Onkologičtí pacienti mají zájem o alternativní metody, které mohou doplnit klasickou léčbu. Bohužel o ní nemají dost informací z rukou odborníků, a tak se někdy obracejí na léčitele nebo se dokonce léčí sami. Pak hrozí, že si dokonce uškodí. Jak jim může pomoci zkušený lékař-homeopat?

Z výsledků studie publikované v časopisu Oncology v červnu 2017, která byla provedena na 1016 pacientech, vyplynulo, že celkem 30 procent nemocných užívá nebo užívalo během léčby onkologického onemocnění nějakou z komplementárních a alternativních metod.

Nejčastěji šlo o vitamíny a mikronutrienty, fytofarmaka a homeopatika, ale zaznamenány byly také specifické dietní režimy, včetně užívání hadích jedů.

Studie zjistila, že málokdy se o alternativní léčbě pacienti dozvědí od lékařů. Sami pacienti si přitom ordinovali zejména fytoterapii. Jak ale vysvětluje doktorka Semeráková, přírodní neznamená vždy neškodné. Například vzhledem k fyziologickému působení vitamínu B12 na růst buněčné tkáně se onkologickým pacientům nedoporučuje užívat vitamínové doplňky s jeho obsahem, neboť hrozí riziko progresivního růstu nádoru. Po dobu protinádorové léčby není vhodné užívat ani vysoké dávky vitamínu C, neboť může docházet k nežádoucím interakcím, které mohou vést k eskalaci nežádoucích účinků cytostatik či naopak snížení efektivity léčby. Stejně tak se z důvodu velkého množství možných interakcí nedoporučuje během léčby užívat například bylinné preparáty s třezalkou, s Echinaceou atd.

Homeopatie má narozdíl od výše zmíněných látek výjimečné postavení. Nehrozí totiž u ní žádné lékové interakce a je bez vedlejších účinků.

Jak vysvětluje MUDr. Ilona Ludvíková, lékařka, stomatoložka a předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, podpůrná péče o onkologického pacienta během standardizovaného terapeutického postupu může být velmi užitečná. „Homeopatické léčivé přípravky jsou totiž šetrné a netoxické, bez lékových interakcí, efektivní a komplexní. V rovině psychosociální mohou pacientům pomoci se zvládnutím přijetí informace o závažné nemoci, podpořit jej během náročné a dlouhé terapie a následně i při znovuzařazení se do běžného života. Pomoci mohou také pečujícím osobám, které jsou vystaveny fyzickému a psychickému vyčerpání,“ vysvětluje lékařka.

Homeopatie dokáže pacientovi pomoci také s předoperační péčí a podpoří organismus, který například prodělává chirurgický zákrok, biologickou léčbu či chemoterapii a radioterapii. Svoji roli má homeopatie také v době rekonvalescence po onkologické léčbě, kdy je třeba vrátit pacienta do kondice, aby se mohl vyrovnat s velkými zásahy do organismu a předešlo se návratu nemoci.

Individuální lék

Lékárnice a odbornice na homeopatii PharmDr. Renata Semeráková ze své zkušenosti říká, že v každé fázi je potřeba hledat léky pro každého pacienta individuálně. Spolu s doktorkou Ludvíkovou však doporučuje dva léky, které zjednodušeně řečeno potřebuje každý onkologický pacient.

Phosphoricum acidum

Je to lék Phosphoricum acidum, který pomáhá s fyzickou únavou, jež může vést až k celkovému vyčerpání. „Respektive je dobré ho podat dříve, než se pacient do tohoto stavu dostane. Když se zasáhne ve chvíli fyzické únavy, nedojde k celkovému vyčerpání a z něj plynoucí psychastenii, která je reakcí na duševní otřes a projevuje se lhostejností, ztrátou zájmu a intelektuální pomalostí. Člověk je zmatený, jakoby v mrákotách, nechápe, co se s ním děje, nepřijímá myšlenky a není schopný je třídit. Špatně se s ním v takové situace pracuje, mívá bolesti zad a pocity schvácenosti. Dochází k vypadávání vlasů, které však nesouvisí s vedlejšími účinky cytostatik, ale se stresovou situací. Provází jej často nebolestivý chronický průjem se slabostí a dehydratací, nejistá chůze a závratě. Nemocný navíc postupně ztrácí zájem o uzdravení,“ popisuje Semeráková.

Nejprve je dobré začít podávat Phosphoricum acidum 9 C třikrát denně po 5 granulích, poté je vhodné přejít na kombinaci léku v ředění 9 C 5 granulí ráno a 30 C 5 granulí večer.

Staphysagria

Staphysagria je vlastně základní lék na potlačené emoce, se kterými se onkologicky nemocní dlouhodobě potýkají. Je to lék na velkou frustraci s pocitem nespravedlnosti, která u závažných onemocnění často pramení z touhy žít a ze zklamání ze situace, která pacientovi změnila život natolik, že se s ní musí velmi dlouho vyrovnávat. To platí i v případě, že se nemoc vrací. „Staphysagria také nepodporuje jen hojení řezných ran po operaci, ale i rány na duši, která čelila nové perspektivě a utržila další úder,“ vysvětluje Semeráková.

Nemocný je plný negativních emocí, zmatku, protestu, nechápe a stále se ptá, proč zrovna já. Vynořují se pocity viny, co udělal špatně, za co musí pykat, pocit ponížení, co si pomyslí ostatní. Jako by rakovina byla stigma, které by nikdo neměl vidět. Nezpracované psychické tlaky pak podle homeopatek „vybuchují“ v predispozičně nejzranitelnějších orgánových systémech.

Po psychické stránce dochází ve chvílích bezmoci k výbuchům neadekvátní zlosti, což je sužující pro celou rodinu. Vědí, že by se k nemocnému měli chovat mile, ale on si svým chováním zavírá dveře laskavosti. Staphysagria je pak velkou úlevou i pro rodinu, podává se v ředění 30 C 5 granulí třikrát denně na emoční stabilizaci.

Ilona Ludvíková připomíná, že onkologickým pacientům je možné pomoci v každé fázi. „Měla jsem zkušenosti s pacientem v terminálním stádiu s mnohočetnými metastázemi. Onkologové mu předpovídali tři měsíce života, neměl v homeopatii velkou důvěru, bral ji jako možnost ve chvíli, kdy už se nedá „nic pokazit“. Nakonec díky léčbě žil o dva a půl roku déle oproti předpokladům, zvládl si uspořádat život a nakonec zemřel doma mezi svými blízkými. Konec života byl jiný a hodnotnější, než by bylo možné bez homeopatické podpory,“ říká Ludvíková.

Z její zkušenosti vyplývá, že pacienti vítají, že jako lékařka naprosto respektuje konvenční léčebný postup a homeopatické léčivé přípravky doporučuje jako doplňkovou péči. Díky tomu, že nedochází k lékové interakci, může být velmi užitečnou součástí multidisciplinárního přístupu. „Empatický lékař, který používá homeopatii, je pro pacienty doslova požehnáním. Nemoc se pro ně může stát zkušeností, která jim obohatí život a posune je dál,“ uzavírá lékařka. 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.