Bolesti zad jsou spolu s bolestmi hlavy nejčastějším druhem bolestí, s nimiž se praktičtí lékaři setkávají. Ať už akutní, či chronickou bolest zad pravděpodobně každý z nás již někdy zažil. Působí zde mnoho možných vyvolávajících faktorů, jako jsou naše vrozená konstituce, pohybové stereotypy a návyky, pracovní zatěž, zvedání břemen, způsob prožívání emocí a také stav vnitřních orgánů.

Říká se a platí dvojnásob, že tělo je chrámem pro duši, neboť jestliže nerespektujeme hranice naší tělesné konstituce, mnohdy se nám tělo připomene právě našimi ochrannými mechanismy – bolestí – a to jsme již donuceni zareagovat.

Podívejme se například na naše pracovní zatížení. Velká část lidí pracuje v dnešní době v sedě u počítače. Sed je z hlediska pohybového aparátu jednou z nejnevýhodnějších poloh pro práci. Většinu lidí ale tato skutečnost nemine, je tedy jasné, že je třeba mít na zřeteli správnou ergonomii pracovního místa. Ideální sed je dynamický sed, proto nám může zátěž zmírnit časté měnění poloh, použití ergonomických pomůcek, správné umístění monitoru a tím správné držení hlavy a těla.

V dnešní době tráví mnoho času sezením a koukáním do monitoru či tabletu nejen lidé pracující u počítače, ale i mládež – nehledě na dlouhé vynucené sezení ve školních lavicích, které často nevyhovují náležitým ergonomickým parametrům. Pak právě dochází ke zvyšování napětí zejména posturálních neboli tonických svalů, které jsou za naše vzpřímené držení těla zodpovědné, a to v oblasti šíjových svalů. Mnohdy se stáhnou rovněž svaly podél páteře a mimické svaly, které mohou způsobit také bolest hlavy, a nevhodným zaujímaním polohy v sedě může dojít i k zešikmení pánve.

Pokud tedy neslyšíme první signály, kterými je napětí z nevhodně zaujímané polohy, a pozici nezměníme, může pak kvůli dysbalanci svalů dojít jak ke vzniku blokády hlavových kloubů, tak k potížím v oblasti hrudní či bederní páteře a pánve v křížokyčelním skloubení a tyto asymetrie se mohou časem zafixovat v nevhodném pohybovém vzoru. U dětí toto může způsobit vadné držení těla. Z hlediska vrozené konstituce jsou k těmto vadám mnohem náchylnější například děti a lidé s větší laxicitou vazů, na což je z hlediska terapie dobré se zaměřit.

Jak z tohoto kruhu ven? Jistě je na místě návštěva odborníka, nejlépe fyzioterapeuta, který zvolí správný pohybový plán k nápravě potíží, tedy mobilizaci kloubů a uvolnění svalových napětí vhodnými technikami nebo radou z oblasti ergonomie při práci s PC.

Co je ale nejdůležitejší? Prevence. Přijít včas na to, že nejlepší cesta je těmto potížím předcházet a vůbec nedovolit jejich vznik. Začít vnímat své tělo, začít vnímat jeho potřeby, reagovat zpětnou vazbou na signály únavy a korigovat je dříve, než se stanou akutními, a tím respektovat své hranice zatížitelnosti. Jak? Například správně, dostatečně a vědomě dýchat, protahovat se, dopřát si během práce častěji přestávky či změnu polohy a zvolit si sobě vyhovující cvičební program, např. Feldenkreisovu metodu, pilates, jógu, nordic walking, procházky aj. Vhodná relaxační cvičení mohou také pomoci přelaďovat naše vnímání a tím snižovat napětí a hladinu stresu, kterou prožíváme. Také pomůže častěji vykouzlit na tváři úsměv, i „jen tak“.

Při bolestech zad je možné podat tyto homeopatické léky:

  • Arnica montana 15 C – zajistí kapilární cirkulaci metabolitů ze svalů ve spazmu a zrychlí jejich regeneraci po zátěži, užívejte 2x denně 5 granulí. Další informace o využití Arniky při pohybových potížích naleznete na webu ARNIKA - MOJE HOJIVÁ POMOCNICE.
  • Bolesti z přetížení vazivového aparátu a z vynucených poloh může vhodně eliminovat lék Ruta graveolens 9 C, užívejte 2−3x denně 5 granulí do vymizení potíží.
  • Při akutním postižení a bolesti vyzařující podél nervových drah, kromě do končetin i při bolesti zubů, lze zvolit homeopatický lék Hypericum perforatum 15 C, užívejte 2x denně 5 granulí do vymizení obtíží.

Při mentální únavě a přetížení, nervovém napětí a také při práci s počítačem se mi v praxi osvědčila kombinace Schüsslerových solí:

  • č. 5 Kalium phosphoricum
  • č. 7 Magnesium phosphoricum
  • č. 3 Ferrum phosphoricum
  • Z hlediska konstituce pohybového aparátu, kdy převládá laxicita vazů a objevuje se hypermobilita, lze ještě přidat č. 1 Calcium fluoratum.

Dávkování: rozpustit 1−3 tablety v horké vodě 1–2x denně a popíjet. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.