Život s sebou nese punc zrodu i zániku, neustálé přeměny energie a znamená ve své podstatě nekončící proces TVOŘENÍ. Ne náhodou však v posledních desetiletích stále častěji vyvstává do popředí zájmu (především vyspělých zemí) palčivá otázka neplodnosti, tedy ztráta schopnosti tvořit nový život. Jak žen, tak mužů. 

Tento nevítaný fakt ukrývá skrytou symboliku: v momentě, kdy vyměníme svůj přirozený životní rytmus za dennodenní sprint (musíme vše stíhat!) a jednáme pod neustálým tlakem svého okolí jak v pracovní, tak osobní rovině, přepínáme v rámci sebezáchrany na jakéhosi autopilota, čímž ztrácíme svou přirozenou schopnost skutečně tvořit, vytvářet a měnit směr napříč svým životem. Nastává vnitřní stagnace. Není zde ani potřebná energie, ani možnost růstu. Automaticky polykáme desítky pilulek na různé neduhy, aniž bychom se zaměřili na skutečnou podstatu svých obtíží. Změňme to. Naučme se znovu tvořivě přistupovat sami k sobě, svému organismu a tím i životu… Nejde o to, co se naučíme z knih, ale co skutečně pochopíme. Jak nám může pomoci homeopatie?

Hodně, dalo by se říci slovy rakouské lékařky-homeopatky dr. Christiny Ari, která se dlouhodobě zabývá (nejen) problematikou neplodnosti u žen i mužů. Na konferenci Homeopatické lékařské asociace v Praze se podělila se svými kolegy o své bohaté zkušenosti právě z této oblasti. Zblízka představila homeopatický lék Folliculinum, který ve své praxi dlouhodobě a s úspěchem využívá.

Není estrogen jako estrogen

„Folliculinum je přírodní hormon, známý jako estrogen. Vedle estradiolu a estriolu je to jeden z fyziologicky aktivních estrogenů, které si tělo vytváří samo. Derivátem estrogenů je estron, který se vylučuje močí, a právě ten se využívá pro účely homeopatického působení,“ vysvětluje dr. Christina Ari.

Estrogeny udávají krok zdravému ženskému cyklu, samozřejmě ve vyvážené souhře se svým protihráčem gestagenem. „Fyziologie endokrinního systému potvrzuje klíčové postavení estrogenů v metabolismu pohlavních hormonů. Estrogeny nesou zodpovědnost v první řadě za zachování plodnosti a schopnosti rozmnožování u obou pohlaví,“ zmiňuje lékařka. Zde však nastává problém. Spoustu žen má pocit (či podlehnou okolním informacím), že ke zdravému životu (či životnímu stylu) je zapotřebí hormony do těla uměle doplňovat. Dnes je hojně užíváme v antikoncepčních pilulkách, mnohdy hned od zahájení sexuálního života (proti nechtěnému otěhotnění, či též jako pomocníka proti nevzhlednému akné a dalším příznakům nevyrovnaného hormonálního prostředí v našem těle). Posléze naopak podstupujeme hormonální léčbu pro „obnovení“ schopnosti otěhotnět, což se mnohdy po předchozím dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce skutečně nedaří. Dále mnohé z nás užívají hormonální substituci před menopauzou či po ní. Je to pro náš organismus dobrá strategie?

Dlouholeté zkušenosti ukazují spíše pravý opak. Proto je třeba zaměřit se na možnosti, které hormonální prostředí ženy a její zdraví podpoří bez negativních vedlejších účinků. Jednou z nich je právě homeopatie, která je navíc zárukou udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k přírodě. V tomto konkrétním případě jde o již zmíněné Folliculinum. „Význam Folliculina jako homeopatického léku daleko převyšuje možnosti terapie symptomatických, hormonálně-specifických klinických obtíží,“ podotýká na toto téma Dr. Ari.

Najít svůj rytmus

Podle lékařky má každá žena svůj vlastní, individuální rytmický cyklus, který jí pomáhá nalézt správnou míru co do vcítění se, sebeurčení, síly vůle a individuality. „Estrogeny jsou jakožto dirigent zdravého ženského cyklu odpovědné za rozvoj těchto kreativních a tvořivých schopností.“ Nicméně zde hovoříme o přirozené tvorbě estrogenů, ne o uměle dodávaných pomocí hormonální antikoncepce či substituce. Homeopatka zdůrazňuje: „Ty naopak blokují funkci vaječníků. Potlačování a klamání vlastních regulačních mechanismů zejména v dlouhodobém podávání může mimo jiné vést k trvalé neschopnosti regenerace v ovulačním cyklu a tím k hrozící neplodnosti.“ Homeopatické léky pomáhají ženě tento její přirozený um znovuobnovit, nastartovat vlastní rytmus, který se nedá vtlačit do boxu s nápisem „pro všechny stejné“. O tom je homeopatie.

