Chřipka si stále vybírá svou daň, účinnost antivirotik je dosud předmětem diskuzí a zejména děti jsou náchylné ke komplikacím po nákaze. To vedlo brazilské vědce k hledání nové preventivní léčby chřipky, která by byla vhodná také z hlediska bezpečnosti. Zkoumali homeopatické léky.

Badatelé vybrali v brazilském veřejném zdravotním systému 600 ročních až pětiletých dětí a zařadili je do experimentu, při němž jim podávali buď InfluBio (konvenční lék), placebo, nebo polykomponentní homeopatický lék (směs homeopatických léků, které jsou obvykle používány při léčbě a prevenci chřipky).

I když počet nakažených v dalším roce byl nízký, tyto tři skupiny dětí se lišily. Ve skupině užívající homeopatické léky nebylo žádné nakažené dítě, ve skupině s lékem InfluBio onemocnělo jedno a ve skupině užívající placebo tři.

Vědci došli k závěru: „Z těchto výsledků vyplývá, že užívání homeopatických léků minimalizuje počet dětí nakažených chřipkou a akutními záněty dýchacích cest. To znamená, že by měl být v dalších studiích prozkoumán profylaktický potenciál homeopatie.”

Překlad: Mgr. Helena Procházková
Zdroj:
http://homeopathyplus.com/study-homeopathy-for-flu-and-urti-prevention/

Homeopathic medicines for prevention of influenza and acute respiratory tract infections in children: blind, randomized, placebo-controlled clinical trial (Homeopatické léky jako prevence chřipky a akutních zánětů dýchacích cest u dětí: slepý, randomizovaný klinický experiment kontrolovaný placebem), výsledky studie dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828000

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.