Téma nízkého sebevědomí není aktuální jen se začátkem školního roku, ale na pocity nízkého sebevědomí si řada lidí může stěžovat i v běžném životě. Naopak, za mnoha problémy ve zvládání denních činností a výzev může stát nízké sebevědomí a narušený sebeobraz.

Reklama: Sédatif PC

Sebevědomí lze definovat jako soubor vjemů, obrazů, myšlenek, úsudků a ocenění, které máme sami o sobě. Je to hodnocení, které děláme o sobě, ale i s přihlédnutím k tomu, jak nás vnímají a co o nás říkají jiní lidé.

Když někdo říká, že má nízké sebevědomí, říká nám tím také to, že si z nějakého důvodu sám sebe dostatečně neváží a pravděpodobně pak má potíže s fungováním v pracovním, osobním a nebo společenském životě. Sebevědomí lidé naproti tomu mají odvahu postavit se za svoje přesvědčení, jsou ochotni čelit výzvám, učit se nové věci a riskovat.

Jaký je člověk s nízkým sebevědomím?

Jsou to často lidé nerozhodní, plaší, kteří mají málo vztahů a jsou závislí na jiných lidech. Mají obavy z toho, co řeknou, protože by to pro ně mohlo mít negativní dopady. Mají negativní myšlenky a omezující přesvědčení vůči sobě. Myslí si, že nemohou, nic nevědí, že nic nepochopí, nedělají nic správně a jsou nespokojeni sami se sebou. Často jsou to lidé bez iniciativy, pasivní. Bojí se nových situací, protože pak se cítí nejistě. Mívají i mylné představy sami o sobě, o svém fyzickém vzhledu. Nicméně také bývají citliví na kritiku, kterou špatně snáší a nebo se cítí provinile. Bývají to pesimisté, kteří věří, že všechno pokazí a ostatní vše vědí a dělají lépe.

Co může být příčinou nízkého sebevědomí?

Příčiny nízkého sebevědomí mohou být vícečetné a mohou se různě kombinovat. Velkou roli zde hraje zázemí a prostředí daného člověka. Nezanedbatelná je výchova v dětství, ale i současný fyzický a duševní stav.

Příčinami negativního sebeobrazu a nízkého sebevědomí pak mohou být:

 • Negativní programování z dětství
 • Šikana nebo zneužívání
 • Výsměch fyzickému vzhledu a nebo jakékoliv jiné osobní vlastnosti
 • Potíže ve škole či v zaměstnání

Důležité je ale říct, že sebeúcta a sebevědomí se nedědí, ty se budují!

Pro zlepšení vlastního sebevědomí je nutná pečlivá práce na sobě, na což existuje množství seberozvojových knih a programů, případně je nutné se obrátit na psychologa či psychoterapeuta.

K tomu lze ale doplnit i vhodné homeopatické léky, které s celým procesem mohou výrazně pomoci.

