Poslední týdny před porodem představuji specifické, tzv. předporodní období (od 37. týdne těhotenství do porodu). Celkově se jedná o čas, kdy zátěž pro organismus ženy dosahuje vrcholu a současně s tím se organismus jak matky, tak i dítěte po všech stránkách intenzivně připravuje na porodní proces a laktaci.

Objevují se opakovaně tzv. poslíčci – „neporodní“ děložní kontrakce, které ukazují, že se děložní sval aktivizuje směrem k porodu. Děťátko obvykle již zaujalo stabilní porodní polohu a jeho naléhající část (ve většině případů hlavička) začíná vstupovat hlouběji do pánve (dříve u prvorodiček). Žena si v souvislosti s tím může všimnout, že se jí začne díky poklesu bránice lépe dýchat. U většiny žen pozorujeme chování, které lze popsat jako tzv. „hnízdění“ (příprava prostředí pro miminko). V tomto období dochází opět k určitému hormonálnímu přeladění s celkovým dopadem na organismus ženy - zejména pak na porodní cesty, činnost placenty a psychiku, i na organismus dítěte. Mohou se objevit pocity strachu z blížícího se porodu a také větší potřeba odpočinku v průběhu dne. Muž by měl být po celé, pro ženu jistě jak fyzicky, tak psychicky náročné období těhotenství, ženě oporou.

Pro těhotnou ženu je výhodné, pokud si najde sobě blízkou „svou“ porodní asistentku a je s ní (nejlépe během celého těhotenství) v kontaktu. Je to zdravotnický profesionál/odbornice, která ženu tímto krásným a současně náročným obdobím bezpečně provede. Stává se její obhájkyní, podporuje uspokojování potřeb ženy i dítěte, orientuje ji v situaci a průběžně poskytuje realitě odpovídající informace a odborné rady. Výsledkem tohoto vztahu je komplexní připravenost ženy (popř. celého páru) k porodu, kojení a péči o novorozence, což se projeví realistickým pohledem ženy na mateřství, vyšším sebevědomím a samostatností, schopností dělat vlastní rozhodnutí a odhodláním projít úspěšně tímto procesem.

V rámci prenatální přípravy (vedené porodní asistentkou) dochází k prozkoumání a osahání si neznámého prostřednictvím přednášek, ukázek, diskuzí i nácviku dovedností. Ženy mohou zjistit „jak se stát matkou“ a nalézt odpovědí na různé otázky: „Jak to probíhá; Co mám očekávat; Zvládnu to; Co mám pro to udělat“. Velkým tématem a současně příležitostí během přípravy je zpracování různých obav, strachů a nejistoty ženy. Nezbytnou součástí přípravy je seznámení se s vybraným porodním prostředím, což dále snižuje strach a úzkost z porodu (zejména u prvorodiček). Do přípravy (nácviku) může být zapojen i partner, tím se prohlubuje párový „bonding“, což přináší větší otevřenost a upřímnost do vztahu i očekávání partnerů a také větší zainteresovanost muže. Celkově by mělo dojít k odložení růžových brýlí a přiblížení se představ o porodu a mateřství realitě.

Posledním - nejdůležitějším úkolem je uvedení všech získaných poznatků do praxe. Výsledkem je snížení úzkosti, zvýšení autonomie ženy/páru a také schopnost sestavení individuálního porodního plánu/přání, které je považováno za komunikační nástroj se zdravotníky a nástroj selekce předpokládaných možností. Předporodní příprava celkově zvyšuje kompetentnost ženy a usnadňuje jí přerod v ženu - matku.

Homeopatická podpora vhodná v předporodním období:

  • Arnica montana 15 C – od 36. týdne těhotenství (1 x denně 5 granulí) – zlepšení perfúze všech tkání, včetně placenty.
  • Actaea racemosa 9 C – od 38. týdne těhotenství (1 x denně 5 granulí) – zcitlivění děložních receptorů v organismu ženy pro přirozeně vylučovaný oxytocin (příprava děložního svalu pro dobrou práci během porodu).
  • V případě, že žena pociťuje nepříjemně tzv. poslíčky (neporodní stahy děložní), nebo tah děložních vazů, který vystřeluje bolestivě do třísel či stehen nebo v případě, že v termínu porodu (či po termínu) nejsou stále připravené porodní cesty, lze podat homeopatický lék Caulophyllum 9 C.
  • Gelsemium sempervirens 15 C, 30 C – eliminuje trému, strach a obavy z blížícího se porodu (anticipační strach).

Přeji Vám dostatek vnitřní síly a harmonie na cestě Vaším těhotenstvím.

Radka Wilhelmová

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.