Čtyři z pěti Čechů (tedy až 82%) ve věku 18–55 let znají pojem homeopatická léčba. Více než 40% homeopatika zná i z vlastní zkušenosti. To vyplývá z aktuální studie, kterou si nechala zpracovat Homeopatická lékařská asociace, aby srovnala vývoj homeopatie v České republice v průběhu uplynulých 5 let. 

Z výsledků aktuálního průzkumu realizovaného agenturou MindBridge Consulting vyplývá, že: "S přibývajícím věkem se dostavují znalosti a zkušenosti, ale i důvody k hledání vhodných prostředků k léčbě přibývajících onemocnění a potíží. Podle očekávání tedy i znalost homeopatik roste s věkem, a to i ta aktivní – tedy znalost na základě vlastní zkušenosti. Mezi těmi, kteří vyzkoušeli homeopatika, jednoznačně dominují ženy,“ řekl našemu portálu Tomáš Kravka, Executive Director z MindBridge Consulting a.s..

Homeopatii začínají lidé používat nejčastěji na doporučení svých známých nebo lékaře, což je pozitivní zjištění, neb svědčí o tom, že se lidé rozhodují na základě pozitivních zkušeností od lidí ze svého blízkého okolí nebo doporučení odborníka, který používá homeopatii v rámci své praxe. Hodnocení vývoje vlastního postoje vůči homeopatii za posledních 5 let vyznívá rovněž poměrně slibně. Až 31% respondentů hodnotí vývoj jako pozitivnější, naopak jen 9% dotazovaných vidí svůj postoj k homeopatii jako horší, než byl před cca 5 lety.

Znalost homeopatie roste s vyšším věkem, vyšším vzděláním i velikostí místa bydliště. Nejlepší znalosti o homeopatii mají lidé z větších měst. 25% uživatelů homeopatii používá (pro sebe nebo pro někoho blízkého) déle než 5 let. Zásadním důvodem pro používání homeopatické léčby je fakt, že homeopatická léčba je přírodní a bez vedlejších účinků. Jedním z faktorů je i důvěra v doporučení lékaře, což je velmi pozitivní trend.

Zajímavým ukazatelem jsou důvody, proč lidé nepoužívají homeopatickou léčbu. 23% respondentů uvedlo, že ji dostatečně nezná, 19% že nebývají nemocní. Nejčastěji komunikovaný důvod odpůrců homeopatické léčby, tedy že nebyla prokázána její účinnost, uvádí pouhých 16% tazatelů, což je až třetí důvod v pořadí...

Redakční radu Světa homeopatie potěšil fakt, že klesá podíl těch, kteří jsou nespokojeni s množstvím resp. s dostupností informací. Věříme, že tomuto faktoru pomohl vznik našeho webového portálu, který se snaží objektivně pod dohledem odborníků, sdílet zkušenosti lékařů, zdravotníků, ale i našich čtenářů. Náš portál totiž v průběhu více než 5ti let své existence zaznamenává stále rostoucí návštěvnost jak samotného portálu, tak i výrazný nárůst příznivců našeho facebookového profilu. Trvalý vzestup zaznamenávají i naše internetové poradny. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že o účinnosti homeopatických přípravků je zcela přesvědčeno 12% dotázaných, za spíše účinné je označuje dalších 57% lidí.

Nejčastěji je homeopatie volena zejména k léčbě nemocí zimního období (47%). Zhruba pětina uživatelů ji používá na léčbu kožních problémů, stejně velký podíl volí homeopatii v případě alergií, rovněž tak i jako prevenci.

Průzkum dělala v červnu 2016 agentura MindBridge Consulting a.s. se vzorkem internetové populace ve věku 18-55 let.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.