 • Aconitum napellus 15 C − lék pro náhle vzniklé strachy a stavy paniky, které se mohou dostavit po emočním šoku, ohrožení vlastního života či nehodách. Je vhodný pro osoby, které jsou agitované, neklidné a vyděšené až do té míry, že se mohou bát, že zemřou. V tělesné rovině doprovází stav suchost v ústech, bušení srdce a vysoký tlak.
 • Arsenicum album 15 C − určen pro osoby, jejichž strachy a obavy se týkají hlavně témat jistoty, bezpečí a zdraví. I když se navenek zdá, že jsou velmi výkonní a úspěšní a jsou to lidé velmi pečliví a svědomití, tímto ale jen kompenzují či maskují svoje vnitřní pocity nejistoty a nedostatečnosti. Potíže se u nich zhoršují v noci a tehdy, když jsou o samotě. Jsou úzkostní, neklidní, neustále mění místo a chtějí něčí společnost. Na druhou stranu ale mohou být podráždění a kritizovat druhé. V tělesné rovině může stav doprovázet slabost a pocit tíže na hrudi.
 • Argentum nitricum 15 C − homeopatikum vhodné pro osoby, které díky vnitřním obavám a malé sebedůvěře jsou velmi úzkostné a které začnou být ve stresu neúměrně zbrklé. Jsou to jedinci netrpěliví a impulzivní, mají pořád pocit, že nestíhají a začínají mnoho činností, ale mají problém cokoliv dokončit. Jejich typická obava zní: „Co kdyby…“ Mívají velkou trému ze zkoušek a podobných událostí. Nesnáší horko a v davech se cítí špatně. Mívají i velkou chuť na sladké, i když jim nedělá dobře. Na tělesné rovině mívají emoční průjem, pálení žáhy a plynatost s říháním.
 • Calcarea carbonica 15 C − hodí se pro osoby, které trápí hlavně strach ze ztráty kontroly. Věci dělají rutinně a velmi lpí na jejich dodržování. To u nich posléze vede k přetížení prací, zodpovědností a povinnostmi. Pak začnou trpět úzkostmi s bušením srdce, dušností a snadným pocením. Mohou mít strach, že přijdou o rozum, anebo se obávají nějaké vážné nemoci.
 • Kalium phosphoricum 15 C − pomáhá osobám, jejichž potíže jsou důsledkem přepracování či velkých starostí. Intenzivní prací se snaží kompenzovat svůj pocit nedostatečnosti. Cítí se zahlcení, přepracovaní a přetažení. Jsou vystresovaní, vystrašení, přecitlivělí a podráždění. Často mají strach z nervového zhroucení nebo z toho, že se stane něco špatného. Bolí je hlava a jakékoliv další starosti či problémy je vyčerpávají.
 • Lycopodium clavatum 15 C − preparát vhodný pro osoby úzkostné a nerozhodné, které trpí trémou. Jejich úzkost pramení povětšinou z toho, že se obávají změn a nových věcí. Mají strach ze zodpovědnosti, protože mají strach ze selhání a novým úkolům se spíš vyhýbají. Svoje strachy a úzkosti ale maskují pózou dominance a tvrdosti. Proto se okolí většinou navenek také jeví jako silní a úspěšní. Na tělesné rovině mohou mít nestabilní hladinu krevního cukru, což u nich vyvolá bolest hlavy, pokud se nenají, případně mohou trpět na žaludeční vředy nebo žlučníkové potíže. Je to dobrý lék pro osoby, které byly v dětství hodně ovládané rodiči.
 • Pulsatilla 15 C − homeopatický lék pro jemné a citlivé osoby, jejichž pocity méněcennosti jsou doprovázeny pláčem. K jejich zvládnutí tito jedinci potřebují většinou intenzivní podporu partnera. Jsou velmi závislí na okolí a mívají proměnlivou náladu a emoce.
 • Aurum metallicum 15 C – lék pro osoby s malou sebedůvěrou a velmi sebekritické. Obviňují se za neúspěch v triviálních věcech, mají velký smysl pro povinnost a neúspěchy u nich vyvolávají hlubokou depresi, až s rysy beznaděje. Je to dobrý lék pro lidi, kteří byli zatíženi velkou zodpovědností už v ranném dětství.
 • Staphysagria 15 C – lék pro osoby, které trpí nedostatkem sebedůvěry a sebeúcty kvůli ponížení v minulosti. Ponížení, které zažili, bylo velmi intenzivní a hluboké a mohlo být na duševní či fyzické rovině a nebo jsou to osoby, které zažily sexuální zneužívání nebo domácí násilí. Jsou to osoby navenek jemné, které se vyhýbají konfrontaci a konfliktu, ale uvnitř jsou velmi citliví na jakoukoliv urážku a necitlivost. Svůj hněv ale dokážou dlouho ovládat a skrývat. Pokud to už dále nezvládnou, buď vybuchnou vůči komukoliv a nebo se u nich objeví nějaká tělesná nemoc.
 • Silicea 15 C – lék pro jedince, které trápí negativní myšlenky a strach z odmítnutí. Navenek jsou velmi schopní, ale uvnitř jsou úzkostní a plaší. Bývají spolehliví, zodpovědní, ale někdy to může sklouznout k tomu, že věnují nadměrnou pozornost zbytečným detailům a pak jejich přetížení naroste.
 • Phosphorus 15 C – lék vhodný pro otevřené a velmi citlivé jedince. Jsou živí, snadno se pro nějakou věc nadchnou, ale často se rychle unaví a nebo vyhoří a pak propadnou depresi. Jsou velmi citliví na emoční rovině, mají rádi lidi a společnost, nicméně v druhé fázi se jí naopak mohou stranit. Mají spousty obav a strachů, snad nejvýraznější je u nich strach z bouřky.

Lék, který nejvíce odpovídá potížím daného jedince, lze zpočátku podávat 3x denně v dávce 5 granulí. Při zlepšení stavu je potřebné zpočátku snížit frekvenci podávání na 1x denně a postupně přejít na dávkování například 1x týdně, ale to již příslušný lék podávat v ředění 30 C. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.