Děložní stahy (kontrakce) jsou mimovolné kontrakce svalu děložního opakující se v určitých intervalech a intenzitě nejenom během porodu, ale také v průběhu těhotenství. V těhotenství jsou fyziologické (normální) tzv. Alvarezovy vlny, které se vyskytují zhruba od 20. týdne (výjimečně je žena může pociťovat i dříve, např. při změně polohy). Jsou projevem dobrého zdraví dělohy.

Jedná se o lokální kontrakce děložního svalu, jsou nepravidelné a mají nízkou intenzitu (jsou nebolestivé – ojediněle může bolestivý vjem pocházet od napínání se vazů, které doprovází růst dělohy). Fyziologicky jejich počet nepřesahuje cca deset za den. 

V předporodním období (čtyři týdny před porodem – přibližně od 37. týdne těhotenství) se fyziologicky objevují tzv. poslíčky (Brax-Hicksovy kontrakce). Ženy (zejména prvorodičky) je často obtížně rozlišují od počínajících pravých porodních kontrakcí. Směrem k termínu porodu stoupá jejich četnost a intenzita. Jsou to stahy převážně nepravidelné nebo s delším pravidelným, ale stabilním intervalem, převážně nebolestivé nebo vnímané s mírným dyskomfortem (bolestivě je opět vnímán tah vazů děložních nejčastěji v bederní krajině či v podbřišku a směřující do třísel). Netrvají obvykle déle než 2−3 hodiny a spontánně ustanou. Jsou známkou dobré přípravy dělohy na porod. Celkově nemají výraznější otevírací efekt na porodní cesty.

Výše popsaná, fyziologicky se vyskytující „tvrdnutí břicha“, je třeba rozlišit od pravých porodní kontrakcí (zejména v době, kdy se nejedná o termínové/donošené těhotenství). Tyto stahy dělohy jsou již pravidelné, rytmicky se opakující, s postupně se zvyšující četností a intenzitou a s otvíracím efektem na porodní cesty. Začínají obvykle ve frekvenci 2−3 kontrakce za 30 minut a postupně nabývají četnosti 3−5 kontrakcí za 15 minut. Trvají obvykle cca 30−60 vteřin. U většiny žen se také zvyšuje intenzita a lokalizace vnímaného dyskomfortu a bolesti – zpočátku obvykle v krajině bederní a v podbřišku, někdy propagující do kyčlí, třísel či stehen. Tyto stahy dělohy jsou jednou z nejčastějších známek počínajícího porodu (i předčasného). Pravé porodní kontrakce obvykle doprovází zmnožený výtok z genitálu; může se objevit špinění až slabé zakrvácení z rodidel (obvykle známka otevírání se porodních cest).

Kontrakce se šíří shora směrem dolů. Její energie je fyziologicky absorbována elasticitou a viskozitou pojiva kolem svalových vláken. Tím je při malé frekvenci a intenzitě kontrakcí zabráněno předčasnému otevírání porodních cest. Pro překonání odporu tkáně branky, je třeba pravidelných, středně silných, neustávajících kontrakcí s frekvencí alespoň tři do deseti minut.

Při výskytu Alvarezových vln v těhotenství či Brax-Hicksových kontrakcí v předporodním období – při normálním porodnickém nálezu, fyziologických pohybech a ozvách plodu/dítěte – není důvod se znepokojovat a řešit situaci farmakologicky.

Větší předčasná dráždivost dělohy, jsou-li současně například pociťovány křeče ve svalech lýtek, může svědčit o nedostatku hořčíku a vápníku v organismu ženy. Na tyto prvky má současně tělo ženy po celou dobu těhotenství zvýšené nároky, které je možné saturovat jejich zvýšeným příjmem ve stravě a (po konzultaci s homeopatem, porodní asistentkou či porodníkem) homeopatickými léky a tkáňovými solemi obsahujícími hořčík a vápník.

Nepříjemný pocit pocházející z tahu vaziva pomůže obvykle zmírnit homeopatický lék Sepia 9 nebo 15 C, popř. Ruta 5 C. Bolestivý dyskomfort během poslíčků vystřelující do močového měchýře či třísel je možné zmírnit homeopatickým lékem Caulophyllum 9 nebo 15 C.

Přehled homeopatických léků, které mohou pomoci: 

  • Magnesia phosphorica – lék na „křeče“, ovlivňující nervy a svaly. Ke zlepšení dochází teplem, horkou koupelí, předklonem. Zhoršení přináší naopak chlad, průvan, dotek, vyčerpání a dlouhé stání.
  • Sepia officinalis – ženský lék s afinitou k pánevním orgánům, s posilujícím vlivem na vazivo. Obtíže se zlepšují přiměřeným rytmickým pohybem, venku, teplem, teplým obkladem, zkřížením dolních končetin a jejich přitažením k břichu. Zhoršení přináší chlad, studený vzduch, dlouhé sezení a stání, shýbání se a dotek.
  • Ruta graveolens – lék s afinitou k vazivu obecně a k děložnímu vazivu specificky. Je vhodné jej užít v případě pocitu bolestivé únavy s neklidem a při pocitu podlamujících se kolen. Ke zlepšení dochází v leže, teplem, mírným pohybem. Obtíže zhoršuje nadměrná námaha, chladný vzduch, shýbání se, chůze do kopce či do schodů.
  • Caulophyllum – ženský lék s afinitou k děloze, je vhodné jej užít při „tahavých“, křečovitých, vystřelujících předporodních bolestech, někdy doprovázených výtokem či zašpiněním, někdy také v kombinaci s nepřipravující se porodní cestou v předporodním období. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.