Události posledních let se u mnoha lidí silně projevily náporem na psychiku. Zažíváme celou škálu emocí od beznaděje a deprese po vztek a zlobu. Proběhlá epidemie covidu-19 i současná mezinárodní situace mají i závažné ekonomické dopady, a tak jedním z velmi častých strachů, a to nejen u podnikatelů, se stává strach z finanční tísně.

Reklama: Sédatif PC

Není to ale záležitost jen Česka, podobnými obavami trpí snad většina obyvatel po celém světě. Již před pandemií covidu-19 se 6 z 10 Čechů obávalo poklesu životní úrovně. Nejen podnikatelé, ale i mnozí zaměstnanci se bojí nedostatku financí, a to nejen z důvodu obav o práci. Dalšími faktory jsou obavy z propadu příjmů a růstu cen potravin, energií, nájmů a v podstatě všeho. Snad nejvíce tyto obavy dopadají na matky samoživitelky, protože jejich zodpovědnost je veliká a málokdo jim s ní pomůže. Strachem z finanční tísně jsou nejvíce ohroženi lidé špatně placení, kteří nemají pod kontrolou svoji pracovní dobu a mají ve svém zaměstnání málo respektu a uznání.

Strach z finanční tísně či přímo chudoby je jedním z největších stresorů, který může velmi komplexně poškodit každého člověka. Jednak může být příčinou mnoha tělesných potíží, ale ve svém důsledku může mít negativní dopady jak na psychiku, tak i na veškeré vztahy jednotlivce. Na tělesné stránce se chronicky a silně prožívaný stres projeví bušením srdce, zvýšeným krevním tlakem, nechutenstvím, poruchami spánku a řadou dalších příznaků. Na psychické rovině člověk, který se obává o svoje základní živobytí, velmi záhy začne ztrácet prožívání smysluplnosti života a naděje a propadne hluboké depresi. V tomto depresivním stavu se pak může začít chovat tak, že od sebe odradí okolí, ztratí přátele, rodinu a dostane se do situace, kdy mu nikdo nechce (a vlastně ani moc nemůže) pomoci. Člověk, který je v depresi a má zacyklené myšlení, pak ani nevidí šance na to, jak by se z obtížné životní situace dostal.

I když se to může zdát jako nesmírně těžké, i se zdánlivě bezvýchodnou situací si lze poradit.

 • Neuzavírejte se před okolím.
 • Nešiřte negativní nálady – ani směrem k okolí a ani k členům rodiny.
 • Zajímejte se o okolí – je to zákon akce a reakce, a když se budete přirozeně zajímat o to, jak trable prožívají jiní, budou se oni zajímat o vás také a poskytnou i pomocnou ruku, když bude třeba.
 • Dělejte si malé radosti – a ty nemusí stát peníze!

A můžete vyzkoušet i homeopatika, která pomohou zvládnout nápor na psychiku a mohou pomoci i v emocionální rovině.

