„Homeopatické přípravky pomáhají,“ tvrdí 72 % žen ve věku 18–60 let. Muži jsou o účinnosti homeopatik přesvědčeni v menší míře (57 %). Není to jen proto, že by homeopatika a homeopatickou léčbu znali méně než ženy. I mezi „muži znalci“ je více těch, kteří o homeopatikách pochybují. Vyplývá to z výzkumu MindBridge Consulting v dospělé populaci ČR 18–60 let. 

Necelé dvě pětiny Čechů homeopatika někdy v životě vyzkoušely. I zde převládají ženy. Zatímco mezi muži je 27 % těch, kteří sami homeopatika alespoň jednou zkusili, u žen je to celá polovina (51 %). Vlastní zkušenost roste s dosaženým věkem respondenta, podobně je na tom i samotná znalost pojmu „homeopatická léčba“.

Na každé dvě ženy, které vyzkoušely homeopatika na vlastní kůži, připadá jeden muž, který udělal totéž. Kromě toho platí, že muži, pokud homeopatické přípravky využili, je využívají statisticky méně často než ženy. Jinými slovy, pokud ženy vyzkoušely homeopatika, vracejí se k nim častěji než muži. Dále se ukázalo, že ženy, které homeopatika vyzkoušely, výrazně častěji než muži homeopatika také doporučují svým blízkým (89 % z nich vs. 49 % mezi muži, kteří homeopatika vyzkoušeli). Studie však nezkoumala, nakolik toto chování mohlo souviset například s frekvencí a druhem onemocnění, kterým byli jednotliví respondenti vystaveni.

K měření
Výzkum proběhl v září 2017 na reprezentativním vzorku populace 18–60 let z hlediska pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, n=1 000.

Zdroj: http://www.mindbridge.cz/cs/aktuality/homeopatika-neskodi/

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.