Vnímám potřebu dnešních žen navrátit menstruaci její význam, aby opět mohla být zdrojem síly, symbolem plodnosti a ženské přirozenosti. Menstruační krev nám každý měsíc připomíná plodný a tvořivý potenciál v nás, ze kterého můžeme dát vzniknout zázraku zrození, ať už jde o rození dětí, projektů, myšlenek, nápadů, nebo jakoukoliv jinou tvorbu.

Menstruace je obdobím maximální mentální i fyzické očisty. Spolu s menstruační krví z těla odchází vše přebytečné a nepotřebné, aby se uvolnil prostor pro další, nový začátek.

Uvědomila jsem si, jak často s klientkami otevíráme téma menstruace. Mnohdy i v případech, kdy tyto ženy řeší (zdánlivě) jiný zdravotní problém. Je to zejména proto, že měsíční cyklus probíhá kontinuálně a cyklicky v samém středu každé ženy a jeho přijetí souvisí s léčením všech oblastí spojených s ženskou energií – jako je urogynekologické zdraví, ženská psychika a její rovnováha, celková životní spokojenost v jednotlivých obdobích produktivního života ženy, partnerské ladění a intimní prožívání, vztahy s našimi dětmi (které se učí podle našeho vzoru), fungování našich rodin, kam přenášíme přijetí nebo nepřijetí sebe.

Menstruace není přebytečná

Menstruační cyklus není pouze nahodilé, více či méně pravidelné týdenní krvácení. Je to cyklický proces, ve kterém se po čas jednoho lunárního měsíce důmyslně střídají jednotlivé fáze, jedna za druhou, v přesném sledu. V tom měsíčním čase prochází ženské tělo i mysl řadou proměn, stejně výrazných, jako když se proměňuje měsíc na obloze.

S většinovým společenským postojem, že menstruace je něco nepotřebného, obtížného, či dokonce nežádoucího, se nemůžu a nechci ztotožnit. Díky své praxi mohu vidět, že takto to nefunguje.

Naopak, považuji za prospěšné nasměrovat pozornost k oblastem, které jsou pro ženy skutečně důležité – jako je vlastní životní energie, vlastní tělo a jeho uctění, přirozené procesy a biorytmy, skrze které se propojujeme s přírodním řádem.

Každá žena může sama sobě prospět už jen tím, že vlastnímu cyklu dopřeje vědomou pozornost a přijme skutečnou účast v tomto procesu. K narovnání vztahu k menstruaci mohou velmi dobře pomoci homeopatické léky.

Proč je vědomý cyklus důležitý?

Přirozený cyklus je tím nejlepším navigačním systémem ženy. Podle něj se rozhoduje, co je pro ni příznivé a co nikoli. Je to citlivý barometr, který vlivem jemné proměnlivosti hormonální hladiny volí vždy optimální variantu pro danou ženu v danou chvíli. To se týká řady činností napříč všemi oblastmi prožívání – od výběru potravin, přes odpočinek/aktivitu, emoční naladění, až po výběr vhodného partnera.

V nevědomém či odmítaném cyklu, nebo v cyklu, který je uměle hormonálně přenastavený, se tyto dispozice blokují. Žena pak má omezenou možnost čerpat inspiraci, výživu a regeneraci, tvořivost, cit, intuici, přirozenou ženskou emocionalitu. To jsou nástroje, ze kterých tvoříme velkou část svojí životní reality. Jsou to kvality zcela funkční a dokonale komplementární s mužským způsobem bytí. Proto jsou klíčové i pro fungující partnerství a rodinný systém.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.