 • Arsenicum album – je to lék pro lidi, kteří okolní svět vnímají jako hrozbu a chaos a cítí se v něm bezbranní. Jsou hodně materiálně založení a jsou velmi šetrní. Nejsou zvyklí moc utrácet a šetří s vědomím „co kdyby bylo zle a peníze budeme potřebovat na horší časy“. Taky mohou mít podvědomé i vědomé obavy, že jejich rodina bude hladovět. To jsou impulsy, které je vedou k šetrnosti a také pečlivosti. Ví naprosto přesně, kolik a za co utrácí, kolik co stojí a snaží se ušetřit co nejvíce. Krom hmotných statků mají velké obavy z nemoci a utrpení a bojí se o zdraví svoje, ale i celé své rodiny. Strachy ze smrti, nemocí, budoucnosti, chudoby a další obavy je vedou jednak ke svědomitosti, ale i k neklidu. Nedokážou vypnout, dokud není vše hotové a na svém místě. Z obav a strachů často trpí nespavostí a z dlouhodobého stresu mohou být slabí a vyčerpaní.
 • Sepia officinalis – je to lék pro ženy, matky, které jsou v podstatě vyčerpané starostmi, povinnostmi, a zdálo by se, že na rodině jim moc nezáleží. I když by si uměly představit mnohem zajímavější život, přeci jen se věnují rodině a snaží se uspokojit její potřeby. Nicméně po určité době se začnou cítit utahané a vyčerpané. A z energické, úspěšné a nezávislé ženy se stane žena unavená, která může mít strach z nedostatku financí. Obávají se chudoby a toho, že nebudou peníze hlavně na jídlo. Nemají rády neustálé „otravování“ dětí, dotazy typu, co bude dnes k večeři, a podobně. Když je toho na ně moc, reagují podrážděně a nevrle. Nemají rády utěšování, ale svoji rodinu přeci jen potřebují a úplná samota jim taky vadí.
 • Staphysagria – je to lék pro lidi, kteří to, že musí zavřít svoji provozovnu, nebo že jako zaměstnanci musí zůstat doma, nebo dokonce přijdou o práci, berou jako těžkou křivdu. Všechny životní peripetie berou jako špatný osud a tak, že štěstěna se zrovna k nim obrací vždycky zády. Vnitřně se strašně užírají, neustále se zaobírají vším negativním, co kdy v životě prožili, ale navenek to nedávají moc najevo. Spíš nárazově nebo o samotě můžou vybuchnout vztekem a například impulsivně něco rozbít.
 • Nux vomica – je to lék pro typické podnikatele, ale také zaměstnance, kteří se v práci hodně angažují a jsou velmi ambiciózní. Problémy s podnikáním, zakázkami nebo karanténou v nich provokují podrážděnost, kdy jsou pak neustále „napružení“. Při každém problému, nebo když jim někdo protiřečí, pak hned vybuchnou vzteky. Mají velké pracovní i životní tempo, které ale přiživují kávou, cigaretami a alkoholem. Jsou velmi aktivní, chtějí být nejlepší a pracovní starosti u nich provokují nespavost. Ráno se pak cítí nevyspaní, unavení a jsou hodně podráždění.
 • Calcarea carbonica – opět je to lék pro osoby, které materiální záležitosti velmi destabilizují. Jsou to lidé, kteří potřebují svůj řád a životní jistoty. Zaměstnání a peníze jsou pro ně zárukou poklidného života. Když je v současné době nemají, či je ztrácí, probouzí to v nich řadu strachů a obav. Bojí se, že budou muset třeba změnit zaměstnání nebo začít pracovat někde jinde, na jiné pozici. Nicméně úzkost je stimuluje k akci a k tomu, aby vyhledali pomoc.
 • Ignatia amara – je to lék pro lidi, kteří v psychickém tlaku propadají velkým výkyvům nálad, které velmi intenzivně prožívají a dávají je svému okolí najevo. Psychika u nich kolísá od značné deprese, kdy se stahují, nemluví, izolují se a jen vzdychají, přes záchvaty plačtivosti až po vztek a naštvání. A nebo mohou mít záchvaty paradoxního smíchu, který nezapadá do vážnosti situace. Na tělesné rovině je budou trápit bolesti hlavy, pocity knedlíku v krku, svírání na hrudi nebo bolestí žaludku. Přemýšlení o problémech a budoucnosti jejich potíže výrazně zhorší, úlevu najdou, když se zaměstnají nějakou zajímavou činností.
 • Bryonia – je to lék pro lidi, kteří se hodně soustředí na podnikání a nemyslí na nic jiného. V počáteční a nebo taky kompenzované fázi jsou velmi pracovití, zaneprázdnění. Nicméně po určité době se jim to stane spíš přítěží a jsou unavení, vyčerpaní. Chybí jim obratnost mysli, invence a nejsou s to podávat efektivní výkony. Pak jsou také snadno podráždění a protivní a chtějí jen zůstat v klidu, ležet a nebýt nikým a ničím rušení.
 • Calcarea fluorica – je to lék blízký léku Calcarea carbonica, ale jejich deprese a patologie jsou o dost závažnější a hlubší. Je to lék pro lidi, kteří se bojí toho, že peníze a zaměstnání jako zdroje opory a bezpečí jsou nestabilní a nespolehlivé. Mají strach, že přijdou o všechno, a tak hodně spoří, nicméně celkově mají sklony k pasivitě a rezignaci. Mají hluboce zakořeněný pocit, že něco není v pořádku a že se stane nějaké neštěstí. Stejně tak jsou ale přesvědčeni, že jim není pomoci, a nic s tím nedělají. Nesnaží se najít řešení či pomoc a jen se fatalisticky připravují na katastrofu.

Příslušný lék je dobré brát v ředění 15 či 30 C 1x denně, ideálně večer, po dobu 1–2 týdnů. V případě zlepšení lze pak intervaly podávání prodloužit. Pokud se zlepšení nedostaví, je potřeba se obrátit na lékaře-homeopata. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.