Folliculinum chápeme jako důležité léčivo pro ženy, muže i děti stejnou měrou. Není to tedy a priori pouze ženský lék.

Při jakých symptomech se Folliculinum podává? Uvedeme zde ty nejčastější, které se vzájemně prolínají a spolu pak ukazují na vhodnost užití právě tohoto léku:

 • široká škála obtíží/poruch menstruačního cyklu,
 • tvorba ovariálních cyst, endometrióza, děložní myomy, polycystické vaječníky,
 • potraty, neplodnost,
 • obtíže v preklimakteriu (návaly horka…),
 • zvýšené, či snížené libido,
 • opakující se záněty močového měchýře, inkontinence,
 • střídavé zácpy a průjmy,
 • otoky, přibírání na váze (hlavně v oblasti pasu),
 • citlivost na zvuky a hluk,
 • akné v obličeji, bledost,
 • chraptění až ztráta hlasu,
 • vyčerpání a únava, deprese, střídání nálad,
 • u mužů: poruchy v kvalitě spermií, poruchy plodnosti, zženštilost, obtíže s prostatou.

„Klinické zkušenosti potvrzují obecně regenerační účinek tohoto léčiva při hormonálních poruchách různého původu,“ poznamenává Dr. Christina Ari a dodává, „to se však netýká jen mladších žen. Folliculinum podávané během menopauzy pokrývá celou paletu typických fyzických a psychických symptomů, které mnoho žen v tomto období pociťuje.“

Zdá se, že před sebou máme důležitý úkol. Pochopit lekce, které k nám, ženám (ale i mužům), přicházejí skrze tolik diskutovanou neplodnost a s tím spojené hormonální poruchy organismu. Je nutné klást si otázky: proč tato situace nastává, jak bych měla změnit svůj život, abych žila více v souladu se svým tělem i duší, tedy sama sebou? Tak často si necháváme diktovat, jak žít, zda mít, či nemít dítě… Jde však o to, nalézt tu svoji přirozenost. Stát se dospělou ženou. Tvořivou, zdravě sebevědomou a vnímavou ke svému organismu i svému okolí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) již v roce 2002 (!) vydala upozornění týkající se syntetických hormonálních látek: „Hormonálně aktivní substance mohou změnit funkci hormonálního systému člověka a tím vést k trvalému vlivu na zdraví organismu, jeho potomků nebo celé populace.“ Výsledky zkoumání hladiny hormonů ve zdrojích pitné vody, kterou denně využíváme, jsou alarmující. Musíme tedy tento fakt považovat za vážné zdravotní riziko současnosti, ale hlavně budoucnosti.

Otázka pro MUDr. Evu Kettmannovou, bývalou místopředsedkyni Homeopatické lékařské asociace: Jaké „poselství“ nese pro dnešní ženu lék Folliculinum a v čem vidíte jeho hlavní přínos?

„Folliculinum je vhodné pro přetíženou, uštvanou matku, manželku, ženu zaměstnanou v pomáhající profesi (zejména, když zastává všechny role najednou). Ženu, která se rozdává, aniž by měla čas na to, aby se sama „zazdrojovala“, načerpala síly pro sebe, ženu, která si nemůže dovolit mít „své dny“ a v tyto dny zpomalit, přizpůsobit se potřebám svého hormonálního cyklu. Další skupinou jsou ženy, u kterých se během užívání hormonální antikoncepce objevují psychické potíže, jako jsou depresivní nebo úzkostné poruchy. Těmto ženám v první řadě vysvětluji propojení hormonální osy a centrálního nervového systému (toto propojení je ve školní medicíně dávno známé) a doporučuji jim, aby z tohoto důvodu co nejdříve vysadily hormonální antikoncepci, která je hrubým zásahem do jemných fyziologických regulačních mechanismů. Vedu je k tomu, aby naslouchaly svému vlastnímu tělu a rozvíjely svou intuici a kreativitu. Folliculinum je jedním z homeopatických léků, který všem ženám v uvedených situacích pomůže propojit se s vlastními potřebami, najít odpověď na otázku: Co vlastně chci já teď a tady, jaké jsou moje skutečné potřeby?“

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.