Do konce roku 2014 bylo v lektorovaných časopisech zveřejněno celkem 104 článků pojednávajících o kvalitních randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích týkajících se homeopatie (při 61 různých zdravotních obtížích). 41 % těchto studií referuje o pozitivních důkazech, u 5 % jde o převahu negativních důkazů a u 54 % nebyl průkazně zjištěn ani pozitivní, ani negativní důkaz. 

Přehled důkazů s úplnými bibliografickými údaji (v anglickém jazyce)

Zdravotní obtíže, u nichž byl v randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích zjištěn pozitivní účinek, sahají od alergií a zánětů horních cest dýchacích přes průjem u dětí, sennou rýmu, chřipku, nespavost, revmatické onemocnění a sinusitidu až po závratě.

Studie o vlivu homeopatie na zdravotní stav pacientů:

Bristolská homeopatická nemocnice v roce 2005
V roce 2005 bylo provedeno nejrozsáhlejší vyhodnocení užitečnosti homeopatické léčby a bylo zjištěno, že 70 % z 6 500 pacientů, kteří lékaře navštívili opakovaně, zaznamenalo zlepšení svého zdravotního stavu. U mnoha lidí se zlepšily obtížné chronické problémy jako např. ekzém, astma, migrény, syndrom dráždivého tračníku, artritida, deprese i chronický únavový syndrom. Celou zprávu v angličtině si můžete stáhnout zde.

Studie z roku 2008 provedená v pěti britských zdravotnických zařízeních
I studie z roku 2008 sledující účinek na pacienty v nemocnicích potvrzuje nálezy předchozích studií. Po dobu jednoho měsíce v roce 2007 bylo ve všech pěti homeopatických zdravotnických zařízeních, která jsou zařazena do britské Národní zdravotní služby (NHS), sledováno celkem 1 602 pacientů na opakovaných návštěvách u lékaře. Studie zjistila, že lékaři pracující v systému NHS se v současnosti nejčastěji spoléhají na homeopatii při léčbě ekzému. Další běžně léčené potíže jsou chronická únava, obtíže v menopauze a osteoartritida. Celou zprávu v angličtině si můžete stáhnout zde.

Zdroj: www.britishhomeopathic.org

Překlad: Mgr. Helena Procházková

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.