Deprese v seniorském věku má řadu specifik, a proto bývá často přehlížena nebo podceňována. Následkem toho může zůstat neléčena nebo být léčena nesprávně. Jedno z možných řešení nabízí homeopatie.

Deprese není demence

Deprese u seniorů je velmi závažný stav, který však často zůstává neodhalen. To je dáno zejména tím, že deprese u seniorů má jiný klinický obraz než u mladších jedinců. U seniorů bývají až v 90 % případů v popředí tělesné, a nikoli psychické potíže. Jejími prvními příznaky bývají únava, bolesti a nespavost. Pacienti si mohou případně stěžovat i na zažívací potíže, problémy s vyprazdňováním nebo na chronické či nespecifické bolesti. V některých případech se také může deprese projevit spíše jako pokles kognitivních funkcí nebo ztráta zájmu o okolí. Pacienti kvůli ní mohou zanedbávat dokonce i vlastní potřeby včetně hygieny. V takových situacích může být deprese někdy mylně zaměňována za demenci. 

Příznaky deprese

Kromě výše zmíněných tělesných příznaků se deprese u seniorů projevuje v psychické rovině jako:

 • špatná nálada po většinu dne (mrzutost, úzkostnost),
 • neschopnost prožívat radost,
 • potíže se soustředěním a pamětí,
 • pocity zbytečnosti, nemohoucnosti, bezradnosti a beznaděje,
 • vyhýbání se ostatním lidem,
 • zhoršená schopnost vykonávat běžné denní činnosti,
 • únava a vyčerpání,
 • nechutenství a hubnutí, nebo naopak nadměrná chuť k jídlu,
 • myšlenky na smrt − až sebevražedné myšlenky a jednání.

Co je příčinou?

Příčin deprese bývá většinou více. U starších jedinců se na jejím vzniku nejčastěji podílí:

 • psychické napětí a stres,
 • nevyřešené emoční záležitosti,
 • těžká životní traumata (ztráta partnera, nástup do důchodu, odchod dětí atd.),
 • samota a izolace,
 • narušení mobility, které většinou vzniká jako důsledek bolestí pohybového aparátu, což může mít značný dopad na život postiženého jedince,
 • nemoci (rakovina, choroby srdce nebo i porucha funkce štítné žlázy),
 • užívané léky (kortikoidy, antihistaminika, antihypertenziva, protizánětlivé přípravky atd.),
 • alkohol (u pravidelných konzumentů je výskyt deprese významně větší),
 • dědičnost (děti depresivních rodičů mají 8× větší pravděpodobnost, že také onemocní).

Ženám obecně hrozí deprese 2x častěji než mužům, což může být i tím, že jsou pod větším společenským, ale i biologickým tlakem.

Klasická léčba deprese je jednak farmakologická, ale významná může být i terapie nefarmakologická. Farmakologická léčba zahrnuje v první řadě léky ze skupiny antidepresiv, ale jejich nastavení může být u starších pacientů obtížné. Pro léčbu závažných forem deprese jsou však tyto léky nezbytné.

Pomoci mohou homeopatika

K nefarmakologické léčbě deprese patří zejména psychoterapie. Významnou roli tu hraje i pohyb a fyzická aktivita. K léčbě především lehčích forem deprese se dají využít také homeopatika. Pro volbu konkrétního léku je třeba vzít v potaz kromě tělesných a psychických potíží nemocného také všechny jeho specifické příznaky a pocity, které jsou v tomto ohledu nejdůležitější. Jaká homeopatika tedy mohou deprese účinně zmírnit?

 • Causticum 15 C je přípravek vhodný pro stavy skleslosti, které přicházejí po ztrátě blízkého člověka nebo při zármutku. Ten se projevuje spíš jako otupělost, zapomnětlivost a sklony k plačtivosti. Tito lidé bývají jinak velmi soucitní a citliví na potíže jiných či nespravedlnost.
 • Arsenicum album 15 C je lék vhodný pro lidi, kteří mají hodně obav, starostí a úzkostných stavů, především ve vztahu ke zdraví či majetku. Bývají také velmi citliví k bolesti. Deprese se u nich většinou objeví tehdy, když skutečnost nenaplňuje jejich očekávání a vysoké standardy.
 • Actaea racemosa 15 C zabírá na deprese především u žen, které jsou velmi upovídané, v období deprese však bývají zamlklé a prožívají extrémní zklamání a chmury. Svoje trápení mohou popisovat jako černý mrak, který jim obklopuje hlavu. V tělesné rovině u nich depresi doprovází bolest krční páteře a hlavy.
 • Phosphoricum acidum 15 C je lék určený na deprese objevující se po smrti partnera nebo v souvislosti s těžkou nemocí. Projevují se jako silná introverze s nezájmem o cokoliv. Nemocný není schopen ani ochoten mluvit či odpovídat. Skleslost doprovází i ztráta chuti k jídlu a silné noční pocení.
 • Sepia officinalis 15 C je přípravek určený hlavně ženám, jejichž potíže se objevují v menopauze nebo poté, co z domova odejdou děti. Tyto ženy jsou depresivní, unavené a podrážděné, ztrácí zájem o rodinu, práci i život obecně. Chtějí být spíše samy, při vyrušení jsou podrážděné až výbušné. Pokusy o útěchu jejich potíže většinou spíše zhoršují. Jejich stav se může zlepšit i pravidelným pohybem.
 • Pulsatilla 15 C je lék často indikovaný u žen v období menopauzy, které bývají emočně labilní. Pláčou z minimálních příčin, ale slzy mnohdy využívají jen jako prostředek k získání sympatií od okolí. Psychicky i tělesně se zlepšují na čerstvém vzduchu.
 • Kalium phosphoricum 15 C řeší deprese, které přicházejí jako následek přepracování či starostí. Opět souvisí s otupělostí a slabou pamětí, kterou navíc doprovází nespavost a bolesti hlavy, především ze čtení.
 • Ignatia amara 15 C pomáhá při depresích vzniklých ztrátou blízkého člověka či nedávno prodělaného emočního traumatu. Vnitřně tito lidé zažívají pocity beznaděje, svoje potíže ale nechtějí příliš ventilovat. Proto mohou mít sklony ke vzdychání, které mohou střídat bezdůvodné výbuchy vzteku nebo smíchu.
 • Natrum muriaticum 15 C se nejvíce hodí pro pacienty, kteří se navenek projevují jako rezervovaní a odtažití a neradi se svěřují svému okolí. I když se zrovna cítí hodně osamělí, raději se straní společnosti a stále myslí na minulé nepříjemnosti. Před světem skrývají své vnitřní vzteky, neštěstí, ale i nejrůznější romantické představy.
 • Staphysagria 15 C je přípravek vhodný pro osoby tiché, velmi citlivé a emocionální. Deprese u nich může vzniknout jako důsledek zahanbení, ponížení a zranění jejich vlastní cti. Pod tlakem okolí mohou někdy vybuchnout vzteky.

Lék, který nejvíce odpovídá potížím pacienta, podáváme 1× denně v dávce 5 granulí. Se zlepšením stavu pacienta je možné intervaly jeho podání prodlužovat. Pokud do týdne nedojde ke zlepšení potíží, je nutné zvolit jiný lék nebo se znovu obrátit na lékaře homeopata.

Zdroj: uLékaře.cz

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.