Homeopatie, tradiční čínská medicína, antroposofická medicína, herbální a neurální terapie, které ve Švýcarsku byly vyřazeny ze seznamu výkonů hrazených ze základního zdravotního pojištění, se od roku 2012 vrací zpět, a to na šestiletou zkušební lhůtu.

Tento důležitý obrat v politice švýcarské vlády je reakcí na celostátní hlasování z roku 2009.

V něm dvě třetiny obyvatel hlasovaly pro rozšíření ústavy o článek, který by garantoval, že alternativní medicína bude brána do úvahy při zvažování terapeutických možností.

Co se týče poměru ceny k účinnosti alternativních metod, data publikována v Swiss Medical Journal dokazují, že konzultace u lékaře – homeopata či jiného odborníka na alternativní medicínu vedou k vyšší spokojenosti pacientů.

I přesto, že jsou tyto konzultace signifikantně delší než návštěvy v ordinacích klasické medicíny, celkové náklady na pacienta a rok nejsou vyšší . Náklady na lékaře a rok jsou dokonce o 29% nižší než v případě klasické medicíny.

Z rozhodnutí vlády budou rovněž vyčleněny finanční prostředky na podporu výzkumu a vzdělávání v této oblasti, a to i v případě, že by alternativní terapie ve zkušební lhůtě neuspěly.

Zdroj: Swiss Medical Journal – Schweizerische Ärztezeitung

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.