Těhotenství se obvykle dělí na tři trimestry. Z hlediska vnímání a prožívání těhotenství ženou je můžeme rozdělit na tři trimestry a závěrečné tzv. předporodní období.

První trimestr (do 12. týdne těhotenství) je obdobím přivítání dítěte, kdy dochází k významnému hormonálnímu přeladění, což pro organismus ženy představuje vcelku velkou zátěž. Změny proto mohou být doprovázeny menšími či většími adaptačními obtížemi jako je ranní nevolnost a zvracení, změny chutí a preferencí jídla, změněné vnímání pachů a vůní, bolestivost a prosáknutí prsů, zvýšená únava a spavost, střídavé návaly horka a chladu, zácpa, emocionální rozkolísanost či změny v kognitivních funkcích (tzv. benigní těhotenská encefalopatie) apod.

Druhý trimestr (od 13. týdne) obvykle do života ženy přináší čas stability a pohody. Organismus je na těhotenství přiměřeně adaptován (obtíže prvního trimestru převážně odezněly) a současně těhotenství pro zdravé ženské tělo nepředstavuje v tomto období tak velkou zátěž. Žena začíná pociťovat první pohyby – zjevné životní projevy svého dítěte (prvorodičky kolem 20. týdne těhotenství, vícerodičky zhruba o 14 dní dříve), které ji vedou k intenzivnějšímu uvědomění si přítomnosti dítěte a komunikaci s ním (myšlenkami, slovy, zpěvem, hudbou, tancem). Žena/oba rodiče mají prostor sdílet a těhotenství si užívat.

Třetí trimestr (od 25. týdne) se, i při jinak fyziologickém průběhu těhotenství, postupně stává pro ženu svými nároky méně pohodlným obdobím, kdy se opět mohou objevit menší či větší obtíže, které nejčastěji souvisí s tlakem zvětšené dělohy na okolní orgány a tkáně a s těhotenským přírůstkem hmotnosti (optimální přírůstek pro ženu s normální konstitucí před těhotenstvím je 9–15 kg).

V tomto období si ženy stěžují na vznik či zhoršení hemoroidů a varixů na dolních končetinách či genitálu, na pálení žáhy, zadýchávání se při pohybové aktivitě; na častější nucení k močení a opakované noční močení, což bývá současně jednou z možných příčin méně kvalitního spánku; dalším důvodem poruch spánkového rytmu je nemožnost zaujmout oblíbenou spací polohu, obtíže při dýchání vleže nebo křeče svalů dolních končetin (často z nedostatku hořčíku či vápníku), s tím pak může souviset následná únava ženy během dne; mohou se také objevit otoky dolních končetin (v důsledku zhoršeného návratu krve z dolní poloviny těla) či pocity tlaku a bolestivého tahu v podbřišku, bedrech, tříslech či stehnech způsobené napínáním a rozvolněním vazivové tkáně pánve.

Od 37. týdne těhotenství pak má žena před sebou tzv. předporodní období. Ke zvládnutí výše uvedených adaptačních obtíží je možné využít šetrné níže uvedené homeopatické léky.

Nejčastěji využívané homeopatické léky pro toto období:

  • Sepia officinalis  9 C, 15 C – „homeopatická ochránkyně těhotenství“ – lék volby při rané těhotenské nevolnosti a zvracení, hemoroidech a varixech, tahu a bolesti pánevních vazů, má celkově pozitivní účinek na žilní systém, pojivové tkáně včetně děložních vazů, zmírňuje také těhotenskou hypotenzi, pocity tíhy a tlaku v podbřišku. Při bolesti pocházející z vazivového aparátu můžeme přidat homeopatický lék Ruta graveolens 5 C.
  • Ipecacuanha 9 C – je účinná při vytrvalé nevolnosti se zvracením (i bez), kdy zvracení ale nepřináší úlevu, zmírňuje nadměrné slinění.
  • Nux vomica 9 C – zmírňuje pálení žáhy, nevolnost a zvracení po jídle, tíhu a bolest v žaludku zhoršenou jídlem, zlepšuje metabolismus, urychluje detoxikaci organismu - eliminuje z organismu metabolity léků (včetně anestetik, antibiotik a hormonálních přípravků) či v těhotenství nevhodných tekutin a stravy.
  • Pulsatilla 15 C – lze ji podat při proměnlivých tělesných i psychických příznacích, včetně zažívacích potíží - nevolnosti, pálení žáhy a zvracení z jídla, zejména těžkého a tučného jídla; při proměnlivosti nálad, zvýšené emotivitě a zhoršené adaptaci na těhotenství (nepřijímání mateřské role), při obavách, strachu, nesmělosti, plačtivosti; je přítomna zimomřivost, obtíže se při tom zlepšují na čerstvém vzduchu, procházkou a útěchou.
  • Arnica montana 15 C – má pozitivní efekt na kapilární systém, kdy redukuje krvácení a hematomy, zlepšuje placentární perfúzi; zklidňuje krvácející bolestivé hemoroidy, podporuje hojení.
  • Ferrum phosphoricum 9 C – zmírňuje příznaky anémie v těhotenství, krvácení z nosu, únavu.
  • Gelsemium sempervirens 15 C, 30 C – eliminuje strach a obavy z vyšetření a výsledků prenatálních diagnostických testů a syndrom bílého pláště; strach je obvykle provázen třesem či paralýzou, kdy k úlevě často dochází také vymočením.
  • Aconitum napellus 30 C – mírní dopad nepříznivé zprávy doprovázené úlekem a zmírňuje příznaky po prodělaném šoku u ženy i u dítěte.
  • Magnesia phosphorica 9 C – zmírňuje nadměrnou pohotovost děložního svalu k předčasným kontrakcím, mírní také další křeče svalstva (v těhotenství nejčastěji v dolních končetinách).

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.