Homeopatické léky se používají při léčbě zlomenin na urychlení hojení a na snížení bolesti již déle než dvě stě let. V současnosti roste počet lékařů i pacientů, kteří hledají efektivní doplňkové metody na podporu hojení zlomenin, proto našim čtenářům předkládáme zajímavou studii s touto tematikou.

Efekt homeopatické léčby dokazuje randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem. Probíhala od roku 2007 do roku 2009 v nemocnici SMS Hospital v indickém Džajpuru. Během uvedeného období se studie zúčastnilo 67 pacientů se zlomeninou hlezenního kloubu (nedislokovaná laterální maleolární fraktura). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, obě skupiny byly léčeny podle současných postupů a k této léčbě byla u první skupiny pacientů přidána homeopatika na míru (podle příznaků), zatímco druhá skupina dostávala pouze placebo kuličky. Studie byla dvojitě zaslepená, což znamená, že lékaři ani pacienti nevěděli, který pacient dostává homeopatika a který placebo kuličky. Pacienti byli vyšetřeni ve 3., 6., 9. a 12. týdnu po úrazu.

Výsledky této studie jednoznačně prokázaly, že u pacientů ze skupiny, která užívala homeopatika, docházelo ve srovnání s druhou „placebo“ skupinou k významně rychlejšímu hojení zlomeniny. Také udávali mírnější bolesti, což se projevilo nižší spotřebou analgetik. Nejvýznamnější rozdíl mezi sledovanými skupinami byl zaznamenán na kontrole v 9. týdnu po úrazu.

ZDROJ: Sharma et al.: BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12 (Suppl1): O61

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.