Prázdniny jsou na konci a mílovými kroky se blíží magické datum 1. září. Pro některé děti, zejména prvňáčky, dlouho a radostně očekávaný den, kdy se stanou školáky, pro jiné děti to naopak může být děsivá noční můra. Jak si s problémy začátku školního roku poradit s homeopatií? Dočtete se na následujících řádcích.

Reklama: Oscillococcinum

Začátek září znamená začátek té podstatnější a hektičtější části roku, kdy se rodiče snaží (opětovně) zaběhnout rutinu ranního vstávání, vypravování do školy a následně hledání času na kroužky, učení a společně strávený čas. Tento kolotoč aktivit vyžaduje od rodičů, ale i od dětí velké úsilí a není snadné jej zvládnout.

Co s sebou může (opětovný) nástup do školy přinést?

Rozklíčovat pocity dětí, které se skrývají za neochotou chodit do školy je někdy obtížné, ale hlavní skupiny problémů jsou tyto:

Separační úzkost – tedy obavy z oddělení od rodičů a sourozenců, stesk po známých věcech a prostředí
Obavy z budoucnosti – obavy z toho, jak dítě bude zvládat úkoly, nové spolužáky, učitele atd.
Problémy se sociální integrací – vztahy se spolužáky, pocity vyloučení z kolektivu, případně šikana (ať už se jedná o šikanované, ale i šikanující dítě)
Problémy se sebedůvěrou – stydlivost, introvertní chování, izolace, nadmíra pečlivosti a obav, koktání, což se projevuje především před zkoušením či veřejným vystoupením
Agresivní chování – vůči spolužákům, učitelům, rodině
Problémy s učením a koncentrací – zejména potíže s udržením pozornosti, problémy s psaním a čtením

Tyto emocionální zátěže dítě v mnohých případech nedovede a nebo nechce vyjádřit slovně a „skrytý“ problém se pak odrazí spíše na tělesné rovině v podobě bolestí břicha, problémů se spánkem, nočních děsů, ale v některých případech i jako pomočování. V těchto případech je vždy nutné pečlivé lékařské vyšetření a vyloučení nějakého závažnějšího onemocnění.

Kontakt s dítětem

Nejvýznamnějším prvkem ve zvládnutí problémů se začátkem školního roku je navázat kontakt s dítětem a podpořit je v této nelehké situaci slovně.
Ujištění – musíte dítě slovně ujistit, že podobnými problémy trpělo více dětí a že se vždycky dá najít způsob, jak je překonat a že jsou to naprosto normální pocity
Přemýšlení – zamyslete se nad tím, co na svém dítěti pozorujete a spíše se snažte pochopit jejich pocity
Dopřejte dětem prostor – k tomu, aby samy sdělily, co je trápí, i když například menší děti mohou mít problémy s pojmenováním svých pocitů a naopak pubescenti o nich budou odmítat hovořit

Homeopatika

  • Calcarea phosphorica 30 C – je to lék číslo 1 v situacích, kdy dítě odmítá jít do školy a stěžuje si na bolesti hlavy či břicha. Nemusí přiznat, co se ve škole děje a bude spíš argumentovat tím, že mají „skutečnou“ nemoc, která mu brání v chození do školy. Ve škole se rychle unaví během výuky, neudrží dlouho pozornost a pak se může dostavit bolest hlavy, zejména když je delší rozvrh. Jsou to děti hubené, vytáhlé a mají rády tučné potraviny a uzeniny.
  • Gelsemium sempervirens 30 C – velký lék úzkosti z očekávání a budoucnosti, jako je například první den ve škole, zkoušení, písemky či například veřejné vystoupení. Dítě se bojí, cítí se slabé a strachy se může doslova třást. Vnitřně mají pocit, že nadcházející zkouška je pro ně příliš těžká.
  • Argentum nitricum 30 C – je lékem pro děti velice nervózní z očekávaných událostí. Mají velmi živou představivost, jsou hodně úzkostné, neklidné, roztěkané až zbrklé. V takových situacích očekávaných zkoušek můžou mít i psychogenní průjem.
  • Lycopodium 30 C – je to lék pro děti, které se obávají, že selžou, nebo budou vypadat hloupě před ostatními. Mají snížené sebevědomí, ale svoji nejistotu a obavy můžou zakrývat velikášským chováním. U těchto dětí se můžeme setkat i s dvojím chováním, kdy ve škole před autoritou učitelů jsou poslušné, ale doma vůči sourozencům i rodičům se mohou stavět do dominantní role.
  • Aconitum napellus 30 C – lék akutních panických atak, potřebný pro děti s extrémním strachem a neklidem, nedokážou sedět chvíli v klidu a budou mít vyděšený výraz.
  • Arsenicum album 30 C – je lékem pro dítě s úzkostí, velkým neklidem a únavou. Jsou velmi pečliví a svědomití, ale to je jejich způsob vnitřního boje se strachem a obavami. Chtějí mít vše pod kontrolou a co nemohou mít pod kontrolou, je velice stresuje.
  • Pulsatilla 30 C – je to lék pro děti, které prožívají období změn velmi obtížně. Jsou velice citlivé, plačtivé, s vypjatými emocemi. Potřebují velkou oporu ve svém okolí, neustále se chtějí mazlit a doslova lpí na některém z rodičů. Ve své podstatě se ještě necítí dost silné na změnu životní role a chtějí zůstat stále těmi malými dětmi.
  • Calcarea carbonica 30 C – je to lék pro děti, které jsou vystresované i z drobností a jejich starosti se zmírní rozptýlením pozornosti. Bývají to děti velmi bázlivé z nových prostředí, jen pomalu se seznamují a rozkoukávají. Celkově mívají sklony k obezitě, pomalosti a nemocem dýchacích cest.
  • Coffea cruda 30 C – je oproti předchozím lékům spíše určeno pro stavy nadměrné stimulace nervového systému a radostného vzrušení. Dítě se extrémně těší na školu, je neklidné a pro samé těšení ani nemůže v noci pořádně spát.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.