Sedí děd, do sta kožichů oděn, když ho vysvlečou, slzy potečou. Používání cibule v různých formách je odpradávna hluboce zakořeněno jak v kuchyni, tak i v lidovém léčitelství.

Původ není s jistotou znám, ale předpokládá se, že pravlastí cibule je Střední Asie. Cibule byla známa již v dávnověku. O jejím užití se dozvídáme např. z hliněných tabulek Sumerů, zmiňuje se o ní Bible, staroegyptské papyry i učené knihy starověké Indie i Číny, a to hlavně v souvislosti s léčebnými účinky. Byla kdysi kromě soli jedním z prvních koření lidových vrstev. Římští zemědělci cibuli nazývali „unio“, což se mohlo přeložit nejen jako „cibule“, ale také jako „velká perla“. (Zdroj Wikipedie)

Homeopatický lék připravený z cibule kuchyňské – Allium cepa – pokrývá více symptomů běžného nachlazení než kterýkoliv jiný lék, což naznačuje všeobecně známá schopnost cibule vyvolat slzení u každého.

Jako homeopatický lék se běžně užívá především při problémech a onemocněních doprovázených podrážděním sliznice nosohltanu a očí, při sezónních alergických rýmách, chřipkách, pokud platí, že nosní sekrety jsou dráždivé se zesílením nepříjemných pocitů v teple, se zlepšením na čerstvém vzduchu. Působí také na oblast hrtanu s pocitem neustálého šimrání a neustálým nucením pokašlávat.

Zajímavým uplatněním homeopatického léku Allium cepa jsou také stavy po poraněních nervů nebo po amputacích se silnými neuralgickými bolestmi.

Málo známé jsou účinky tohoto léku na kloubní problémy.

Éterické oleje kuchyňské cibule obsahující síru působí intenzivně nejen na metabolismus bílkovin, ale zasahují i do tvorby enzymů v játrech. Takto mohou zasahovat do procesů tekutin a ve vztahu k zánětu i do procesu vzniku edémů, které jsou následnou reakcí buď na nepřiměřené mechanické zatížení chrupavky, nebo na ukládání takových látek do pojivové tkáně, které váže tekutinu. Snižují fázi otoku a nabobtnání chrupavčité tkáně, ale i bolestivost a infiltraci zánětu do mimokloubní tkáně.

Lék tak může být komplementárním lékem při léčbě primárních degenerativních procesů kloubů i páteře s pocity, že končetiny jsou bolavé, chromé, unavené.

Dalším užitím tohoto léku jsou bolesti hlavy s prudkými, pálivými bolestmi v čele, které se šíří do očí a obličeje, s vytékající rýmou a s pocitem necitlivých kostí lebky. Dále se pak používá na břišní koliky s nadýmáním a páchnoucímu větry s horkostí u konečníku. U tohoto léku je i častá velká chuť na syrovou cibuli – jako zdroj těchto potíží nachází své uplatnění právě síra.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.