Život je cesta – sama touto cestou již delší dobu jdu a snažím se nalézt a zúročit skryté dary každého období svého života. Hledám také možnosti, jak vše co nejlépe ve zdraví zvládnout. Je mnohokrát ověřeno, že k řešení nejenom tzv. „přechodových“ obtíží je vhodné přistupovat celostně – hojit (se) na úrovni těla, mysli i duše, tzn. uvědomovat si všechny psychosomatické souvislosti a pracovat s nimi.

Řešení obtíží by mělo vycházet z pečlivého rozboru celého příběhu předchozího života ženy, do něhož se promítají různé události a aspekty, včetně symboliky jednotlivých orgánů, systémů i obtíží na nich se projevujících. Stěžejní ženský orgán – děloha – symbolicky představuje úrodnou prabažinu všeho počátku. Svým chováním navenek vyjadřuje ženský rytmus, schopností kontrakce pak vyjadřuje ženskou vnitřní sílu, která se ale viditelně ukazuje obvykle jen zřídka. Témata období přechodu, která se obnažují v souvislosti se symbolikou dělohy, jsou: otevřít se světu a ukončit to, co se již přežilo, darovat život sama sobě a sebe životu a projevit pozitivně svou vnitřní sílu bez obav navenek.

Obtíže podmíněné hormonální proměnou, jež se v tomto období vyskytují, obvykle ukazují také na životní témata, která zůstala otevřená a nezpracovaná, a v tomto období by jim měla být věnována náležitá pozornost:

 • nadměrné krvácení – nežitá a neprožitá ženskost,
 • návaly horka – nevyjádřená ženská žhavost a smyslnost,
 • návalovité pocení a palpitace, strachy a vnitřní neklid – obavy ze zameškání něčeho a potřeba něco dohonit,
 • myomy – nevědomé přání být znovu těhotná,
 • úzkosti, nespavost a deprese – nevyrovnanost s ukazujícím se cílem cesty a s konečností vlastního fyzického života.

Úkolem a cílem využití podpůrných terapeutických postupů je podpora v dosažení „přiměřeného tonu na těle i v duši“ – vřelosti srdce, cílevědomého zaměření se na nové úkoly „cesty domů“, transformaci ženy ve velkou ženu/matku – „moudroženu“ (ženu vědomou), ve vyrovnání účtů, které zůstaly otevřeny, a odvahy k projevení vlastního autentického „Já“ - plného vnitřního potenciálu ženy…

V rámci psychosomatického přístupu je dobré mít na zřeteli, že:

 1. Je třeba péči a lásku věnovat nejenom těm kolem sebe, ale také sama sobě.
 2. Zdravé tělo nelze oddělit od pocitu emocionální spokojenosti (vnímání různých pocitů a emocí velmi odlišně stimuluje/tonizuje tělo).
 3. Je třeba navodit pozitivní vztah se svým tělem a bezpodmínečně přijmout sama sebe právě takovou, jaká teď jsem.
 4. Pravidelně a s radostí se pohybovat (tančit/plynout se životem) přináší vnitřní pohodu a zdraví.
 5. Je třeba jíst vědomě a s požitkem (bez výčitek) si jídlo vychutnávat (vhodné je doplnit omega-3 – např. pupalkový olej, vitamín B1 a B6, D, kyselinu listovou, fytoestrogeny, vlákninu, minerály – zejm. hořčík a vápník aj.).
 6. Je přínosné rozpouštět průběžně stres a negativní pocity a umět odpouštět sobě i ostatním pomyslné křivdy a nedostatky (zbavovat se mentálních toxinů).
 7. Žena (se) umí uzdravovat pomocí své vnitřní léčivé síly, lásky, pohybu, zvuku i slz.
 8. Pro láskyplné léčení lze využít přírodní všech přírodních živlů a jejich očistného účinku: vodu – detoxikace na těle i na duší, odplavení negativních emocí, ochlazení; oheň – slunce – ozdravné dívání se do slunce těsně po východu či těsně před západem, prohřívání těla, sluneční lázeň – výroba vitamínu D; zemi – chození bosá – „stát pevně nohama na zemi“ – uzemnění se a sladění se se zemskou léčivou frekvencí; vzduch – prána, čchi – zhluboka se nadechovat a vydechovat, vyživovat se dechem.
 9. Veškerá biochemie těla vychází z hloubi našeho vědomí – každá buňka je vědomý „organismus“, který plně vnímá, co a jak myslíme, a reaguje na to.
 10. Proces „stárnutí“ lze vědomě ovlivnit – „je ti tolik, kolik myslíš, že ti je“ (čas není lineární – může se pohybovat ve všech směrech).
 11. Život je neustálý tvůrčí proces, proto je třeba navodit nový, láskyplný vztah s časem a přijmout paradigma vlastní „bezvěkosti“.

Pro řešení většiny „obtíží“ lze s úspěchem využít například fytoterapii, aromaterapii, Bachovy květové esence a další postupy celostní medicíny. Účinným řešením jsou homeopatické léky a tkáňové soli.

Krásné, voňavé a láskyplné léčení sebe sama...

... vám všem přeje Radka Wilhelmová

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.