Za několik týdnů jsou tu opět přijímací zkoušky na střední školy. Letošní rok je jiný v tom, že poprvé žáci vyplňují přihlášky na tři střední školy s preferencí té nejoblíbenější a forma podání je hlavně elektronická. Po vyhodnocení výsledků informační systém přiřadí uchazeče do té nejvýše postavené. Odpadne tak celý proces zápisových lístků, a student tak bude dříve vědět, kam je přijatý. Přesto je to období psychicky náročné jak pro studenty, tak pro jejich rodiče.

Reklama: Oscillococcinum

Uchazeče čeká větší nápor studia, méně odpočinku a spánku. Energii často doplňují nevhodnými energetickými nápoji, stravou s vysokým obsahem cukru, mnohdy sahají i po hypnoticích a anxiolyticích. Užívání těchto prostředků může vést k poruchám paměti, vysokoenergetické potraviny nevedou ke zlepšení zapamatování si naučené látky. To vše ještě více prohlubuje úzkost a únavu, zvyšuje pocit, že si nic nepamatuje, že nestíhá.

Pro tyto případy máme účinná homeopatika, která nezpůsobují závislost a jsou bezpečná.

  • Kalium phosphoricum - bolest hlavy, pocit tíhy v týlu a očích, nespavost, podrážděnost, přecitlivělost na hluk a dotyk, únava, nezájem o učení
  • Phosphoricum acidum - velké fyzické a psychické vyčerpání, více než u léku Kalium phosphoricum, výrazná únava, pro kterou nejde usnout, slabá paměť, lhostejnost, depresivní ladění
  • Ignatia amara - pocit „knedlíku v krku", staženého hrdla, neodbytné myšlenky na učení, úleva rozptýlením
  • Gelsemium sempervirens - paralyzující úzkost, strach, třes, ztuhlost, tréma ze zkoušky, průjem, nucení na močení
  • Argentum nitricum - fyzický neklid, nervozita, strach, že nestíhá, nemá dost času, zvracení, průjem z trémy
  • Silicea - pro pečlivého studenta, který si nevěří i přes poctivou přípravu, nízké sebevědomí, nerad vystupuje na veřejnosti, často bolest hlavy a břicha
  • Lycopodium clavatum - pro studenta s dominantním projevem až arogancí, chce být nejlepší, nesnese odporování, ale vnitřně nízké sebevědomí, obavy z posměchu

Dávkování: 15 C 2x denně 5 granulí.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.