu.

Zvláště pro ty, kteří jsou určitým způsobem „recidivisté“ a pocit vyhoření znají, bych doporučila následující: Střežte si svoji energetickou rovnováhu! Vy jediní jste ti, kteří poznáte, kdy už vám pomyslné „síly“ docházejí, kdy vám dochází dech, tj. kdy je nejvyšší čas začít pracovat na své rovnováze, protože pokud se dostanete za pomyslnou hranici, bude vás stát daleko více času a energie svoji homeostázu znovu obnovit. Je mnohem efektivnější žít svůj život v takovém tempu, na které máte sílu, než své síly přepínat a potom vynakládat velké úsilí a čas na svoji regeneraci.

V situaci, kdy cítíte, že vám dochází dech a vnitřní síly ubývá, vám mimo jiné může být pomocníkem homeopatie:

  • Phosphoricum acidum 9-15 C (2-3x denně 5 granulí), pokud pociťujete extrémní psychickou slabost, vaše mysl je unavená a máte bolesti hlavy. A všechny tyto důsledky pramení z emocionální či psychické příčiny.
  • Kalium phosphoricum 15 C (2-3x denně 5 granulí), když se vám nedaří o tématu vůbec přemýšlet, cítíte se psychicky unavení a myšlenky se vám toulají.
  • Ferrum phosphoricum 15 C (2-3x denně 5 granulí), v situaci, kdy prožíváte psychické i fyzické vyčerpání, jste anemičtí, máte bledé rty, jste přecitlivělí na bolest a toužíte si lehnout.
  • Silicea 15 C (2-3x denně 5 granulí), pokud se k psychické únavě a vyčerpání přidružuje navíc bolest kloubů, obzvláště kotníků. Psychicky navíc můžete prožívat sníženou sebedůvěru.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.