Dá se říci, že v dnešní době je patní ostruha velmi častou diagnózou. Stejně tak je dnes v nabídce mnoho terapeutických přístupů. Jak k tomu přistoupit?  

Patní ostruha vzniká jako důsledek neoptimálního rozložení váhy těla v oblasti plosky nohy, kdy dochází k přetížení svalů, které se upínají na patu ze strany plosky nohy. Pokud je tah za svalový úpon trvalý, dochází k vyplavování zánětlivých působků metabolismu v místě úponu svalu na kost a do tohoto prostředí se začnou usazovat vápenaté soli. Laicky řečeno vznikne kostní výstupek v místě úponu svalu, tento kostní výstupek pak při došlapu dráždí okolní měkké tkáně a vzniká začarovaný kruh, ze kterého je pro postiženého nejvíce patrná velká bolest.

Jak z toho ven?

V předpisu léčby se dnes velmi často můžete setkat s ultrazvukem na oblast paty či na oblast měkkých tkání plosky nohy. Ultrazvuk má za úkol podpořit obnovení kluznosti měkkých tkání vůči sobě, což je pro tyto tkáně velmi důležitá vlastnost, aby mohly optimálně fungovat. Jenže takový ultrazvuk má smysl pouze tehdy, když po jeho aplikaci následuje manuální uvolnění těchto tkání, tedy protažení, relaxační techniky a mobilizace v oblasti plosky vedené fyzioterapeutem. I v takovém případě je ale potřeba pracovat na správném držení těla, jedině tehdy je totiž rozložení sil působících v oblasti plosky nohy optimální a nevede k výše uvedeným potížím.

Na urychlení vzniku patní ostruhy se může podílet také nošení nevhodné obuvi a přetížení nohou neoptimální fyzickou zátěží. Ve většině případů se ale jedná o příčinu multifaktoriální, kde příčina není jednoznačná, ale skládá se z více faktorů.

V akutní fázi je potřeba vyloučit veškeré dráždění, které způsobuje bolest. Jako první pomoc je možné využít gelové vložky do bot, které odlehčí na patě místo vytvořeného kostního výstupku. Dále je vhodné zvolit prostornou a pohodlnou obuv a pokud možno vyloučit delší chůzi. Pokud je to možné, v co nejkratším čase začít rehabilitovat. Úkolem rehabilitace je mimo jiné doporučení optimálních pracovních stereotypů.

V dnešní době se na trhu objevila také možnost využití terapie rázovou vlnou. Účinkem rázové vlny je destrukce svalových a vazivových vláken, které táhnou za svalový úpon s následným vznikem jizvení, které se pak může stát samo o sobě strukturou, která vyvolává bolest již na trvalo. Existují zcela výjimečné situace, kdy lze takovou terapii doporučit, ale je jich opravdu málo.

Z homeopatických léků je možno v akutní fázi využít kombinaci homeopatických léků:

  • Apis mellifica 30 C – 5 granulí 2x denně
  • Ruta graveolens 9 C – 5 granulí 2x denně
  • Současně je vhodné začít terapii homeopatickým lékem Hekla lava, který se doporučuje užívat ve vzestupném ředění, tedy nejprve 1 tubu léku v ředění 5 C, poté jednu tubu léku v ředění 9 C a nakonec jednu tubu léku v ředění 15 C. Hekla lavu užívejte při každém ředění 5 granulí 1x denně.

Všem, kteří se momentálně s patní ostruhou trápí, přeji brzkou úlevu, protože bolesti jsou to velmi otravné.

Krásné dny přeje Vaše Radana.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.